• KRONIKA 12/13

    •        

      

     Zástupcovia tried 2012/2013

      

     Prezident študentskej rady              Steigauf Peter   

     Viceprezident študentskej rady        Martin Ševeček  

     Koordinátor                                         Belicová Zuzana

      

     Prima          Táborská Daniela

     Sekunda     Štassel Samuel

     Tercia          Lexmannová Karin

     Kvarta         Tolstová Ela

     Kvinta:         Urbánková Jana

     Sexta           Kotulová Lucia

     Septima      Lomenová Sarah

     Oktáva        Kopačková Denisa

     1.A              Slovík Peter

     1.B              Hajzok Ján

     2.A              Lukšicová Terézia

     3.A :            Mertušová Mária

     3.B              Belousovová Nora

     4A :             Valovič Andrej

      

     Detský mestský parlament 

     Tolstova kvarta

     Slaninková kvarta

     Mestský parlament vlády

     Ševeček Sx

     Tolstová kvarta

      

      

      

     Plán sv.omší  prvý piatok,utorky v školskom roku 2012/2013

                   MESIAC

                                                DEŇ

      

                    trieda              TRIEDA

      

      

      

     • September

      

     • Október

      

     •   4.9. ,        7.9.,          11.9. ,           18.9. ,        25.9.      

      

     •   2.10.,        5.10.,        9.10.,          16.10.,     23.10 ,   30.10.
     •  Tercia

      

     •  Septima
     • November

      
     • 2.11.    6.11.,         13.11.,         20.11.,           27.11.  
     •   3.A
     • December

     •  4.12.,        7.12.,         11.12.,          18.12.

      

     • kvinta

      

     • Január
     •  8.1.,      15.1.,           22.1.,        29.1.

      

     • sexta

      

     • Február
     •     5.2.,         12.2. ,     19.2. ,       26.2.
     • 1.A.
     •   Marec

      

     •     1.3.,          12.3.,         19.3.,        26.3

      

     • 1.B.
     • Apríl

      

     •     5.4.,           9.4.,         16.4.,        23.4 ,   30.4.
     • kvarta

      

     • Máj
       
     •    3.5.,         7.5.,     14.5.        21.5.,        28.5.,
     •   2.A
     • Jún

      

     •  4.6.,          7.6.,          11.6.,          18.6.,        25.6.       

      

     •  3.B

            šk.rok 2012/2013
     Vaše otázky a  pripomienky posielajte na e-mail : studentskarada@gma.sk     AKCIE                         v školskom roku 2012/2013

     MESIAC

           AKCIA   

     September

     • stretnutie,  plán ŠR,rozdelenie sv.omši                              
     • zber papiera   --vyzbierali sme

             v r. 2012  - 1600 kg papiera 

     • zber pet fliaš,poštových známok
     • tanečná DK Vajnorská-2.r.,Sx.      

      

          Október

     • 12.10.-Imatrikulácia primy a 1.A,1.B
     • 6.10.-púť  do Šaštína        
     • 22.-26.10.predvolebná kampaň
     • 29.10.-voľby do študentskej rady     

     prez.  Peter Steigauf 
     viceprez. Martin Ševeček


     kandidáti : Ševeček Sx. vs. Olexa 2.A

     • koláč pre Africke dieťa

     vyzbierali sme 150Eur,Ďakujeme

     • 30.10.sviečka za nenarodené deti
      

     November

     • 6.11.-sv.omša za zomrelých  študentov,prof.rodičov
     •  filmotéka 3. - 4.ročník  - presunutá na 2.pol.  
     • 5.11.-9.11.-týždeň hudby  na GMA        
     • maturitna kvapka krvi 
     • sústredenie spevákov
     • 10.11.-stužková oktáva                  
     • 17.11.-stužková 4. A
     • 26.11.-30.11.-týždeň červených stužiek


     December

     • 9. 12. - Venček 2.roč. a sexty DK Vajnorská
     • fotosúťaž cez Vianoce
     • 1.12. duchovná obnova pre rodičov
     • 6.12.Mikuláš ,DO GMA
     • Misijný koláč upeč-dones-kúp                                 
     • v roku 2012 sme  nazbierali 245,16 Eur Ďakujeme
     • 15.12.DO pre absolventov
     • 12. 12. - koncert DK Ružinov (1., 2., 3. roč.)  
     • maratón 24 hod. čítanie z biblie
     • Vianočné želania,prosby
     • 14.12.farebný deň na GMA -"námornícka"
     • medzi školská výmena študentov 
     • 15.12.-21.12. -LVVK  1.roč., kvinta                         
      

         Január

     • 9. januára-Deň Matky Alexie -slávnostný prenos relikvie
     •  11. januára-filmotéka - (1., 2., 3. ročník)
     • 26. januára 2013 o 18.00 -reprezentačný ples pre absol. a rodičov - v priestoroch Mladej gardy
     • 31.1.2013-rovesnícke vyučovanie - Slnko         
     • 31.1.2013 - 12. ples študentov GMA

      

               

     .

     Február

     • pokrový turnaj -15.3.- organizuje 4.A Kováč
     • tématické dni
     • Deň otvorených dverí GMA
     • Valentín - 14.3.
     • palacinkový deň - 12.3. - vyzbierali sme 59,90 pre azylové matky s deťmi
     • BLVK-3.roč.Sep.-Semmering                                                                                 
      
     Marec
     • teplákový deň - 1.3.-organizuje sexta
     • foto -súťaž- organizuje oktáva Kopačková
     • tanečná súťaž School Dance 23013

     • deň počateho dieťaťa - biele stužky

      

     Apríl

     • krížová cesta
     • čítanie z obľúbenej knihy
     •  rozlúčková  diskotéka  s maturantami 30.4

      

      

     Máj

     • akademický týždeň  
     •  filmotéka 1. -2. ročník     
     •  koncert študenti študentom                   
      

     Jún

     • púť do Malaciek
     • deň sukní a košiel  
     • cyklopúť                                                   
     • Scavenger Hunt