• AKCIE šk.rok 2018/2019

    •  

     Plán študentskej rady 2018/2019

     September

     • Voľby zástupcov tried do ŠR
     • Rozdelenie svätých omší , úloh na školský rok
     • 8.- 10.9     DO 1B
     • 11.9.         ZRŠ
     • 14.-16.9.   DO 1.A
     • 17.9.         Tanečná pre 2.roč a sextu  
     • 22.- 28.9.  ŠVP prima, sekunda
     • 21.9.         Biela Pastelka 2. roč., Štefík
     • 22.-30.9.   Škotsko

      

     Október

     • 5.10.              Imatrikulácia prímy, Hlavová, Hašková
     • 12.10.            Imatrikulácia  1.A, 1.B (3.A Kyraliová3.B Szedláková )
     • 13.10.            Stužková 4.B
     • 16.10.           Misijný koláč( Kvarta )
     • 15.-19. 10.    Predvolebná kampaň za viceprezidenta

                          ŠR - 2.roč. SX, (Sitárová, Sumbal)

     • 23. 10.         Voľby za viceprezidenta
     • 27.10.         Stužková Oktáva
     • 29.10.         Maturitná kvapka krvi Belicová

      

     November

     • 5. – 9.11.       Dušičkový týždeň
     •                       Sviečka za nenarodené deti  
     •                       Omša za zomrelých študentov, učiteľov, rodičov-
     • 10.11.            Stužková 4.A
     • 20.11.            1/4 kl.porada
     • 26.11.-30.11.  Týždeň červených stužiek

      

     December

     • 3.12.       Sv. adventných vencov
     •                Farebný deň na GMA jazykári
     • 6.12.       Mikuláš  ( prima-1.roč. ) Sexta
     • 8.12.       DO pre rodičov
     • 15.12.     DO pre absolventov

      

      

      

     Január

     • 8.1.           Riaditeľské voľno
     • 9.1.           Trojkraľové svätenie tried    Deň Matky Alexie
     • 6.1.-11.1.  LVVK 1.rocník
     •                  Tanečná príprava 1.roč. a kvinta na štud. ples 2.roč
     • 29.1.         kl.porada
     • 31.1.         vysvedčenie
     •                  Rovesnícke vyučovanie   - Q,3.A,3B
     •               Zachovaj poriadok,poriadok  zachová teba
     •                  Ples pre študentov GMA18.ročník  SEPTIMA

      Február

     • 3.2.-8.2.          LVVK  kvarta,1..
     •                        DOD GMA
     • 14.2.               Valentín -  Valentínska pošta  kvinta
     •                        Valentínska kvapka krvi Beli
     • 19.2.               Porada
     • 22.2.               Teplákový deň sexta
     • 25.2. – 1.3.     Jarné prázdniny

     Marec

     •                     Deň počatého dieťaťa – Biele stužky  
     • 5.3.              Palacinkový deň Jónová
     • 6.3.              Popolcová streda
     • 25.2- 1.3.     Jarné prázdniny
     • 12.3. -14.3.  Maturita
     • 18.-23.3.      Týždeň vedy

     Apríl

     •                    Maturanti už len 22 dní
     •                    Spolupráca s Domovom sociálnych služieb pre deti ROSA
     • 5.-6.4.         NOHA
     • 9.4. –           3/4 r. kl. porada 
     •                     ZRŠ
     •  24.4. – 30.4. Týždeň hudby  - Veselovská ,Škutová

     Máj

     • 13.5.         Príjmačky
     • 16.5.         Príjmačky 2.termín                    
     •                  Filmotéka 1. - 3. ročník 3.B  Szedláková,Kyraliová
     • 21.5.         Porada
     • 30.5.         Nanebovzatie Pána

      

      

      

      

     Jún

     •                  Darovanie krvi (Belicová)
     • 14. -15.6. Kĺúč od pevnosti (Veselovská)
     •                  Cyklopúť  -brat Michal
     •                  Scavenger Hunt 2.-3. roč. Jónová, Štefík
     •                  Globálny deň (škola)
     •                  Inšpiruj sa ! Baničová
     • 20.6.         Božie telo
     • 21.6.         Deň sukien a košiel 1.letný deň
     • 24.6.         Kl porada

      

     FB. Gymnázium Matky Alexie  kontakt Belousov Sp

     WC papier služby

     škol.časopis -   p.p.Brečková

     Ročenka -       p.p. Barboríková

      

     WC papier  -  každý mesiac do zborovne triednym  

      

      

      

      

      

     Vypracovala,schválila:

      PaedDr. Zuzana Belicová  -koordinátorka

     Patrícia Sitárová,                   prezident ŠR

     Matúš Sumbal                  viceprezdent ŠR