• AKCIE šk.rok 2019/2020

    •  

     Plán študentskej rady 2019/2020

     September

     • Voľby zástupcov tried do ŠR
     • Rozdelenie svätých omší , úloh na školský rok
     • 5.9. Účelové cvičenie
     • 7.- 9.9.     DO 1A
     • 17.9.         ZRŠ
     • 14.-16.9.   DO 1.B
     • 16.9.         Tanečná pre 2.roč a sextu  
     • 20.9.         Biela Pastelka 2. roč.,
     • 25.9.          Župný športový deň

      

     Október

     ·       4.10.      Imatrikulácia  1.A, 1.B (3.A Janík 3.B Bojkovský

     ·                  Misijný koláč( Kvarta )

     ·       15.-19. 10.    Predvolebná kampaň za viceprezidenta

                          ŠR - 2.roč. SX, (Kapustová,)

     ·       23. 10.         Voľby za viceprezidenta

     ·       19.10.     Stužková Oktáva

     ·        29.10.         Maturitná kvapka krvi Belicová

      

     November

     ·       30.10. 3.11.Jesenné prázdniny

     • 4. – 8.11.       Dušičkový týždeň
     •                       Sviečka za nenarodené deti  
     •                       Omša za zomrelých študentov, učiteľov, rodičov-
     •      15.11.       Stužková 4.B
     • 20.11.            1/4 kl.porada
     • .11.  Týždeň červených stužiek
     • 17.11.  30 výročie revolúcia  - prednášky 15.11.

      

     December

     • 3.12.       Sv. adventných vencov
     •                Farebný deň na GMA jazykári
     • 6.12.       Mikuláš  ( prima-1.roč. ) Sexta
     • 8.12.       DO pre rodičov
     • 15.12.     DO pre absolventov
     • 15. až 20.12. KOŽAZ  3.ročník

      

      

      

     Január

     • 8.1.           Trojkraľové svätenie tried    Deň Matky Alexie
     • 12.1.-17.1.  LVVK 1.rocník
     •                  Tanečná príprava 1.roč. a kvinta na štud. ples 2.roč
     • 28.1.         kl.porada
     • 31.1.         vysvedčenie
     •                  Rovesnícke vyučovanie   - Q,3.A,3B
     •               
     •                  Ples pre študentov GMA19.ročník  SEPTIMA

      Február

     • 2.2.-7.2.          LVVK  kvarta,1..
     •                        DOD GMA
     • 14.2.               Valentín -  Valentínska pošta  kvinta
     •                        Valentínska kvapka krvi Beli
     • 19.2.               Porada
     • 14.2.               Teplákový deň sexta
     • 15.2. – 23.2.     Jarné prázdniny

     Marec

     ·                            Deň počatého dieťaťa – Biele stužky  

     • 5.3.              Palacinkový deň Jónová
     • 6.3.              Popolcová streda
     • 12.3. -14.3.  Maturita
     • 18.-23.3.      Týždeň vedy

     Apríl

     •                    Maturanti už len 22 dní
     •                    Spolupráca s Domovom sociálnych služieb pre deti ROSA
     • 5.-6.4.         NOHA
     • 9.4. –           3/4 r. kl. porada
     • 9.4. až 14.4 Velká noc
     •                     ZRŠ
     •  24.4. – 30.4. Týždeň hudby  - Veselovská              zmena termínu

     Máj

     • 13.5.         Príjmačky
     • 16.5.         Príjmačky 2.termín                    
     •                  Filmotéka 1. - 3. ročník 3.B  Szedláková,Kyraliová
     • 21.5.         Porada
     • 30.5.         Nanebovzatie Pána


     Jún

     •                  Darovanie krvi (Belicová)
     • 14. -15.6. Kĺúč od pevnosti (Veselovská)
     •                  Cyklopúť  -brat Michal
     •                  Scavenger Hunt 2.-3. roč. Jónová, Štefík
     •                  Globálny deň (škola)
     •                  Inšpiruj sa  Septima
     • 20.6.         Božie telo
     • 21.6.         Deň sukien a košiel 1.letný deň
     • 24.6.         Kl porada

      

     FB. Gymnázium Matky Alexie  kontakt Belousou

     WC papier služby

     Nová vlna