• KRONIKA 06/07


    •  

     Zástupcovia tried 2006/2007

     prima                             ŽÁK Martin
     sekunda                         KRČMÉRY Silvester
     tercia                              MIHALKOVIČOVÁ Ivana
     kvarta                             PÁLENÍK Jakub
     kvinta                             LACKOVIČOVÁ Viktória
     sexta                              BAŽALÍK Michal
     septima                           PÁLENÍKOVÁ Katarína
     oktáva                             MACÚCHOVA Saśa
     1.A.                                 BENEDIK Jozef
     1.B.                                 KRÁLIKOVÁ Monika
     2.A.  
                                    MACOVÁ Lujza
     3.A.                                 BOŠACKY Ján
     3.B.                                 KRÁLIKOVÁ Katarína
     4.A.                                 BABÁLOVÁ Lucia     september

     - 29.9.imatrikulácia
              prima /p.p.Hašková/    program  tercia /p.pMészárosová/
              1.A     /p.p.Nahliková / program  3.A   / p.p.Belicová/
              1.B.   / p.p..Matoušková /            3.B.   /p.p.Veselovská/


     október

     - zber papiera /p.p.Štefík/
     - zakúpenie WC papiera, uterákov,mydiel  na št.WC   
                 / p.p.Belicová/
     - predvolebná kampaň
     -9.10.voľby do ŠR za viceprezidenta
             / kandidati  Bažalík sx. ,Griač 2.A/  zvolený Bažalík
     -25.10. návšteva učiteľov z Anglicka
     -26.10. súťaž katolíckych gymnázii v Ružomberku
     - medzitriedna súťaž v  stolnom tenise,viď.PK TV/
                                                šachu/viď.PK TV/

     november 

     -20.-24.11.- týždeň hudby na škole/p.riaditeľka/
     -11.11.stužková oktáva,
     -17.11. stužková 4.A
     -28.11. Deň otvorených dverí
     - medzitriedna súťaž v atletike /viď.PK TV/
     - počítačová suťaž/ Bažalík/

     december

     - 1.12.
     farebný deň/ žlto-oranžový/PK AJ/
     - 4.12. svätenie advent.vencov /zástupcovia tried/
     - 5.12. misijiný koláč /zbierka 6080,- Sk//p.p.Belicová/
     - 6.12. sv.Mikuláš,čerti,anjeli -rozdávanie darčekov
     - 7.12. návšteva študentov z Rakúska
     -  vianočné posedenie  /každá trieda sama/
     -  medzitriedna súťaž v basketbale/PK Tv/
     - 22.12. vianočná návšteva Viedne/p.p.Ďurčová/

     január

     - 9.1   sviatok bl. Matky Alexie
     - 9.1.  deň učiteľov, rovesnícke vyučovanie-génius Leonardo
     -20.1.- 9.reprezentačný ples GMA rodičov,bývalých študentov 
     - medzitriedna  súťaž   vo florbale / PK Tv/


     február

     - 17.2. -6.študentský ples GMA v DK Záhorská Bystrica
             / výzdoba  sep.,program  všetci,DJ Šinsky,Orlický/
     -  valentínska pošta /!/
     -  suťaž o  najsympatickejšie dievča a chlapca naGMA/-!/
     -  medzitriedna suťaž v prehadzovanej,vo volejbale /PK TV/

     marec

     - medzitriedna súťaž v plávaní,vo vybijanej,horolezectvo/PK TV/
     - prestávková súťaž v "hekis"/p.r.Penthorová, Sokol Ma./

     apríl

     - medzitriedna súťaž vo futbale  /PK TV/
     -
     máj

     -vyhodnotenie medzitriednej súťaže
     -
     jún