• AKCIE šk.rok 2020/21

    •  


     zástupcovia tried 2021/2022

      

     Prezident študentskej rady            Anna Slodičková

     Koordinátor                                         Zuzana Belicová
     zástupcovia tried 2020/2021

      

     Prezident študentskej rady            Klára Kapustová, Juraj Čery

     Viceprezident študentskej rady     Milan Novák

     Koordinátor                                         Belicová Zuzana

     Plán      študentskej rady 2020/2021           

     September

     • Voľby zástupcov tried do ŠR                                             Neuskutočnilo sa
     • Rozdelenie svätých omší , úloh na školský rok                Neuskutočnilo sa
     • Tanečná pre 2.roč a sextu  
     •  Biela Pastelka

      

     Október    od 15.10. dištančné vyučovanie akcie zrušené 

     • ·      Imatrikulácia  1.A, 1.B                                                     
     • ·        Misijný koláč( Kvarta )                                                   
     • ·        Predvolebná kampaň za viceprezidenta
     •  Voľby za viceprezidenta
     • ·       Stužková Oktáva,4.A
     • ·         Maturitná kvapka krvi Belicová

      

     November

     • ·    Jesenné prázdniny
     •        Dušičkový týždeň
     • Sviečka za nenarodené deti  
     • Omša za zomrelých študentov, učiteľov, rodičov
     •  stužková 4.B
     •  1/4 kl.porada
     • Týždeň červených stužiek

      

     December

     •  Sv. adventných vencov
     • Farebný deň na GMA jazykári
     •  Mikuláš  ( prima-1.roč. ) Sexta
     •  DO pre rodičov
     • DO pre absolventov
     • KOŽAZ  3.ročník

      Január

     • Trojkraľové svätenie tried    Deň Matky Alexie
     •  LVVK 1.rocník
     • Tanečná príprava 1.roč. a kvinta na štud. ples 2.roč
     •  kl.porada
     • vysvedčenie
     •  Rovesnícke vyučovanie   
     • Ples pre študentov GMA.ro    20.ročník  

      Február

     • LVVK  kvarta,1..
     • DOD GMA
     • Valentín -  Valentínska pošta  kvinta
     • Valentínska kvapka krvi Beli
     • Teplákový deň sexta
     • Jarné prázdniny

     Marec

     •         Deň počatého dieťaťa – Biele stužky  
     • Palacinkový deň Jónová
     • Popolcová streda
     • Maturita
     •  Týždeň vedy

     Apríl

     •  Maturanti už len 22 dní
     •  Spolupráca s Domovom sociálnych služieb pre deti ROSA
     •  NOHA
     • 3/4 r. kl. porada
     •  Velká noc
     •   Týždeň hudby  - Veselovská              zmena termínu

     Máj

     • Príjmačky
     • Príjmačky 2.termín                    
     • Filmotéka 1. - 3. ročník 3.B 
     •   Nanebovzatie Pána

      

     Jún

     • Darovanie krvi (Belicová)
     • Kĺúč od pevnosti (Veselovská)
     •  Cyklopúť  -brat Michal
     •  Scavenger Hunt 2.-3. roč. 
     •  Globálny deň (škola)
     •   Inšpiruj
     • Deň sukien a košiel 1.letný deň
     • Kl porada

      

     FB. Gymnázium Matky Alexie  kontakt 

     Nová vlna