• Sv.omše na škol.rok 2019/2020

    •   Sv. omše 

      

                                            
                                        
      

      

     Sv. omše v kaplnke     na škol. rok   2019/2020

      

      

     September :    3.9.         6.9.         10.9.       17.9.         24.9.              Kvinta
     Október     :    1.10.      4.10.        8.10.      15.10.      22.10.    29.10.  3.B
     November :    5.11.     12.11.       19.11.     26.11.                                Septima
     December  :    3.12.      6.12.       10.12.     17.12                                 2.B
     Január             14.1.      21.1.        28.1.                                                 Sexta
     Február           4.2.        7.2.          11.2.       25.2.                                         1.A
     Marec              3.3 .      6.3.         10.3.       17.3        24.3.       31.3             1.B
     Apríl               3.4         7.4        21.4.         28.4.                                           2.A
     Máj                 5.5         12.5.       19.5.       26.5.                                     Kvarta
     Jún                 2.6.........5.6.         9.6.       16.6.       23.6.     29.6             3.A