• Vylepšime si GMA

    • "Vylepšime si GMA" je vnútorný grantový program gymnázia Matky Alexie. Určený je pre žiakov GMA (jednotlivcov alebo skupinu), ktorí majú dobrý nápad, ako pomôcť, vylepšiť naše gymnázium.
     Čo podporíme:

     • podpora vzdelávania
     • vynovenie tried
     • vylepšenie priestorov školy
     • podpora školských akcií
     • iné dobré nápady, ktoré pomôžu vylepšiť naše GMA

      

     Link na podanie žiadosti (online formulár): https://goo.gl/forms/d6k6k3qWQ7hqNC9X2