• Mgr. Magda Biznárová
     Psychologička

     Popri GMA pracujem v SPDDD Úsmev ako dar s rodinami v kríze.

     Pôsobila som ako školský psychológ na troch školách. Okrem nich som pracovala na psychiatrii a v projektoch s utečencami a nezamestnanými. Spolupracujem s Bratislavskou arcidiecézov na príprave snúbencov.