• Kto sme a naše aktivity

    •  

     Občianske združenie GMA (OZ GMA) spolupracuje s vedením školy, pedagógmi, študentmi a tiež aj so zriaďovateľom Gymnázia Matky Alexie. Zaujíma sa o aktuálne potreby gymnázia a napomáha pri skvalitňovaní vzdelávacieho a výchovného procesu. Snaží sa dávať priestor mladým, dynamickým nápadom, ktoré našu školu stále viac posúvajú dopredu. Tiež pomáha pri riešení technického zabezpečenia našej školy.

     OZ GMA môže však fungovať iba vďaka ochotným ľuďom, sympatizantom, ktorí naše OZ podporujú.  Lebo ak sa rozhodnete podporiť naše OZ, tak podporíte aj:

     • Akcie – ktoré pripravujeme každý rok a tiež tie, ktoré na našom GMA fungujú.
     • Spoločenstvo – vytvárané medzi študentmi, učiteľmi a rodičmi
     • Vzdelanie – ktoré sa našim študentom dostáva. Zvyšovanie jeho kvality a udržateľnosti
     • Výchova – v zrelé kresťanské osobnosti s pevnými hodnotami
     • Budúcnosť – na ktorú sa snažíme našich žiakov pripraviť. Aby boli v budúcnosti kokurencieschopní na trhu.

      

     Čelnovia OZ GMA

     Predseda OZ GMA:
     Mgr.JUDr. Ružena Stískalová (srkr.gma@gmail.com)

     Členovia správnej rady OZ GMA:
     Mgr. Barbara Tinková (barbara.tinkova@gmail.com)
     Mgr. Ľubomír Stískal (lubomir.stiskal@gmail.com)

     Revízia OZ GMA:
     Ing. Tatjana Ratkošová (ratkosova@gma.sk)