• Záverečný webinár s Akadémiou veľkých diel
    • Záverečný webinár s Akadémiou veľkých diel

    • Pozývame študentov do diskusie o veľkom diele - maľbe - na ktorý nie je potrebné sa vopred pripravovať. Stačí kliknúť na link, ktorý pošleme po registrácii :)

     Prihláste sa na záverečný webinár, ktorý bude vo štvrtok, 28. mája o 15.30 hod.

     Tešíme sa na skvelú diskusiu!

     Zároven hľadáme záujemcov, ktorí by sa po veľkom tohtoročnom úspechu projektu, chceli pridat do Akadémie od septembra 2020. Viac informácii poskytne p.p. Szedláková.

   • Druhý deň v Ríme (online)
    • Druhý deň v Ríme (online)

    • V pondelok (11.5.) nás čakal "druhý deň" našej spoločnej online exkurzie. Navštívili sme 7 najvýznamnejších kostolov v Ríme. Dozvedeli sme niečo z ich histórie, prezreli sme si interier a to všetko bez akekoľvek námahy, iba z pohodlia domova.
     Ďakujeme nášmu sprievodcovi, Miškovi Benedikovi. Opäť to zvládol bravúrne a my sme sa dozvedeli zase niečo nové o VEČNOM MESTE.

     Oba diely nášho putovania je možné si pozrieť na FB stránke GMA alebo na youtube:

     1) Tajomstvá Vatikánu: https://www.youtube.com/watch?v=e5DGjv9RU90

     2) 7 pútnických kostolov Ríma: https://youtu.be/jOp6UHabA4A
      

   • Kritériá pre prijímanie žiakov v šk. roku 2020/2021
    • Kritériá pre prijímanie žiakov v šk. roku 2020/2021

    • Oznamujeme vám, že v školskom roku 2020/2021 plánujeme otvoriť dve triedy štvorročnej formy - spolu 56 žiakov.

     Kritériá pre prijímanie žiakov sú uvedené v prílohe.

      

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy 

   • Exkurzia do Ríma
    • Exkurzia do Ríma

    • V pondelok (4.5.) sme boli na tradičnej exkurzii v Ríme, aj keď netradičným spôsobom. Pozreli sme si Vatikán a skoro všetko, čo ktmu omu patrí. Sprevádzal a na naše otázky odpovedal náš kolega, Miško Benedik. Celý  prvý diel našej online púte, Tajomstvá Vatikánu, si môžete už teraz pozrieť tu:  https://www.facebook.com/gmatkyalexie/videos/689514311801570/?t=0

   • Oznámenie o zmene klasifikovania
    • Oznámenie o zmene klasifikovania

    • V zmysle usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 bude u žiakov našej školy na koncoročnom vysvedčení v školskom roku 2019/2020 v predmete telesná a športová výchova uvedené hodnotenie absolvoval/a.

     Ostatné predmety budú hodnotené známkou. Pozri: https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-strednych-skol.pdf

     S úctou

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Požehnané veľkonočné sviatky
    • Požehnané veľkonočné sviatky

    • "Do tmy našich dní nám dávaš svoj oheň..."

     Naši milí  spolupracovníci, študenti, rodičia, absolventi, dobrodinci, priatelia,

     ktorí s nami tvoríte Rodinu Matky Alexie,

     vyprosujeme Vám a všetkým Vašim od Zmŕtvychvstalého Pána všetky potrebné milosti

      

     Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame

   • Učíme sa na diaľku
    • Učíme sa na diaľku

    • Dávame do pozornosti webovú stránku, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu.

     Cieľom webovej stránky je pomôcť školám -  žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania nachádzať riešenia vzniknutej situácie.  

     https://www.ucimenadialku.sk/  

   • Svätá omša pre žiakov katolíckych škôl
    • Svätá omša pre žiakov katolíckych škôl

    • Milí GMA-ci, v mene Združenia katolíckych škôl Slovenska Vás pozývame na spoločné slávenie svätej omše prostredníctvom internetového vysielania z kostola Povýšenia Svätého kríža v Bratislave, v stredu 22. apríla 2020 o 16,00.

     Celebrantom bude otec biskup Mons. Jozef Haľko.

     Svätú omšu môžete sledovať na webe zkss.skalebo priamo na Facebookovej stránke ZKŠS: https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

   • Usmernenie ministerstva školstva
    • Usmernenie ministerstva školstva

    • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

     Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

     V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží.

     https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/  

   • Krížová cesta maturantov a Veľký týždeň
    • Krížová cesta maturantov a Veľký týždeň

    • Už túto stredu, 8. 4. o 14:00, pozývame všetkých duchovne sa spojiť a prežívať spásonosné utrpenie Pána Ježiša prostredníctvom tradičnej Krížovej cesty, ktorej zastavenia sa budú modliť naši maturanti. Vzhľadom na aktuálne karanténne opatrenia, krížovú cestu sa budeme modliť online na našom Facebooku.

     Zároveň sa naša škola chce v duchu výzvy sv. Otca, s ktorou sa počas nedávneho Urbi et orbi obrátil na nás kresťanov - "Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba", pripojiť k duchovnej iniciatíve Združenia katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS) a vytvoriť jednotu pri prežívaní Veľkého týždňa. 

     ZKŠS v spolupráci s otcom biskupom Jozefom Haľkom pripravili pilotný duchovný program:

     Pondelok 6.4.

     10,30 Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)

     Utorok 7.4.

     10,30 Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)

     Streda 8.4.

     10,30 Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou

     Program bude realizovaný vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v Bratislave a budete ho môcť naživo sledovať na webe zkss.sk alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/ 

      

     Prajeme všetkým požehnaný a milostiplný čas.

     "Buďme s Ním, lebo On je s nami"

   • Školská jedáleň - aktuálny oznam
    • Školská jedáleň - aktuálny oznam

    • Vážení rodičia,

     Odporúčame Vám, aby ste zrušili trvalý príkaz na platby za obedy v ŠJ. Dochádza k navyšovaniu preplatkov z dôvodu prerušenia vyučovania. Hneď ako bude možné vrátiť sa do školy, budeme Vás informovať o ďalšom postupe pri uhrádzaní stravného.

     Ďakujeme za pochopenie

     Všetko dobré a zdravo!

   • Olympiáda v informatike
    • Olympiáda v informatike

    • 27. až 28. marca sa náš žiak z Kvinty Ján Gottweis zúčastnil celoslovenského kola olympiády kategórie A v informatike (všetky ročníky stredných škôl). V silnej konkurencii sa ako úspešný riešiteľ umiestnil na 14. mieste. Gratulujeme.

   • GMA sa pripája k modlitebnej výzve Sv. Otca Františka
    • GMA sa pripája k modlitebnej výzve Sv. Otca Františka

    • V nedeľu 22. marca pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána pápež František cez médiá pozval kresťanov všetkých vyznaní spojiť sa v stredu 25. marca o 12.00 v modlitbe Otče náš s prosbou k všemohúcemu Bohu v situácii pandémie:

     "Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch skúšky, zatiaľ čo sa ľudstvo trasie pred hrozbou pandémie, chcel by som navrhnúť všetkým kresťanom, aby spojili svoje hlasy smerom k nebu. Pozývam všetky hlavy cirkví a vedúcich všetkých kresťanských komunít, spolu so všetkými kresťanmi rozličných vyznaní vzývať Najvyššieho, všemohúceho Boha, súčasným prednášaním modlitby, ktorú nás naučil Ježiš, náš Pán.

     Pozývam teda všetkých urobiť tak viackrát za deň, ale všetci spoločne sa pomodliť Otče náš v najbližšiu stredu 25. marca na poludnie. Všetci spoločne. V deň, keď si mnohí kresťania pripomínajú zvestovanie Panne Márii o vtelení Slova, kiež Pán vypočuje jednomyseľnú modlitbu všetkých svojich učeníkov, ktorí sa pripravujú sláviť víťazstvo Zmŕtvychvstalého Krista."

     Rada európskych biskupských konferencií zároveň prosí, aby sme k modlitbe Otče náš pridali aj trikrát Zdravas Mária a modlitbu, ktorú kardinál Bagnasco pripravil spolu s predsedom COMECE, kardinálom Jean-Claude Hollerichom: 

     Boh Otec, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný,
     ktorý si z lásky k nám poslal svojho Syna na svet 
     ako lekára duší a tiel,
     pohliadni na svoje deti, 
     ktoré sa v tejto ťažkej chvíli vykoľajenia a dezorientácie
     v mnohých oblastiach Európy a sveta 
     obracajú na teba a hľadajú posilu, záchranu a úľavu;
     osloboď nás od choroby a strachu. 
     Uzdrav našich chorých, poteš ich príbuzných,
     daj múdrosť našim spoločenským predstaviteľom.
     Posilňuj a odmeň našich lekárov, 
     sestry a dobrovoľníkov,
     daj večný život zomrelým.
     Neopúšťaj nás vo chvíli skúšky, 
     ale vysloboď nás od každého zla.
     O to prosíme Teba, ktorý so Synom a Duchom Svätým 
     žiješ a kraľuješ na veky vekov.
     Amen.
     Svätá Mária, Uzdravenie nemocných a Matka nádeje, oroduj za nás!

      

     Modlime sa s celou Cirkvou i všetkými kresťanmi za odvrátenie epidémie a zdravie pre nás všetkých.

      

     Viac informácií na: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2020-03/papez-vyzval-krestanov-celeho-sveta-spojit-sa-25-marca-v-modlit.html

   • Predĺženie domáceho vzdelávania - do odvolania
    • Predĺženie domáceho vzdelávania - do odvolania

    • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR bude škola zatvorená od 16.3. do odvolania.  

     Oznámenia budeme aktualizovať podľa vývinu situácie.

     Vážení rodičia, ďakujeme za to, že pomáhate svojim deťom a tým aj nám, učiteľom. Hľadáme čo najefektívnejšie, ale aj najprístupnejšie riešenia všetkým stranám. Je potrebné, aby si žiaci učivo opakovali a nové učivo študovali podľa zadania učiteľa. Ceníme si Vašu trpezlivosť a pochopenie.

     S úctou

     Helena Vicenová, riaditeľka školy 

   • Prihlášky na štúdium a prijímacie skúšky
    • Prihlášky na štúdium a prijímacie skúšky

    • Podanie prihlášky: zákonný zástupca podá prihlášku na štúdium na SŠ riaditeľovi ZŚ do 15. mája 2020. 

                                      K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

                                      Riaditeľ ZŚ odošle prihlášku na SŠ do 21. mája 2020.

     Kritéria a ostatné podmienky prijatia na štúdium: zverejní riaditeľ SŠ do 28. 4. 2020.

     Termín prijímacej skúšky: v jednom kalendárnom týždni najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

     Viac informácií - pozri https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

   • Opatrenia ministerstva školstva - maturita a prijímacie konanie
    • Opatrenia ministerstva školstva - maturita a prijímacie konanie

    • Na základe rozhodnutia ministera školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach informujeme, že školy a školské zariadenia ostanú zatvorené až do odvolania.

     Zároveň informujeme, že písomné maturitné skúšky sa v tomto školskom roku neuskutočnia. Interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. 

     Upozorňujeme, že prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Presný termín upresníme na základe vývoja situácie.

     Viac informácií na: https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/​​​​​​​