• KRONIKA 2017/2018

    •  

     Plán študentskej rady 2017/2018

     September

     • vypracovanie plánu na rok 2017/2018
     • voľby zástupcov tried do ŠR
     • rozdelenie svätých omší ,úloh na školský rok
     • zber papiera KVARTA Meszárošová
     • 18.9.  Tanečná pre 2.roč a sextu
     • 18.-24.9. ŠVP prima, sekunda
     • 22.9. Biela Pastelka 2. roč., Štefík
     • 29.9. - imatrikulácia prímy, 1.A, 1.B (tercia Matoušková, 3.A Studencová, 3.B Benedik)

     Október

     • 13.10.-16.10. DO v Prahe 2.A
     • 16. až 20. 10. - predvolebná kampaň za viceprezidenta ŠR - 2.roč. SX, (Samo Š. Paťa S.)
     • 21.11. Púť do Šaštína
     • 25. 10. - voľby za viceprezidenta
     • 26.10. maturitná kvapka krvi Belicová

      

     November

     • sviečka za nenarodené deti 1.A (Janík)
     • omša za zomrelých študentov, učiteľov, rodičov
     • 4.11. sobota stužková oktáva
     • 6.11.-10.11 -týždeň hudby  SEPTIMA (Stískal)
     • 10.10. piatok stužková 4B
     • 1/4 kl.porada
     • 24.11. piatok stužková  4.A
     • 27.11-1.12.týždeň červených stužiek Štefík
     •  

     December

     • 4.12. sv. adventných vencov
     • farebný deň na GMA jazykári RUŽOVÁ
     • 6.12. - Mikuláš OKTÁVA prima-1.roč. (Náhliková)
     • Misijný koláč KVARTA (Meszárošová) 350 Eur pre Martinka
     • DO pre GMA  8.12.2017
     • DO pre rodičov  9.12.2017
     • DO pre absolventov  16.12.2017

     Január

     • 8.1.Trojkraľové svätenie tried   Deň Matky Alexie
     • 7.1.-12.1.2017- LVVK 1.rocnik
     • Tanečná príprava 1.roč. a kvinta na štud. ples 2.roč
     • 31.1. vysvedčenie
     • 1.2. Rovesnícke vyučovanie RODINA   - Q,3.A,3B (Belicová, Benedik, Studencová)
     • 1.2.Ples pre študentov GMA17.ročník  SEPTIMA (Belicová, Stískal)

      

      

      

     Február

     • 3.2.-8.2. LVVK tercia, kvarta
     • 20.2.2018   DOD GMA 
     • 13.2.Palacinkový deň   -Aj
     • 14.2.Popolcová streda
     • 14.2.  Valentín -  Valentínska pošta KVINTA (Belicová)
     • 16.2. Valentinska kvapka krvi

     Marec

      

     • 25.3.deň počatého dieťaťa – biele stužky 1.B (Janík)
     • 2.3. Teplákový deň SEXTA (Boborová)
     • 3.3. – 11.3 jarné prázdniny
     • 13.3. -15.3. Maturita
     • 19.3.-23.3.týždeň vedy Janík, Filová, Štefík, Ratkošová

     Apríl

     • maturanti už len 22 dní
     • polupráca s Domovom sociálnych služieb pre deti ROSA (vernisáž výtvarných diel, turnaj vo florbale)
     • 3/4 r. kl. porada
     • púť

     Máj

     • Cukrová vata SEPTIMA (Stískal)
      rozlúčková s maturantmi
      Deň sukieň a košiel 3.A
      (Studencová)
     • akademický týždeň
     • filmotéka 1. - 3. ročník 3.B (Benedik)

     Jún

     • darovanie krvi (Belicová)
     • Kĺúč od pevnosti (Veselovská)
     • Cyklopúť  -brat Michal
     • Scavenger Hunt 2.-3. roč. Jónová, Štefík
     • Globálny deň (škola) Krchová

     šol.časopis - Brečková

     Ročenka - Barboríková

     Vypracovala,schválila: PaedDr. Zuzana Belicová  5.9.2017

     p, Samuel Šitina  a Patrícia Sitárová, prezident a viceprezdentka                                                                                    

     •