• Medzinárodný projekt "Telling Our Stories 1989"
    • Medzinárodný projekt "Telling Our Stories 1989"

    • Učiteľ nášho gymnázia, Michal Benedik, sa ako jediný Slovák stal jedným z 12 pedagógov stredných škôl z 12 štátov sveta vybraných zo stoviek uchádzačov, ktorí sa zúčastnia medzinárodného projektu "Telling Our Stories 1989" organizovaného americkým inštitútom World Learning so sídlom vo Washingtone, D.C. a financovaného vládou Spojených štátov amerických.

     V čase trvania projektu p. profesor Benedik navštívi počas 10 dní Prahu, Bukurešť a Budapešť (august-september), kde bude porovnávať skúsenosti obyvateľov s totalitným režimom a prechodom k demokracii. Následne strávi 3 týždne v USA (október-november), kde sa bude spolu s kolegami oboznamovať s najmodernejšou metodológiou výskumu a výučby spoločenskovedných predmetov s využitím najnovších poznatkov a technológií. Záver projektu bude opäť v Prahe, kde bude prezentovať výsledky vlastného výskumu.

     Michalovi Benedikovi držíme palce a tešíme sa, že Gymnázium Matky Alexie rezonuje aj za oceánom.

   • Prázdniny
    • Prázdniny

    • Už aj my, učiteľský zbor, sa tešíme na prázdniny. Budeme oddychovať a čerpať nové sily, aby sme sa Vám od septembra opäť mohli naplno venovať :)
     Váš pedagogický zbor ;)

   • TE DEUM – vďaka Bohu a všetkým Vám!
    • TE DEUM – vďaka Bohu a všetkým Vám!

    • V piatok ráno 28. 6. 2019 záverečnou svätou omšou na nádvorí našej školy sme sa poďakovali za všetko dobré a krásne, čo bolo spoločenstvu školy darované v školskom roku 2018/2019. Program slávnostného dňa pokračoval udelením pochvaly riaditeľkou školy všetkým študentom s vynikajúcim prospechom a reprezentantom školy v súťažiach a na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach. Bodku za týmto školským rokom dalo odovzdanie vysvedčenia študentom.

     Vážení učitelia, zamestnanci školy, milí študenti, rodičia, absolventi, priatelia a priaznivci GMA!

     Ďakujeme Vám za Vašu prácu, za každú podporu, povzbudenie, modlitbu a obetu, za všetko to, čo nám navzájom pomáha rásť a dozrievať. Želáme Vám nádherné prázdniny, požehnané chvíle oddychu a radosti!

     Dovidenia v septembri!

   • Záver šk. roka začne sv. omšou
    • Záver šk. roka začne sv. omšou

    • Koncoročná sv. omša bude v piatok 28. 6. 2019 o 8:00 na dvore pred školou. V kostole u kapucínov sa finišuje s opravou oltára sv. Fidéla.

     Všetci ste pozvaní a samozrejme sa tešíme aj na našich absolventov.

   • Nemyslíš? Preplatíš.
    • Nemyslíš? Preplatíš.

    • Obnov si svoj ISIC a šetri :) Môžeš napr.: denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami.
     Využiť vďaka preukazu zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete. Viac na www.isic.sk
     Využiť svoj preukaz na študentské cestovné. Mať ISIC paušál len za 9€, s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk. Alebo využiť zľavu 5€ mesačne na bežné paušály v Orange.
     Uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie len za 13,50€ http://isic.sk/poistenie-istotka
      

   • Štafetová adorácia rodín za rodiny 2019
    • Štafetová adorácia rodín za rodiny 2019

    • vo štvrtok 20. 6. 2019 v kostole Notre Dame od 9,00 do 19,00
     v spolupráci s farnosťami, rehoľnými komunitami a kresťanskými organizáciami na Slovensku pod záštitou Familiae Locum Rodinkovo, n.o.

      

     Chvály budú od 18,00 do 19,00

     Vo všetkom, čo nás teší aj presahuje, povzbudzuje aj ohrozuje, je prítomný náš verný Boh. 
     Ten, ktorý každému zveril vzácne poslanie:  
     byť svätými manželmi i rodičmi, kňazmi, bratmi i sestrami... 
     Byť milujúcim človekom. Obrazom Jeho lásky. 

     On o nás vie, vedie nás, chráni a posilňuje 
     v radostiach i námahách.


     Na chvíľu sa zastaviť, pozerať na Neho, počúvať Ho, hovoriť s Ním  

     je najlepšia cesta, ako toto poslanie naplniť.

     Adorácia rodín za rodiny chce byť takýmto zastavením. 

     Zastav sa spolu s nami aj Ty, spolu s Tvojou rodinou.

      

     Všetci ste srdečne vítaní!

      

   • Študentská kvapka krvi
    • Študentská kvapka krvi

    • Kedy: 13.6.2019 o 8,00 hod

     Kde: Transfúzna stanica Kramáre

     Kto: 18. roční odvážni z GMA

     Príď aj ty.

     Si prvodarca? Tak si prečítaj bližšie info TU

      

      

      

      

      

      

   • Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa 2019
    • Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa 2019

    • Kto by nechcel získať kľúč od hradu, alebo pevnosti? V Starej Ľubovni sa to každý rok, už 25 rokov, darí víťaznému teamu po splnení všetkých úloh. Teamy, skladajúce sa zo 4 žiakov a vedúceho, navštevujú stanoviská a plnia úlohy, ako napríklad postaviť maketu hradu, alebo nechať sa spustiť do studne. Po splnení každej úlohy získajú kľúčik a hlavný kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa získava Team s najväčším počtom kľúčov. Našu školu sme  zastupovali v dvoch teamoch. Team GMA a Team Kapucínov, ktorý sa umiestnili na krásnom, víťaznom, druhom mieste.
     Zažili sme chvíle plné vyčerpania, námahy, ale aj radosti a pohody s novými kamarátmi. Nadviazali nové priateľstvá s odhodlaním vrátiť sa o rok a získať kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa pre GMA.
      

   • Skús pokus 3
    • Skús pokus 3

    • 30. mája sme sa zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení súťaže Skús pokus 3. V konkurencii vyše 200 videí z celého Slovenska získali dievčatá zo sekundy Zuzana Blizmanová, Monika Oswaldová, Ema Sumbalová pod vedením p. profesorky Škutovej 2. miesto v biológii a v chémii sa na 3. mieste umiestnili chlapci z tercie Fedor Kováč, Matej Stríženec a Timotej Pollák. Na fotografii sme na vyhodnotení spolu s p. riaditeľkou a spevákom Robom Pappom. Fedor a Timotej ozvučovali kostol kapucínov pri školskej sv. omši, preto sme aj za nich prevzali ceny.

   • Rodičovské združenie
    • Rodičovské združenie

    • Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok            4. 6. 2019 od 16,30 h.

   • MS stredných škôl v Splite
    • MS stredných škôl v Splite

    • V dňoch 13. 5. - 19. 5. 2019 sa uskutočnili Medzinárodné školské majstrovstvá v atletike „J. Humbert cup"„ v chorvátskom Splite. Našu školu reprezentovala žiačka septimy Elena Dušková, ktorá sa v disciplíne -  beh na 1500 m umiestnila na krásnom 1. mieste. Gratulujeme a ďakujeme  za reprezentáciu.

   • Ján Nepomucký opäť v kurze (D.O. Praha)
    • Ján Nepomucký opäť v kurze (D.O. Praha)

    • Už tradične sa žiaci druhého ročníka vydali po stopách svätých, ktorí sú úzko spätí s Prahou. Triedy sexta a 2.A spoznávali počas štyroch dní historické a duchovné poklady tohto starého mesta, pričom ich "spoločníkmi" boli významní svätci pôsobiaci v tomto meste.
     Najobľúbenejším svätcom sa aj tento rok stal sv. Ján Nepomucký, lebo kto našiel jeho obraz alebo sochu, získal sladkosť. A tak sa síce unavení, no vďační a tiež duchovne obohatení, sme sa vrátili domov.

      

   • Zápis prijatých žiakov
    • Zápis prijatých žiakov

    • Milí rodičia,

     zápis prijatých žiakov do 4RG sa uskutoční v dňoch 27. a 28.5.2019 od 8,00 do 14,00 hod. v kancelárii školy. 

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • Riaditeľka GMA RNDr. Helena Vicenová udeľuje vyučovacie voľno v utorok 21. 5. 2019 a v stredu 22. 5. 2019 študentom 1. až 6. ročníka osemročného štúdia a študentom 1. a 2. ročníka štvorročného štúdia z dôvodu konania maturitných skúšok. 

     Študenti septimy a tretieho ročníka majú službu pri maturitách podľa rozpisu.

     Držme palce našim maturantom!

   • GMA opäť na každoročnej púti do Ríma
    • GMA opäť na každoročnej púti do Ríma

    • V dňoch 6.5. - 14.5. 2019 študenti II.B , Septimy, III.A a III.B putovali pod vedením br. Michala Piačka a Michala Benedika do Večného mesta. V Ríme navštívili najvýznamnejšie pútnické miesta, okrem iných všetky štyri pápežské baziliky, po kolenách vystúpili po Svätých schodoch, uctili si ostatky kríža, stretli sa so Sv. Otcom Františkom či prežívali sv. omšu v hĺbke katakomb. Okrem putovania zažili bohatý umelecko-historický poznávací program v rámci hodín Dejiny umenia a Umenie a kultúra. Už teraz sa tešíme na budúce putovanie a Rím sa, podľa slov sestier, u ktorých sme bývali, teší na nás opäť o rok.

   • Koncert zboru GMA - Pre Martinku
    • Koncert zboru GMA - Pre Martinku

    • Zo ❤️ veľmi pekne ďakujeme všetkým, čo sa akokoľvek podielali na benefičnom koncerte pre Martinku.Bol to úžasný zážitok a vďaka Vám všetkým sa podarilo vyzbierať 1119,83 eur .Veľká vďaka❤️. Peniažky budú použité na delfinoterapiu na Ukrajine.

   • THE LIGHT TRIP
    • THE LIGHT TRIP

    • Dnes sa naši žiaci 1.,2. a 3. ročníka zúčastnili protidrogového predstavenia THE LIGHT TRIP v DK Zrkadlový háj v Petržalke. Predstavenie je pokračovaním THE DARK TRIP, ktorého sme sa zúčastnili minulý školský rok. Myšlienka a štýl akým sú dané predstavenia hrané nás namotivovalo žiť život v plnosti. Ďakujeme Martin Žák a Richard Kralovič.