• Aktuálne pre šk. rok 2020/2021

    • OZNAM


     Milí rodičia, 

     dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o včasnú úhradu mesačnej platby za stravu Vášho dieťaťa, nášho žiaka, navštevujúceho od septembra 2020 Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A v Bratislave, ak Vaše dieťa, náš žiak, má záujem stravovať sa v školskej jedálni.

     Mesačné platby sa uhrádzajú bankovým prevodom na účet Školskej jedálne pri Gymnáziu Matky Alexie, Jesenského 4/A v Bratislave, IBAN: SK40 0200 0000 0000 3093 3012, VS:  20202021, konštantný symbol: 0968, poznámka: priezvisko žiaka, trieda.

     >> Celý text: Oznam_rodicia_august_2020_GMA.docx

      

     OZNAM

     Vnútorný predpis č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského zariadenia – Školskej jedálne pri Gymnáziu Matky Alexie, Jesenského 4/A v Bratislave
      

     >> Celý text: Vnutorny_predpis_1_2019_web.pdf

      

     Žiaci, ktorí sa chcú stravovať v júni 2020, musia sa na obedy prihlásiť.