• 2021/2022

    • 1) Finančný dar 5400 € od firmy Synap, s.r.o.

     - finančný dar bol použitý na nákup notebookov 

     Pán Boh zaplať a ďakujeme!