• 2% pre GMA

    • Vážení rodičia a priatelia školy,

     pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% z dane!

     2% pre GMA

     Zákon Vám umožňuje ROZHODNÚŤ, kam pôjde časť z vaších daní - 2 %. Môžete takto podporiť a pomôcť vybranej neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie GMA. Nič Vás to nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na:

     • podporu duchovného vzdelávania a formovania
     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
     • skvalitnenie vybavenia školy

      

     Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie GMA
     Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Jesenského 4/A, 81102 Bratislava
     Právna forma: Občianske združenie
     Identifikačné číslo (IČO/SID): 42135036


      Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf

     Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf

     V prípade, že nemáte čas odovzdať tlačivá na miestnom príslušnom daňovom úrade (podľa trvalého bydliska), doručte tlačivá na sekretariát školy a my zabezpečíme ich odoslanie :)