• GMA žije duchovným životom aj počas korony
    • GMA žije duchovným životom aj počas korony

    • V zmysle opatrení proti šíreniu ochorenia na nový koronavírus náš ordinár rozhodol, že školské sväté omše pri príležitosti začiatku nového školského roku sa odkladajú a posúvajú na obdobie, keď budú opatrenia uvoľnené.

     My učitelia sme počas duchovných cvičení obetovali sv. omšu za všetkých GMA-kov, za nový školský rok i za možnosť čím skôr sa spolu stretnúť pri spoločnej sv. omši.Všetci sa na Vás tešíme a veríme, že prežijeme celý rok v zdraví. I na tento úmysel sme sa modlili a v modlitbách nepoľavujeme.

     ... nebojte sa, aj pri modlení sme nezabudli na protiepidemiologické opatrenia 

   • Pozývame rodičov na ZRŠ
    • Pozývame rodičov na ZRŠ

    • Pozývame rodičov na ZRŠ, ktoré sa uskutoční pre všetky triedy okrem Prímy v utorok, dňa 8. 9. 2020 o 17.00 v jednotlivých triedach GMA. 
     Trieda Príma bude mať ZRŠ vo štvrtok, dňa 3. 9. 2020 o 17.00.

     Tešíme sa na Vás.

      

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Začiatok školského roka 2020/2021
    • Začiatok školského roka 2020/2021

    • Milí rodičia a naši žiaci,

     v stredu 2. septembra 2020 - začíname nový školský rok.

     Žiaci prvého ročníka (I. A, I. B a Príma) prídu do budovy školy do 8,00. Žiaci ostatných ročníkov prídu do 8,30 h.

     Každý žiak prinesie so sebou vyplnený zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu (Dotaznik-a-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-alebo-plnoleteho-ziaka.docx​​​​​​​). AK ŽIAK NEPRINESIE UVEDENÝ DOKUMENT, NEBUDE MÔCŤ VSTÚPIŤ DO BUDOVY ŠKOLY.

     Každý žiak musí mať rúško (aj náhradné a papierové jednorazové vreckovky).

     Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy, počas prvých dvoch týždňov.

     Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa nebude konať sv. omša v kostole kapucínov.

     Obed sa vydáva o 10,30 h.

     Vo štvrtok 3. 9. 2020 a v piatok 4. 9. 2020 vyučovanie trvá od 8,00 do 11,30 h.


     Tešíme sa na Vás.


     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Rozlúčka s absolventmi a Slávnosť Sv. Petra a Pavla
    • Rozlúčka s absolventmi a Slávnosť Sv. Petra a Pavla

    • Pozývame všetkých študentov, absolventov a priateľov GMA-ckej rodiny prežiť slávnostnú svätú omšu na Slávnosť Sv. Petra a Pavla (29. 6. 2020 o 9.00), počas ktorej sa rozlúčime s našími tohtoročnými absolventmi a poďakujeme za požehnaný čas, ktorý sme mohli spolu stráviť.

     Svätú omšu budeme už tradične sláviť na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do útrob školy.   

     Na všetkých sa veľmi tešíme.

      

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Organizácia vyučovania v čase od 22. 6. - 30. 6. 2020
    • Organizácia vyučovania v čase od 22. 6. - 30. 6. 2020

    • Vzhľadom na nízky záujem o nástup do školy od 22. 6. 2020 Vám oznamujeme, že vyučovanie (triedne aktivity) bude prebiehať nasledovne:

     1) V čase od 22. 6. - 26. 6. budú aktivity prebiehať dobrovoľne, podľa individuálnej dohody s triednymi učiteľmi mimo budovy školy. 

     2) 29. 6. pozývame všetkých na sv. omšu, počas ktorej sa rozlúčime ako GMA-cke spoločenstvo s maturantami. Sv. omša bude na školskom dvore o 9.00.

     3) 30. 6. pozývame na sv. omšu do kostola kapucínov, ktorá sa začne o 9.00. Po sv. omši bude odovzdávanie vysvedčení v budove školy.

     Žiaci, ktorí majú záujem o obed, musia si ho prihlásiť.

      

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Aktuálne informácie - prijímacie konanie (Aktualizované)
    • Aktuálne informácie - prijímacie konanie (Aktualizované)

    • Najnovšie informácie o prijímacom konaní do 1. ročníka osemročného štúdia:

     Výsledky prijímacieho konania na 8-ročné štúdium:

     Vysledky_prijimacich_skusok_pre_8RG.pdf

     Prijímacie konanie bolo uzatvorené.

     Do 1. ročníka osemročného štúdia bol prijatý na základe prijímacích pohovorov stanovený počet 22 žiakov.

      

     Informácie o prijímacom konaní do 1. ročníka štvorročného štúdia:  

     Výsledky prijímacieho konania na 4-ročné štúdium:

     Vysledky_prijimacieho_konania_na_4-rocne_studium.pdf

     Prijímacie konanie bolo uzatvorené.

     V súlade s rozhodnutím ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 Vás informujeme, že k 5.6.2020 evidujeme v našej škole 56 obsadených a 0 voľných miest v 1. ročníku štvorročnej formy od školského roku 2020/2021.

      

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Záverečný webinár s Akadémiou veľkých diel
    • Záverečný webinár s Akadémiou veľkých diel

    • Pozývame študentov do diskusie o veľkom diele - maľbe - na ktorý nie je potrebné sa vopred pripravovať. Stačí kliknúť na link, ktorý pošleme po registrácii :)

     Prihláste sa na záverečný webinár, ktorý bude vo štvrtok, 28. mája o 15.30 hod.

     Tešíme sa na skvelú diskusiu!

     Zároven hľadáme záujemcov, ktorí by sa po veľkom tohtoročnom úspechu projektu, chceli pridat do Akadémie od septembra 2020. Viac informácii poskytne p.p. Szedláková.

   • Druhý deň v Ríme (online)
    • Druhý deň v Ríme (online)

    • V pondelok (11.5.) nás čakal "druhý deň" našej spoločnej online exkurzie. Navštívili sme 7 najvýznamnejších kostolov v Ríme. Dozvedeli sme niečo z ich histórie, prezreli sme si interier a to všetko bez akekoľvek námahy, iba z pohodlia domova.
     Ďakujeme nášmu sprievodcovi, Miškovi Benedikovi. Opäť to zvládol bravúrne a my sme sa dozvedeli zase niečo nové o VEČNOM MESTE.

     Oba diely nášho putovania je možné si pozrieť na FB stránke GMA alebo na youtube:

     1) Tajomstvá Vatikánu: https://www.youtube.com/watch?v=e5DGjv9RU90

     2) 7 pútnických kostolov Ríma: https://youtu.be/jOp6UHabA4A
      

   • Požehnané veľkonočné sviatky
    • Požehnané veľkonočné sviatky

    • "Do tmy našich dní nám dávaš svoj oheň..."

     Naši milí  spolupracovníci, študenti, rodičia, absolventi, dobrodinci, priatelia,

     ktorí s nami tvoríte Rodinu Matky Alexie,

     vyprosujeme Vám a všetkým Vašim od Zmŕtvychvstalého Pána všetky potrebné milosti

      

     Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame

   • Učíme sa na diaľku
    • Učíme sa na diaľku

    • Dávame do pozornosti webovú stránku, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu.

     Cieľom webovej stránky je pomôcť školám -  žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania nachádzať riešenia vzniknutej situácie.  

     https://www.ucimenadialku.sk/  

   • Svätá omša pre žiakov katolíckych škôl
    • Svätá omša pre žiakov katolíckych škôl

    • Milí GMA-ci, v mene Združenia katolíckych škôl Slovenska Vás pozývame na spoločné slávenie svätej omše prostredníctvom internetového vysielania z kostola Povýšenia Svätého kríža v Bratislave, v stredu 22. apríla 2020 o 16,00.

     Celebrantom bude otec biskup Mons. Jozef Haľko.

     Svätú omšu môžete sledovať na webe zkss.skalebo priamo na Facebookovej stránke ZKŠS: https://facebook.com/zkss.sk/videos/