• Základné informácie o prijímacom konaní

    •  
     V školskom roku 2020/2021 otvárame jednu triedu osemročnej formy s počtom žiakov 22.
      
     V školskom roku 2020/2021 otvárame dve triedy štvorročnej formy - spolu 56 žiakov.
      
      V súlade s rozhodnutím ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 Vás informujeme, že k 5.6.2020 evidujeme v našej škole 56 obsadených a 0 voľných miest v 1. ročníku štvorročnej formy od školského roku 2020/2021.

     Do 1. ročníka osemročného štúdia bol prijatý na základe prijímacích pohovorov stanovený počet 22 žiakov.

      
     Kritériá pre prijímanie žiakov v šk. roku 2020/2021: