• číslo Názov suma

     stav

     1.4.1. Spotrebný tovar a prevádzkový materiál 3000 € ukončené

     1.4.5.

      Poistné 1000 € ukončené
     1.6.1.  Letáky, skladačky

     400 €

     ukončené
     1.6.2.  Označenie projektu

     280 €

     ukončené
     2.2. Zariadenie a vybavenie - časť 1

     61 618 €

     ukončené
     2.2. Zariadenie a vybavenie - časť 2 ukončené
     3.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie

     1 405,80 €

     Nezrealizované
     3.4.5. Spracovanie interaktívneho obsahu

     31 075 €

     Nezrealizované
     3.5.1 Odborná literatúra

     2000 €

     ukončené
     3.5.2 Školiaci materiál a potreby 1300 € ukončené
     3.5.3 Škola v prírode zameraná na vedecké poznávanie - žiaci 7200 € ukončené
     3.5.4 Škola v prírode zameraná na vedecké poznávanie - učitelia 960 € ukončené

     3.5.5

     Prírodovedné sústredenie maturantov - žiaci 2997 €

     ukončené

     3.5.6 Prírodovedné sústredenie maturantov - učitelia 599,40 € ukončené

      

     Plán VO

      

      

     Predmet zákazky

     Stav VO

     Predpokl. hodnota  (€) s DPH

      Postup   VO

     predpokladané obdobie realizácie

     Poznámka

      
      

      

     Zariadenie a vybavenie projektu

     plánované

     62 578,00

     podlimitná zákazka

     02/2014 - 08/2014

     predpokl. hodnota (€) bez DPH = 52 148,33

      

     Číslo položky

     Názov položky rozpočtu

     Číselník oprávnených výdavkov

     Jednotka

     Počet jednotiek

     Maxim. jednotková cena

     Výdavky spolu

      

     2.2.1

     Notebook učiteľský

     633002

     ks

     2

     700,00

     1 400,00

      

     2.2.2

     Notebook žiacky

     633002

     ks

     8

     600,00

     4 800,00

      

     2.2.3

     Tlačiareň farebná

     633002

     ks

     1

     200,00

     200,00

      

     2.2.4

     Interaktívna tabuľa

     633004

     ks

     1

     1 600,00

     1 600,00

      

     2.2.5

     Interaktívne perá

     633004

     ks

     175

     50,00

     8 750,00

      

     2.2.6

     Prijímače signálu pre interaktívne perá

     633004

     ks

     7

     400,00

     2 800,00

      

     2.2.7

     Dataprojektor

     633004

     ks

     1

     1 600,00

     1 600,00

      

     2.2.8

     Interfejsová jednotka vrátane senzorov

     633004

     ks

     6

     432,00

     2 592,00

      

     2.2.9

     Interfejsová jednotka

     633004

     ks

     16

     426,00

     6 816,00

      

     2.2.10

     Softvér - multilicencia

     633013

     ks

     1

     360,00

     360,00

      

     2.2.11

     Sada senzorov I.

     633004

     ks

     6

     1 500,00

     9 000,00

      

     2.2.12

     Sada senzorov II.

     633004

     ks

     6

     1 500,00

     9 000,00

      

     2.2.13

     Mikroskop

     633004

     ks

     9

     500,00

     4 500,00

      

     2.2.14

     Videokamera

     633004

     ks

     1

     600,00

     600,00

      

     2.2.15

     Fotoaparát

     633004

     ks

     1

     600,00

     600,00

      

     2.2.16

     Interaktívne knihy - biológia

     633004

     ks

     100

     35,00

     3 500,00

      

     2.2.17

     Interaktívne knihy - chémia

     633004

     ks

     100

     35,00

     3 500,00

      

     4.4.1

     Účastnícky poplatok : Školenie - interaktívne pero

     637001

     projekt

     1

     960,00

     960,00

      

     Spolu

     62 578,00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Predmet zákazky

     Stav VO

     Predpokl. hodnota  (€) s DPH

      Postup   VO

     predpokladané obdobie realizácie

     Poznámka

      
      

      

     Spotrebný tovar a prevádzkový materiál

     plánované

     3 000,00

     postup podľa § 9 ods. 9

     02/2014 - 03/2014

     predpokl. hodnota (€) bez DPH =

      2 500,00

      

     Číslo položky

     Názov položky rozpočtu

     Číselník oprávnených výdavkov

     Jednotka

     Počet jednotiek

     Maxim. jednotková cena

     Výdavky spolu

      

     1.4.1.

     Spotrebný tovar a prevádzkový materiál

     633006

     projekt

     1

     3 000,00

     3 000,00

      

     Spolu

     3 000,00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Predmet zákazky

     Stav VO

     Predpokl. hodnota  (€) s DPH

      Postup   VO

     predpokladané obdobie realizácie

     Poznámka

      
      

      

     Poistné

     plánované

     1 000,00

     postup podľa § 9 ods. 9

     09/2014 – 10/2014

     predpokl. hodnota (€) bez DPH = 1000,00

      

     Číslo položky

     Názov položky rozpočtu

     Číselník oprávnených výdavkov

     Jednotka

     Počet jednotiek

     Maxim. jednotková cena

     Výdavky spolu

      

     1.4.5.

     Poistné

     637015

     projekt

     1

     1 000,00

     1 000,00

      

     Spolu

     1 000,00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Predmet zákazky

     Stav VO

     Predpokl. hodnota  (€) s DPH

      Postup   VO

     predpokladané obdobie realizácie

     Poznámka

      
      

      

     Publicita a informovanie projektu

     plánované

     680,00

     postup podľa § 9 ods. 9

     03/2014

     predpokl. hodnota (€) bez DPH = 566,66

      

     Číslo položky

     Názov položky rozpočtu

     Číselník oprávnených výdavkov

     Jednotka

     Počet jednotiek

     Maxim. jednotková cena

     Výdavky spolu

      

     1.6.1.

     Letáky, skladačky

     637003

     projekt

     1

     400,00

     400,00

      

     1.6.2.

     Označenie projektu

     637003

     projekt

     1

     280,00

     280,00

      

     Spolu

     680,00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Predmet zákazky

     Stav VO

     Predpokl. hodnota  (€) s DPH

      Postup   VO

     predpokladané obdobie realizácie

     Poznámka

      
      

      

     Grafické spracovanie a tlač

     plánované

     1 405,80

     postup podľa § 9 ods. 9

     11/2014 – 12/2014

     predpokl. hodnota (€) bez DPH =

     1 171,50

      

     Číslo položky

     Názov položky rozpočtu

     Číselník oprávnených výdavkov

     Jednotka

     Počet jednotiek

     Maxim. jednotková cena

     Výdavky spolu

      

     3.4.4.

     Grafické spracovanie a tlač publikácie

     637004

     projekt

     1

     1 405,80

     1 405,80

      

     Spolu

     1 405,80

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Predmet zákazky

     Stav VO

     Predpokl. hodnota  (€) s DPH

      Postup   VO

     predpokladané obdobie realizácie

     Poznámka

      
      

      

     Spracovanie interaktívneho obsahu

     plánované

     31 075,00

     podlimitná zákazka

     05/2014 - 06/2014

     predpokl. hodnota (€) bez DPH = 25 895,83

      

     Číslo položky

     Názov položky rozpočtu

     Číselník oprávnených výdavkov

     Jednotka

     Počet jednotiek

     Maxim. jednotková cena

     Výdavky spolu

      

     3.4.5.

     Spracovanie interaktívneho obsahu

     637004

     projekt

     1

     31 075,00

     31 075,00

      

     Spolu

     31 075,00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Predmet zákazky

     Stav VO

     Predpokl. hodnota  (€) s DPH

      Postup   VO

     predpokladané obdobie realizácie

     Poznámka

      
      

      

     Odborná literatúra

     plánované

     2 000,00

     postup podľa § 9 ods. 9

     03/2014 - 04/2014

     predpokl. hodnota (€) bez DPH =

     1 742,33

      

     Číslo položky

     Názov položky rozpočtu

     Číselník oprávnených výdavkov

     Jednotka

     Počet jednotiek

     Maxim. jednotková cena

     Výdavky spolu

      

     3.5.1.

     Odborná literatúra

     633009

     projekt

     1

     2 000,00

     2 000,00

      

     Spolu

     2 000,00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Predmet zákazky

     Stav VO

     Predpokl. hodnota  (€) s DPH

      Postup   VO

     predpokladané obdobie realizácie

     Poznámka

      
      

      

     Školiaci materiál a potreby

     plánované

     1 300,00

     postup podľa § 9 ods. 9

     06/2014 - 07/2014

     predpokl. hodnota (€) bez DPH =

     1 083,33

      

     Číslo položky

     Názov položky rozpočtu

     Číselník oprávnených výdavkov

     Jednotka

     Počet jednotiek

     Maxim. jednotková cena

     Výdavky spolu

      

     3.5.2.

     Školiaci materiál a potreby

     633006

     projekt

     1

     1 300,00

     1 300,00

      

     Spolu

     1 300,00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Predmet zákazky

     Stav VO

     Predpokl. hodnota  (€) s DPH

      Postup   VO

     predpokladané obdobie realizácie

     Poznámka

      
      

      

     Školy v prírode

     plánované

     11 756,40

     postup podľa § 9 ods. 9

     08/2014 - 09/2014

     predpokl. hodnota (€) bez DPH =

     9 797,00

      

     Číslo položky

     Názov položky rozpočtu

     Číselník oprávnených výdavkov

     Jednotka

     Počet jednotiek

     Maxim. jednotková cena

     Výdavky spolu

      

     3.5.3

     Škola v prírode zameraná na vedecké poznávanie - žiaci

     637007

     projekt

     1

     7 200,00

     7 200,00

      

     3.5.4

     Škola v prírode zameraná na vedecké poznávanie - učitelia

     631001

     projekt

     1

     960,00

     960,00

      

     3.5.5

     Prírodovedné sústredenie maturantov - žiaci

     637007

     projekt

     1

     2 997,00

     2 997,00

      

     3.5.6

     Prírodovedné sústredenie maturantov - učitelia

     631001

     projekt

     1

     599,40

     599,40

      

     Spolu