• Konzultačné hodiny

        • Individuálne konzultácie si môžete dohodnúť telefonicky al. emailom (viď zoznam učiteľov/kontakty).