• KRONIKA 2013/2014

    •          Čo nás čaká v septembri

               Sväté omše – sekunda

     • bicyklovačka / účelové cvičenie – 5.9.
     • 10. 9. – rodičovské združenie o 17,h. – Rada rodičov o 18h.
     • 13. až 15. 9. – duchovná obnova 1.A
     • Zber papiera do 19.9. (odvoz 20.9.2013)
     • Zbierame aj použité batérie a PET fľaše
     • ŠvP  príma, sekunda 21. – 27.9.2013, Čertov pri Púchove
     • pochod za život – Košice, 22.9. (p. p. Filová)
     • 23.9. o 16,15 do 17,30 tanečný kurz DK Vajnorská, 2. roč. a sexta (p. Mrva)
     • Zaradenie do krúžkov

            Čo nás čaká v októbri

               Sväté omše – tercia

     • Púť do Marianky 12.10.2013
     • predvolebná kampaň 21.-25.10.2013  (voľby do Študentskej rady)
     • Imatrikulácie 25.10.2013 zmena termínu 8.11.
     • Voľby do Študentskej rady 28.10.2013
     • Sviečka pre nenarodené deti 29.10.2013
     • plávanie – kvarta, kvinta, I.A, II.A, II.B, sexta (plaváreň STU)
     • Príprava na týždeň hudby v novembri
     • zber papiera -vyzbieralo sa 1 495 kg papiera .Ďakujeme
     • súťaž Byť v GMA ma baví  pre malé GMA (2.B)

      

           Čo nás čaká v novembri

                Sväté omše – septima

     • 5.11.sv. omša za zomrelých študentov a učiteľov
     • 8.11. imatrikulácia primy a  1.ročníka
     • 8.11. - 25.11.týždeň hudby
     • 15.11.tanečná ,venček  pre 2.roč. a sextu
     • 16.11.stužkova oktáva
     • Nová Matka predstavená sr.Mária
     • 23.11.stužková 4.A
     • 25.11. týždeň červených stužiek,prednášky
     • 29.11.stužková 4.B

       Čo nás čaká v decembri

     Sväté omše – sexta

     • 1.12.svätenie adventných vencov
     • 4.12. Misijný koláč - Napeč - dones - kúp
     • 6.12. Mikuláš
     • 9.12. - 10.12. Duchovná obnova
     • 13.12.Farebný deň -červený
     • 14.-21.12. lyž.kurz kvarta,kvinta

     Čo nás čaká v januári

      Sväté omše – kvinta

     • 8.1.Trojkraľové svätenie tried    9.1.sviatok - Matka Alexia
     • 24.1. Filmotéka pre 2.roč.3.roč.a sep.a 4. roč.a okt.
     • 12.1.. 19.1.. 26.1.  Tanečná príprava 1.roč. a kvi. na štud.plesom (p.Mrva)
     • 31.1. Rovesnícke vyučovanie -Bratislava
     • 31.1. Ples pre študentov GMA 13.ročník (rozlúčka s p.riaditeľkou Penthorovou nástup nového riaditeľa p.Goč)

      

     Čo nás čaká vo februári

     Sväté omše – 1.A

     • 3.2,prádniny polročné
     • 4.2. plenárka ZRŠ ,nový p. riaditeľ Goč
     • 7.2.   GMA series of poker 2.ročník
     • 14.2.  Valentín -  valentínska pošta
     • 21.2. Teplákový deň (septima)
     • 21. 2. Karneval (malé gymnázium – 2. B. )
     • školske tričká predaj

      

                              Čo nás čaká v marci

                           Sväté omše – 3.A ( zmena profesori)

     • 4.3. – Palacinkový deň (KVINTA) -  135 Eur sa vyzbieralo (pre občianske združenie zachráňme životy)

     .Ďakujeme všetkým darcom.

     450 Eur sa vyzbieralo z misijneho koláča,vianočných pohľadníc a osobných darov.Ďakujem darcom.

     občianske združenie Zachráňme životy  -rozdelilo naše  peniaze na pobyt v azylovom centre pre Evku,Miroslavu,Noru...

     • 5.3. Popolcová streda (sv. omša)
     • 10.3.  študentské voľby 2014 www.študentské voľby.sk
     • 11. 3. – DOD
     • 18., 19., 20. 3. – písomný monitor pre maturantov
     • 25. 3. deň počatého dieťaťa – biele stužky

      

           Čo nás čaká v apríli

                                             Sväté omše – kvarta

     •    9.4. maturanti už len 22 dní na GMA
     •  16.4.  Krížová cesta – maturanti

      

      

     Čo nás čaká v máji

                                          Sväté omše – 2.A

     •  30.4 .Zbierka na charitu pre africké dieťa Bizmana
     •            (napeč - dones -kup si,vyzbieralo sa 76 Eur )
     •   5.5. spolupráca s Domovom sociálnych služieb pre deti ROSA (vernisáž výtvarných diel,florbal)                     
     •  16.5. posledný deň pre maturantov