• Školská jedáleň

    •  

      

     vedúca ŠJ: Kochanová Jitka

     tel.čislo: 02/54411674

     e-mail: odhlaskygma@gmail.com

     č.účtu:  SK40 0200 0000 0000 3093 3012

     variabilný symbol20212022

     konštantný symbol 0968

     Cena stravného od septembra 2020:

     Výška úhrady stravného:

      

                        cena
       
         II. stupeň (príma , sekunda , tercia ,kvarta)   1,80 €
         III. stupeň (4. ročné gymnázium)                  1,83 €
      

     Trvalé príkazy  :          

               II. stupeň      33

               III. stupeň    35    

             Trvalé príkazy sa nemenia

       !!!Platby na stravné treba uhrádzať MESAČNE !!!

      

     Platby obedov:

     1. Identifikácia platby: podľa priezviska žiaka

     2. Trvalé príkazy: k 15. dňu v mesiaci (od augusta do mája)

     3. Vyúčtovanie: prebieha v júli a auguste

     4. Vrátenie peňazí: na účet, z ktorého išli platby