• Naše basketbalistky získali tretie miesto
    • Naše basketbalistky získali tretie miesto

    • Dňa 29. 11. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale dievčat. Reprezentantky Gymnázia Matky Alexie pod trénerským vedením p.p. Belicovej obsadili krásne 3. miesto.

     Gratulujeme, tešíme sa z Vášho úspechu a ďakujeme za skvelú reprezentáciu GMA! 

   • Advent prišiel aj na GMA - požehnali sme adventné vence
    • Advent prišiel aj na GMA - požehnali sme adventné vence

    • V pondelok po 1. adventnej nedeli sme na GMA prežívali krásny a pre nás tradičný liturgický úkon požehnania adventných vencov. Popri veľkom školskom si žiaci jednotlivých tried priniesli požehnať aj svoje triedne či rodinné vence, aby aj počas vyučovania im jednotlivé sviečky pripomínali, že Pán, Svetlo sveta, je už blízko.

     Prajeme Vám požehnaný advent. Nech je pre Vás časom stíšenia, odpustenia a prípravy na príchod nášho Pána a Spasiteľa.

     Pokoj a dobro! 

   • Prváci na exkurzii po južnom Slovensku
    • Prváci na exkurzii po južnom Slovensku

    • Žiaci 1. A, 1. B a kvinty vymenili minulý týždeň (23.11. a 24.11.2022) lavice za vonkajšie prostredie a absolvovali biologicko-geografickú exkurziu, počas ktorej navštívili vodné dielo Gabčíkovo, planetárium v Hurbanove a historické centrum mesta Komárno. Pod pedagogickým vedením p.p. Paľagu, p.p. Hlavovej a p.p. Jónovej  poznávali nielen región Slovenska, ale aj zákutia nočnej oblohy a samotného vesmíru. 

   • Školské kolo súťaže Shakespeare’s Memorial
    • Školské kolo súťaže Shakespeare’s Memorial

    • Vo štvrtok 24.11.2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku – Shakespeare’s Memorial. Žiaci prímy, sekundy a tercie na nej predviedli svoje recitačné schopnosti a výkonmi potešili komisiu v zložení p.p. Hlavová, p.p. Krchová a p.p. Durec.

     Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich účasť, výhercom blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v národnom kole súťaže, ktoré sa začiatkom decembra uskutoční v Zichyho paláci.

     Výsledky školského kola:

     príma a sekunda – próza: 1. miesto – Nela Horeličanová, 2. miesto – Michaela Horecká, 3. miesto – Sofia Poláčková

     príma a sekunda – poézia: 1. miesto – Viola Zámečníková

     tercia – poézia: 1. miesto – Liliana Martiniaková, 2. miesto – Paula Schmitzerová

   • Advent sme začali s kamarátmi z DSS ROSA
    • Advent sme začali s kamarátmi z DSS ROSA

    • V utorok 22.11.2022 sme privítali u nás našich kamarátov z ROSY. Doniesli nám krásny adventný veniec, veľa sladkosti, ale predovšetkým veľa radosti a vďačnosti za spoločne strávený čas. Krajší začiatok adventu sme si nemohli priať.
      

     Ďakujeme a tešíme sa, že naša stretnutia budú pokračovať.

   • GMA-ci opäť v projekte o židovskom kultúrnom dedičstve
    • GMA-ci opäť v projekte o židovskom kultúrnom dedičstve

    • Trieda oktáva v uplynulých týždňoch absolvovala zaujímavý vzdelávací projekt Židovské kultúrne dedičstvo v Bratislave, ktorý vznikol vďaka spolupráci s Trnavskou univerzitou, Židovským kultúrnym inštitútom, Židovským komunitným múzeom a Historickým ústavom SAV.

     V prvej časti programu sa dozvedeli od významnej odborníčky na vzťahy medzi židovstvom a kresťanstvom, biblistky Dr. Lucie Hidvéghyovej niečo bližšie o judaizme, Židoch, ich sviatkoch, histórii, kultúre a spojitosti s Bratislavou.V druhej časti navštívili synagógu a Židovské komunitné múzeum na Heydukovej ulici, kde mali možnosť vidieť množstvo predmetov a vypočuť si ich výnimočné príbehy. Tretia časť sa prebehla v pamätníku Chatama Sofera. Projekt bol zakončený vlastnými prezentáciami študentov o vybraných predmetoch z múzea. Študenti rozdelení v skupinkách predviedli rôzne scénky a pripravili si pre spolužiakov aj kvíz.

     Tento vzdelávací projekt prebehol na GMA už aj v minulosti a vzhľadom na jeho dôležitosť v dnešnej dobe i vynikajúcu spätnú väzbu od študentov veríme, že bude pokračovať aj v budúcnosti.  

   • ZRŠ formou konzultácií
    • ZRŠ formou konzultácií

    • Milí rodičia, pozývame Vás na ZRŠ, ktoré sa uskutoční formou individuálnych konzultácii v utorok 29.11.2022 v čase od 16:30 do 18:00 v priestoroch školy.
     Tešíme sa na Vás.

     RNDr. Helena Vicenová
     riaditeľka školy

   • Opäť sme súťažili na súťaži prekladateľov Juvenes translatores
    • Opäť sme súťažili na súťaži prekladateľov Juvenes translatores

    • Gymnázium Matky Alexie aj tento rok dostalo príležitosť zúčastniť sa na medzinárodnej prekladateľskej súťaži Juvenes translatores. Päť študentov sa popasovalo s prekladmi z angličtiny (Alžbeta Králiková, Mária Mikulová), z nemčiny (Klára Kleinová, Margaréta Kalná) a z francúzštiny (Zuzana Blizmanová).

     Držíme im palce v náročnej konkurencii.

   • Olympiáda vo francúzskom jazyku
    • Olympiáda vo francúzskom jazyku

    • V novembri sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády z francúzskeho jazyka. Svoje sily si študenti zmerali v kategóriách 1A, 1B, 2B a 2C.

     Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku 2022

     1A - 1. miesto - Klára Gorelová, 2. miesto - Lujza Tögelová, 3. miesto - Viola Zámečníková

     1B - 1. miesto - Agáta Mojžišová, 2. miesto - Linda Masaryková

     2B - 1. miesto - Tatiana Volaříková, 2. miesto - Martin Bernáth, 3. miesto - Timotej Cigánik

     2C - 1. miesto - Mária Mikulová, 2. miesto - Dominik Škurla, 3. miesto - Marek Mikláš

      

     Výhercovia z jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola. Držíme im palce a blahoželáme. 

   • Kolégium Antona Neuwirtha privítalo študentov z GMA
    • Kolégium Antona Neuwirtha privítalo študentov z GMA

    • Dňa 16. novembra navštívili naši žiaci pod vedením p.p. Szedlákovej Kolégium Antona Neuwirtha v Ivanke pri Dunaji, kde spolu s ním sídli aj Akadémia veľkých diel. V rámci vzdelávacieho programu Akadémie absolvovali seminár o diele významného barokového maliara Rembranta Harmenszoon van Rijna v kolegiálnej knižnici, kde majú semináre aj študenti vysokoškolského programu. Bol to veľký zážitok. K tomu všetkému mali naši študenti možnosť nahliadnuť do života študentov v Kolégiu, stretnúť sa s milými ľuďmi a pozrieť si aj samotný kaštieľ. Ďakujeme za krásne strávený čas.

   • Naši volejbalisti v okrese tretí
    • Naši volejbalisti v okrese tretí

    • Dňa 16. 11. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo miešaných tímov vo volejbale. Reprezentanti Gymnázia Matky Alexie pod vedením p.p. Mihátscha obsadili výborné 3. miesto.
     Gratulujeme, tešíme sa z Vášho úspechu a ďakujeme za skvelú reprezentáciu GMA! 

   • Privítali sme relikviu bl. Anky Kolesárovej
    • Privítali sme relikviu bl. Anky Kolesárovej

    • V utorok 15.11.2022 sme počas slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval JCDr. Marek Ondrej, postulátor procesu blahorečenia a farár farnosti Košice - Podhradová, slávnostne privítali relikviu mučeníčky čistoty bl. Anky Kolesárovej. Anka sa stala našou novou súčasťou, novou orodovníčkou i konškoláčkou.

     Napriek tomu, že nikdy neštudovala na gymnáziu, jej relikvie sa dostali do veľa gymnázií, stredných, vysokých škôl, do internátov na Slovesnku i v zahraničí. Jej nová prítomnosť je pre nás povzbudením, aby sme neboli školou, v ktorej sa len odovzdávajú vedomosti a robia akcie, ale školou, kde mladý človek rastie osobnostne a najmä duchovne.

     Relikviár v tvare srdca ozdobený tromi margarétkami vyrobil a našej kaplnke daroval umelecký zlatník Marek Husovský.

     Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás!

   • Imatrikulovali sme prímanov
    • Imatrikulovali sme prímanov

    • Piatok 21. 10. 2022 bol veľkým dňom v živote prímanov - stali sa z nich oficiálne gymnazisti. Terciáni pre mladších spolužiakov pripravili skvelý program, dokonca miestami aj plný adrenalínu, keď prímanom uniesli triednu učiteľku. Prímani museli splniť nejednu úlohu, aby ju našli a získali naspäť. Vďačná triedna učiteľka ich za odmenu pasovala za pravých GMA-kov. 
     Túto veľkú udalosť v živote každého GMA-ka ukončila veľká diskotéka, ktorú si spolu užili všetci žiaci malého gymnázia.  

   • Celú dušičkovú oktávu sme sa modlili za duše v očistci
    • Celú dušičkovú oktávu sme sa modlili za duše v očistci

    • Na GMA pamätáme na našich blízkych, ale i na žiakov a učiteľov, ktorí nás predišli k Pánovi. Už tradične sa snažíme pre duše v očistci získať plnomocné odpustky. Počas dušičkovej oktávy sme denne navštevovali kryptu sestier Notre Dame, kde sme modlili za zosnulé sestričky i všetkých blížnych, ktorí už sú vo Večnosti a snažili sme sa pre nich vyprosiť plnomocné odpustky.
      

     Odpočinutie večné daj dušiam, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen!

   • Tradičná recitačná súťaž bola opäť umeleckým zážitkom
    • Tradičná recitačná súťaž bola opäť umeleckým zážitkom

    • Vo štvrtok 3.11.2022 sa na GMA uskutočnila recitačná súťaž. Účastníci súťaže vystupovali v prednese poézie i prózy. Ďakujeme všetkým účastníkom za umelecký zážitok a blahoželáme víťazom jednotlivých kategórií. 

     POÉZIA

     1. KATEGÓRIA
     2. miesto: Filip Radimák (príma)

     2. KATEGÓRIA
     1. miesto: Nina Solaničová (sekunda)
     2. miesto: Liliana Martiniaková (tercia)
     3. miesto: Kristína Stískalová (sekunda)

     3. KATEGÓRIA
     1. miesto: Johanka Polgárová

     PRÓZA

     1. KATEGÓRIA
     2. miesto: Bohdan Kubát (príma)
     3. miesto: Žofia Machová (príma)

     2. KATEGÓRIA
     1. miesto: Agáta Mojžišová (tercia)
     2. miesto: Nikola Hamuľáková (sekunda)
     3. miesto: Viola Zámečníková a Viktória Adamcová (sekunda)

   • LEAF ponúka štipendiá na štúdium do Veľkej Británie a USA
    • LEAF ponúka štipendiá na štúdium do Veľkej Británie a USA

    • Vo štvrtok 27.10.2022 sa naši študenti zúčastnili prezentácie o štipendijných študijných pobytoch na prestížnych súkromných stredných školách vo Veľkej Británii a USA, ktoré ponúka organizácia LEAF. Stredoškolské štipendijné programy nám prišla do auly predstaviť ich koordinátorka Katarína Križková.  Sme veľmi radi, že si napriek jej zaneprázdnenosti našla čas a prišla medzi našich študentov, ktorých informovala, ale aj motivovala, aby sa o štipendijné programy uchádzali a poukázala na úspechy našich študentov z minulých rokov, ktorým sa podarilo tieto prestížne štipendiá získať.

     Pani Križkovej ďakujeme za jej čas a zaujímavú prezentáciu a našim študentom uchádzajúcim sa o štipendiá želáme veľa úspechov.

     Mgr. Zuzana Krchová

   • Úspech GMA-čky v celoslovenskej literárnej súťaži
    • Úspech GMA-čky v celoslovenskej literárnej súťaži

    • Literárne umenie, občianske združenie vyhlásilo štvrtý ročník literárnej súťaže Rozlet, ktorá prebiehala od 15.1.2022 do 31.3.2022 na tému: Keď úsmev klope na dvere. Naša žiačka Lujza Tögelová (Sekunda) získala 2. miesto za svoju prózu Nová kariéra.

     Veľmi sa tešíme z jej úspechu, gratulujeme jej a prajeme jej veľa ďalších úspechov v jej tvorivej činnosti.

   • Náš žiak zvíťazil na celoslovenskej súťaži
    • Náš žiak zvíťazil na celoslovenskej súťaži

    • V piatok 14. októbra sa v priestoroch v Cikkerovej sieni v Banskej Bystrici uskutočnil 12. ročník recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča
     V celoslovenskom finále v kategórii Starší žiaci získal náš žiak Filip Radimák (Príma) 1. miesto.
     Srdečne mu blahoželáme, sme na neho hrdí a prajeme mu veľa úspechov v jeho ďalšej umeleckej i študentskej ceste.

   • GMA-ci si zvolili novú prezidentku študentskej rady
    • GMA-ci si zvolili novú prezidentku študentskej rady

    • V utorok 18.10. 2022 prebiehali na GMA voľby prezidenta študentskej rady.

     Volieb sa zúčastnilo 348 žiakov. Volebná účasť tak dosiahla úctyhodných 79,1%. Bolo odovzdaných 305 platných hlasov (87,6%)

     Víťazkou volieb a novou budúcou prezidentkou sa stala Zuzka Blizmanová (sexta), ktorá získala 135 hlasov (38,8%) a porazila tak svojich protikandidátov Ondreja Farského (II.A), ktorý získal 110 hlasov (31,6%) a Veroniku Mackovú (II.B), ktorá získala 60 hlasov (17,2%).

     Srdečne Zuzke blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu pri napĺňaní jej volebného programu.

   • GMA-ci opäť ukázali svoju ľudskosť
    • GMA-ci opäť ukázali svoju ľudskosť

    • V utorok 18.10. 2022 bola skupina odvážnych študentov darovať krv. Je to už tradičná iniciatíva našej školy, ktorú už dlhé roky organizuje a vedie p.p. Belicová, držiteľka Zlatej Janského plakety.