• AKTUÁLNE

  Nadpis

  • Úradné hodiny počas letných prázdnin
   • Úradné hodiny počas letných prázdnin
   • 4. 7. 2022
   • Počas prázdnin bude kancelária školy otvorená v dňoch 6.7.2022, 1.8.2022 a 25.8.2022 v čase od 9.00 do 12.00 hod.

    Potvrdenie o návšteve školy je možné si vyžiadať prostredníctvom e-mailu

    gymnazium.alexia@gmail.com a scan potvrdenia bude zaslaný.

    Upozorňujeme Vás, že v prípade záujmu o potvrdenie o návšteve školy už nie je nutné prísť osobne do kancelárie školy, ale rodičia si môžu vygenerovať elektronické potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa a kedykoľvek si ho vytlačiť. Potvrdenie nemá pečiatku školy, ale obsahuje originálny QR kód, ktorým sa dá kedykoľvek overiť pravosť potvrdenia.

   • Úradné hodiny počas letných prázdnin: Čítať viac
  • Oslávili sme koniec školského roka plesom
   • Oslávili sme koniec školského roka plesom
   • 7. 7. 2022
   • Záver školského roka patril veľkej párty. Žiaci pod vedením Eleny Šujanovej (II. A) zorganizovali ples s témou "black and white". Hoci išlo o nultý ročník, akcia sa stretla s veľkým úspechom u žiakov i učiteľov. Veríme, že bola založená nová GMA-cka tradícia a ples bude mať svoje pokračovanie aj v novom školskom roku.

   • Oslávili sme koniec školského roka plesom: Čítať viac
  • GMA-ci opäť súťažili v hre Scavenger hunt
   • GMA-ci opäť súťažili v hre Scavenger hunt
   • 4. 7. 2022
   • Po dvoch rokoch pandémie sa na našej škole opäť uskutočnil Scavenger Hunt. Zúčastnili sa ho triedy 2.A, 2.B. 3.A, 3.B a Septima, keďže Sexta bola ešte na školskom výlete.

    Úlohy plnili v kategóriách

    PRINES

    ODFOŤ

    UROB

    Dôležitou časťou je aj CHARITA, kde sme pre kapucínsky projekt „Stolček, prestri sa“ vyzbierali množstvo trvanlivých potravín. Br. Lukáš veľmi pekne ďakuje všetkým zúčastneným súťažiacim za veľa darov, ktoré žiaci takto vyzbierali a darovali do projektu.

   • GMA-ci opäť súťažili v hre Scavenger hunt : Čítať viac
  • Slávnostné Te Deum s novokňazským požehnaním
   • Slávnostné Te Deum s novokňazským požehnaním
   • 1. 7. 2022
   • Sviatok sv. Petra a Pavla sme oslávili tradičnou svätou omšou na nádvorí GMA.
    Po sv. omši sa pani riaditeľka poďakovala sestričkám Notre Dame, bratom kapucínom, pedagógom, nepedagogickým zamestnancom, rodičom i žiakom za uplynulý rok a slávnostne ho ukončila. Následne sme zaspievali slávnostné Te Deum a ďakovali sme Pánu Bohu za všetky milosti, ktoré sme dostali.
    Na konci svätej omše nám náš duchovný správca br. Lukáš udelil novokňazské požehnanie.

   • Slávnostné Te Deum s novokňazským požehnaním: Čítať viac
  • Ďalší ročník tradičnej cyklopúte úspešne za nami
   • Ďalší ročník tradičnej cyklopúte úspešne za nami
   • 1. 7. 2022
   • Na sviatok sv. Petra a Pavla sa po omši uskutočnila tradičná cyklopúť. Pod dohľadom skúsených cyklistov p.p. Veselovskej a br. Borka sa napriek vysokej teplote našlo dosť pútnikov, ktorí si so športovým nasadením i radosťou pripomenuli Cyrilometodské dedičstvo v okolí hradu Devín.

    Dedičstvo otcov i športového ducha zachovaj nám, Pane!

   • Ďalší ročník tradičnej cyklopúte úspešne za nami: Čítať viac
  • GMA-čka má srdce zo zlata
   • GMA-čka má srdce zo zlata
   • 1. 7. 2022
   • Slovenský Červený kríž udelil Zlatú Janského plaketu našej p. p. PaedDr. Zuzane Belicovej za dlhoročné darcovstvo vzácnej tekutiny, ktorá zachraňuje životy. Pre svojich študentov je príkladom, každoročne sprevádza skupiny záujemcov o darovanie počas Valentínskej kvapky krvi či pri darovaní krvi maturantmi.

   • GMA-čka má srdce zo zlata: Čítať viac
 •  ALEXIA GMA

   

 • Spolupracujeme

  • Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame
  • KAPUCÍNI
  • Akadémia veľkých diel
  • DofE
  • Omšové milodary pre misionárov
  • IT Akadémia