• AKTUÁLNE

  Nadpis

  • Aktuálne opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 (platné od 16. 9. 2020)
  • Krúžky na GMA v školskom roku 2020/2021
   • Krúžky na GMA v školskom roku 2020/2021
   • 10. 9. 2020
   • Milí GMA-ci, tento rok budú na našej škole opäť prebiehať rôzne mimoškolské aktivity - krúžky.

    Ako ste už zvyknnutí, treba sa na ne prihásiť prostredníctvom Vzdelávacieho pouzkazu, ktorý Vám rozdali Vaši triedni učitelia. Nakoľko nastali určité zmeny vo fungovaní krúžkov a to najmä v možnej kapacite, prosím Vás, aby ste zvolený krúžok napísali ceruzkou na Vzdelávací poukaz. Ak by ste sa do zvoleného krúžku už náhodou nezmestili (kto prv príde - vyhráva), napíšte si aj druhý, alternatívny, krúžok, ktorý by ste radi navštevovali.

   • Krúžky na GMA v školskom roku 2020/2021: Čítať viac
  • GMA proti obchodovaniu s ľuďmi - Nebuď obeťou!
   • GMA proti obchodovaniu s ľuďmi - Nebuď obeťou!
   • 9. 9. 2020
   • Počas prvých školských dní absolvovali žiaci našej školy v rámci programu Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti vzdelávací program zameraný na boj proti obchodovaniu s ľuďmi s názvom Nebuď obeťou!

    Vzdelávací program zastrešený Ministerstvom vnútra SR predstavuje cieľavedomé pôsobenie štátu, vládnych organizácií, cirkví, občianskych združení, podnikateľských subjektov a vzdelávacích inštitúcií pri zvyšovaní povedomia obyvateľstva, ktoré má prispieť k tomu, aby sa obyvatelia nestali páchateľmi alebo obeťami trestných a iných protispoločenských činov. Cieľom prevencie kriminality je predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej činnosti, tak, aby sa spoluprácou zainteresovaných subjektov darilo zvyšovať kvalitu života a pocitu bezpečia všetkých občanov.

   • GMA proti obchodovaniu s ľuďmi - Nebuď obeťou!: Čítať viac
  • Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19
   • Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19
   • 31. 8. 2020
   • Začiatok školského roka 2. 9. 2020

    Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

    Zákonný zástupca

    • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (náhradné musí mať pri sebe) a papierové jednorazové vreckovky.
    • Pri nástupe žiaka do školy predkladá písomné čestn
   • Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19 : Čítať viac
  • GMA žije duchovným životom aj počas korony
   • GMA žije duchovným životom aj počas korony
   • 31. 8. 2020
   • V zmysle opatrení proti šíreniu ochorenia na nový koronavírus náš ordinár rozhodol, že školské sväté omše pri príležitosti začiatku nového školského roku sa odkladajú a posúvajú na obdobie, keď budú opatrenia uvoľnené.

    My učitelia sme počas duchovných cvičení obetovali sv. omšu za všetkých GMA-kov, za nový školský rok i za možnosť čím skôr sa spolu stretnúť pri spoločnej sv. omši.Všetci sa na Vás tešíme a veríme, že prežijeme celý rok v zdraví. I na tento úmysel sme sa modlili a v modlitbách nepoľavujeme.

   • GMA žije duchovným životom aj počas korony: Čítať viac
  • UMENIE bez RÚŠKA
   • UMENIE bez RÚŠKA
   • 22. 7. 2020
   • Počas prázdnin nás čaká veľa výletov a možno aj umeleckých zážitkov a preto sme sa rozhodli trochu vzdelávať aj napriek tomu, že je čas oddychu a relaxu. Desaťminútovky o umení s názvom UMENIE BEZ RÚŠKA každý pondelok o 14:00 online na GMA facebooku, alebo na youtube J.

    1. Časť: Čo je umenie - https
   • UMENIE bez RÚŠKA: Čítať viac
  • Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame
  • KAPUCÍNI
  • Akadémia veľkých diel
  • DofE
  • Omšové milodary pre misionárov