• AKTUÁLNE

  Nadpis

  • Príhovor p. riaditeľky k začiatku nového kalendárneho roka.
   • Príhovor p. riaditeľky k začiatku nového kalendárneho roka.
   • 16. 1. 2021
   • Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky, milí študenti,
    srdečne vás pozdravujem na začiatku nového kalendárneho roka.
    V sobotu 9. decembra sme sa spoločne modlili svätý ruženec s rodinou Matky Alexie, ako poďakovanie za milosti udelené v uplynulom roku.
    Rok 2021 bude pre nás výnimočný, lebo budeme spoločne prechádzať históriou a sláviť 30. výročie založenia našej školy. Bude pre nás aj rokom s Matkou Alexiou, a pripraví nás na 400. výročie jej narodenia pre nebo.
    Napriek tomu, že prežívame veľmi náročné obdobie, verím, že vydržíme a školské povinnosti úspešne spoločne zvládneme.
    Prajem nám všetkým nový rok, ktorý bude pokojný a zdravý. Nech je naša škola znova plná kriku a smiechu.

   • Príhovor p. riaditeľky k začiatku nového kalendárneho roka.: Čítať viac
  • GMA dnes slávi sviatok bl. Matky Alexie
   • GMA dnes slávi sviatok bl. Matky Alexie
   • 9. 1. 2021
   • Blahoslavená Alexia Le Clerc, rehoľným menom Mária Terézia od Ježiša, sa narodila 2. februára 1576 v Remiremonte vo Francúzsku (v Lotrinsku). Jej rodičia sa volali Ján le Clerc a Anna, rodená Sagayová. Vďaka vrodenej vľúdnosti a inteligencii bola veľmi obľúbená a ľudia radi vyhľadávali jej spoločnosť. Od malička bola vedená k nábožnosti. V mladosti sama cítila a prežívala, že márnosť sveta ju neprivedie k šťastiu. Napriek tomu prežila aj vnútornú duchovnú krízu. Až keď mala dvadsať rokov sa rozhodla zasvätiť jedine Bohu sľubom čistoty. V tom čase stretla kňaza sv. Petra Fouriera, ktorý bol farárom v Mattaincourte. Pod jeho vedením sa nasledujúci rok – na Vianoce 1597 – spolu s ďalšími štyrmi spoločníčkami rozhodli starať o chudobné dievčatá. V tom čase bolo totiž vzdelávanie – najmä chudobných detí – veľmi chaotické a bez systému. V roku 1598 otvorili v Poussay prvú školu. Biskup z mesta

   • GMA dnes slávi sviatok bl. Matky Alexie: Čítať viac
  • Milá naša Rodina Matky Alexie!
   • Milá naša Rodina Matky Alexie!
   • 1. 1. 2021
   • Naši milí známi, všetci, ktorých akýmkoľvek spôsobom spája meno Matky Alexie – milé rodiny našich detí, zamestnancov a všetkých, ktorí túžia žiť odkaz Matky Alexie „Robiť toľko dobra, koľko je len možné!

    Milá naša Rodina Matky Alexie!

    Prihovárame sa Vám v čase, ktorý nie je jednoduchý vzhľadom na našu spoločnosť a zdravotné ohrozenie. Prihovárame sa Vám ale aj v tomto milostiplnom čase, plnom radosti z Pánovho narodenia. A práve za túto neustálu každodennú Božiu milosť budeme spoločne ďakovať pri modlitbe posvätného ruženca v sobotu 9. 1. 2021 o 16.00 h prostredníctvom facebooku GMA a Kanonisiek sv. Augustína rehole Notre Dame. Zároveň zasvätíme naše rodiny Panne Márii.

   • Milá naša Rodina Matky Alexie!: Čítať viac
  • „Návrat do škôl 2021“
   • „Návrat do škôl 2021“
   • 21. 12. 2020
   • Vážení rodičia,

    ďakujeme Vám za účasť na dotazníkovom prieskume pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie.

    Zriaďovateľ po preskúmaní všetkých možností vyplývajúcich z manuálu „Návrat do škôl 2021“ vydanom ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, zistil, že k stanovenému termínu plánovaného otvorenia školy, nie je možné zabezpečiť pretestovanie žiakov a zamestnancov školy. Existujúce odberné miesta nie je možné využiť v plnom rozsahu potrebnom pre našu školu a zároveň v škole nie sú vhodné priestory na vytvorenie odberného miesta. Vzhľadom na krátkosť termínu nie je možné zabezpečiť mobilné odberné miesta, pretože nie sú v danom termíne dostupné.

   • „Návrat do škôl 2021“: Čítať viac
  • GMA si pripomína sviatok sv. Petra Fouriera
   • GMA si pripomína sviatok sv. Petra Fouriera
   • 9. 12. 2020
   • Dnes, 9. 12., si pripomíname sviatok Sv. Petra Fouriera, spoluzakladateľa rehole Kanonisiek sv. Augustina rehole Notre Dame.

    Sv. Peter Fourier sa narodil 30. novembra 1565 v lotrinskom meste Mirecourt. V zámožnej a dobrej kresťanskej rodine dostal výbornú výchovu, rodičia mu umožnili vynikajúce štúdiá. Na veľké prekvapenie však vysokonadaný muž vstúpil roku 1585 do rehole Kanonikov sv. Augustína. Predstavení si všimli jeho nadanie a poslali ho na ďalšie štúdiá. Jeho charakter, nábožnosť a húževnatosť vystihli spolužiaci: „Peter sa alebo modlí, alebo študuje.“ Štúdia ukončil doktorátom z oboch práv (svetského i cirkevného) a doktorátom z teológie.

   • GMA si pripomína sviatok sv. Petra Fouriera: Čítať viac
  • Víťazstvo na Olympiáde zo SJL
   • Víťazstvo na Olympiáde zo SJL
   • 9. 12. 2020
   • Srdečne blahoželáme Danielke Pavlíkovej z Kvarty k víťazstvu v obvodnom kole Olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry.

    Držíme palce do ďalších kôl a ďakujeme za výbornú reprezentáciu GMA.
    Zároveň gratulujeme a ďakujeme aj pani profesorke PhDr. Dane Haškovej, ktorá Danielku odborne pripravuje a vedie.

   • Víťazstvo na Olympiáde zo SJL: Čítať viac
 •  ALEXIA GMA

   

  • Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame
  • KAPUCÍNI
  • Akadémia veľkých diel
  • DofE
  • Omšové milodary pre misionárov