• GMA-ci sa stretli s kamarátmi z DSS Rosa
    • GMA-ci sa stretli s kamarátmi z DSS Rosa

    • Konečne po roku sme sa stretli s kamarátmi z DSS Rosa. Bolo to krásne a emotívne.
     Ani nepriaznivé počasie nás neodradilo. Ako povedal jeden náš študent: "Zahrialo nás pri srdiečku."

     Už teraz sa tešíme na najbližšie stretnutia.

   • Krúžky na GMA v školskom roku 2021/2022
    • Krúžky na GMA v školskom roku 2021/2022

    • Milí GMA-ci, tento rok budú na našej škole opäť prebiehať rôzne mimoškolské aktivity - krúžky.

     Ako ste už zvyknnutí, treba sa na ne prihásiť prostredníctvom Vzdelávacieho pouzkazu, ktorý Vám rozdajú Vaši triedni učitelia.

     Prosíme Vás, aby ste si zvolený krúžok napísali ceruzkou na Vzdelávací poukaz. 

     Vzdelávacie poukazy prosím odovzdať triednemu učiteľovi najneskôr do štvrtka, 16.9.2021.

     V prípade otázok ohľadne fungovania krúžkov na našej škole navštívte p.p. Benedika.

     Zoznam krúžkov na GMA v školskom roku 2021/2022:

      

     Biblický krúžok (sr. Stanislava Chudíková)

     Chémia pre maturantov (Hroncová)

     Dejiny umenia pre pokročilých (Benedik)

     Debatný krúžok (sr. Kristína Stískalová)

     DOFE (Hyrossová) - Cena Vojvodu z Edinburghu

     DofE 1 - Benedik (Benedik) - Cena Vojvodu z Edinburghu

     DofE2- Veselovská (Veselovská) - Cena Vojvodu z Edinburghu

     Filmový krúžok (Benedik)

     Geografický krúžok (Matoušková)

     Horolezecký krúžok (Veselovská)

     Komorák (Kováčová)

     KPLD (Mészárosová)

     Umenie a kultúra level 2.0 (Benedik)

     Volejbalový krúžok (Mihátsch)

     Spevácky zbor (Veselovská)

     Študentská rada (Belicová)

      

     V prípade, že ste si tu nenašli "ten váš" krúžok, neváhajte osloviť učiteľa so zaujmom o krúžok, ktorý by mohol s Vami mať. Zoznam krúžkov sa môže rozšíriť... :) 

   • Na GMA sme otvorili nový školský rok
    • Na GMA sme otvorili nový školský rok

    • Dnes GMA-ci slávnostne začali nový školský rok 2021/2022. Modlitbou Veni Sancte Spiritus sme počas omše vyprosovali od Ducha Svätého potrebné milosti, aby sme napĺňali odkaz našich zakladateľov. Zároveň sme medzi nami privítali nového duchovného správcu školy, nášho absolventa, kapucína Lukáša Porubského.

     Vyprosujeme nám všetkým, aby sme celý tento školský rok prežili tak, ako sme ho začali - spolu v škole.

   • Pozývame rodičov na ZRŠ
    • Pozývame rodičov na ZRŠ

    • Pozývame rodičov na ZRŠ, ktoré sa uskutoční pre všetky triedy okrem I.A v utorok, dňa 7. 9. 2021 o 17.00 v jednotlivých triedach GMA. Trieda I. A bude mať ZRŠ v stredu, dňa 8. 9. 2021 podľa dohody s triednou učiteľkou.

     Počas ZRŠ budú rodičom, ktorí prejavili záujem, resp. prejavia záujem, odovzdané samotestovacie testy na ochorenie Covid-19.

     Tešíme sa na Vás.

      

     RNDr. Helena Vicenová

     riaditeľka školy

   • Organizácia vyučovania počas návštevy pápeža Františka
    • Organizácia vyučovania počas návštevy pápeža Františka

    • Milí rodičia, žiaci, milí GMA-ci

     Z dôvodu návštevy pápeža Františka v našom meste dňa 13. 9. sú plánované dopravné uzávierky v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Staré mesto (v okolí Prezidentského paláca až po exit na D2), v Mlynskej doline, v uliciach i v okolí horského parku a staromestskej časti nábrežia a to dopoludnia aj v popoludňajších hodinách.

     Z tohto dôvodu udeľuje riaditeľka školy

     RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     13. septembra 2021.

      

     Vyučovanie bude pokračovať 14. septembra 2021.

      

     RNDr. Helena Vicenová

     riaditeľka školy

   • Začiatok školského roka 2021/2022
    • Začiatok školského roka 2021/2022

    • Milí rodičia a naši žiaci,

     vo štvrtok 2. septembra 2021 - začíname nový školský rok.

     Žiaci prvého ročníka (I. A, I. B a Príma) prídu do budovy školy do 8,00. Žiaci ostatných ročníkov prídu do budovy školy o 8,30 h.

     Každý žiak musí mať rúško (aj náhradné a papierové jednorazové vreckovky).

     Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy.

     Obed sa vydáva o 10,30 h.

     Zápisný lístok stravníka Zapisny_listok_stravnika_GMA.pdf​​​​​​​ nám prosím pošlite na e-mailovú adresu: gymnazium.alexia@gmail.com, prípadne ako odpoveď na správu v EduPage.

     V piatok 3. 9. 2021 vyučovanie trvá od 8,00 do 11,30 h.

     Tešíme sa na Vás.


     RNDr. Helena Vicenová

     riaditeľka školy

   • GMA-ci absolvovali ďalší ročník Akadémie Veľkých Diel
    • GMA-ci absolvovali ďalší ročník Akadémie Veľkých Diel

    • Naši žiaci pod vedením p.p. Mgr. Szedlákovej Gažovičovej absolvovali další ročník Akadémie veľkých diel, ktorá všetkým účastníkom rozšírila poznanie v oblasti filozofie, histórie, umenia a kultúry. Tešíme sa na ďalší cyklus, nakoľko sa na našj škole celý program stretol s veľkým úspechom a záujmom.

      

     https://www.akademiavelkychdiel.sk/

   • Huráááá prázdniny - GMA Vám ďakuje za dôveru
    • Huráááá prázdniny - GMA Vám ďakuje za dôveru

    • Školský rok je za nami. Vysvedčenia sú rozdané. Dúfame, že každý je spokojný.

     Rok bol náročný. Viac sme boli „na diaľku“ ako „pri sebe“, no napriek tomu sme na GMA pracovali, vzdelávali sa a tak veľa dosiahli. Buďme vďační aj za takúto skúsenosť.

     Ďakujeme kolegom, učiteľom, že hľadali vždy to dobré v našich študentoch a tak im pomáhali napredovať.

     Ďakujeme aj Vám milí rodičia. Za trpezlivosť, snahu pomáhať a usmerňovať deti. Že ste, aj vďaka neľahkej situácií, držali bdelú ruku a boli deťom oporou.

     Teraz sa už v pokoji môžeme sústrediť na oddych, ktorý nás čaká. Aby sme od septembra zasadli do školských lavíc a s novou chuťou po poznaní začali na sebe opäť pracovať.

     A ešte na záver, ďakujeme aj br. Michalovi, za jeho neoceniteľnú službu. Za každú podanú ruku a ochotu byť vždy nablízku. Za nespočetné množstvo duchovných obnov, výletov, „škôl v prírode“ a všetko čo pre GMA za tie roky urobil. Ale hlavne, že bol... a tak aj zostáva navždy GMAkom

     A teraz sa už len rozbehnúť a začať relaxovať.

     Pokojné prázdniny

     Vaše GMA 

   • Ďalší ročník DofE úspešne za nami!
    • Ďalší ročník DofE úspešne za nami!

    • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

     Program Dofe ako ho familiárne voláme na našej škole úspešne pokračuje. Počas posledných dvoch víkendov 27 “dofákov” rozdelených do 6 skupín s prehľadom zvládlo expedície.

     Na bronzovej úrovni museli stráviť dva dni v prírode, prejsť každý deň 6 hodín, utáboriť sa a prespať v stane alebo pod holým nebom, uvariť si jedno teplé jedlo a samozrejme všetko zdokumentovať. Cieľom expedícií nebola len turistika ale aj zbieranie odpadkov prípadne detailnejšie zmapovanie rastlín alebo živočíchov v oblasti. A to všetko sami bez akejkoľvek pomoci alebo dozoru. Museli sa jednoducho postarať sami o seba a prežiť dva dni bez mobilu, civilizácie a podpory starších.

     Z diaľky ich sledovali hodnotitelia, ktorí mali za úlohu ich viackrát pozrieť a byť k dispozícií, ak by sa niečo nepredvídateľné prihodilo.

     Veľká vďaka patrí externým vedúcim, ktorých nám poskytla Národná kancelária Dofe.

     Na striebornej úrovni sa čas strávený v prírode predĺžil o jeden deň, teda dve noci. Po návrate domov boli všetci unavení ale spokojní a usmievaví.

     Pevne veríme, že dokončia aj zvyšné oblasti programu a v októbri sa zúčastnia slavnostnej ceremónie. Rovnako veríme, že aj budúci prváci sa do program zapoja a tak sa tímy dofákov na našej škole ešte viac rozšíria.

   • GMA bolo úspešné na Pytagoriáde
    • GMA bolo úspešné na Pytagoriáde

    • Gratulujeme a tešíme sa z našich úspešných žiakov z Prímy a Tercie, ktorí nás pod vedením p.p. RNDr. Zuzany Studencovej a p.p. Mgr. Viktóre Žilkovej  reprezentovali na tohtoročnej Pytagoriáde.

     Držíme palce do ďalších rokov a máme z Vás radosť.

      

     RNDr. Helena Vicenová

     riaditeľka školy

   • Ďalší ročník úspešnej GMA-ckej akcie - InšpirujSa!
    • Ďalší ročník úspešnej GMA-ckej akcie - InšpirujSa!

    • Čaute, GMAci!

     Ako ste si už mohli všimnúť, na našej škole bude prebiehať 18.6. akcia InšpirujSa!

     Pre každú triedu veľkého gymnázia je pripravená jedna prednáška od išpiratívnych a úspešných ľudí, vďaka ktorej si aj Vy môžete rozšíriť obzory a dozvedieť sa o nových možnostiach pre mladých.Tešíme sa na Vás.

     Prednášky budú prebiehať následovne:

     1.hodina 8:00-8:45 

     2.A,2.B - Robo Balušík

     SEXTA - Evka Štefánková

     2.hodina 8:55-9:40

     1.A,1.B - Valerián Lukačko

     KVINTA - Terézia Lukáčová

     3.A - Sandra Karabelli

     3.hodina 9:50-10:35 

     3.B, SEPTIMA - Ivan Trančík

   • Druhé kolo prijímacích skúšok
    • Druhé kolo prijímacích skúšok

    • Oznamujeme všetkým záujemcom o štvorročnú formu štúdia, že prijímame prihlášky do druhého kola prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022.

     Prijímacie skúšky budú prebiehať 22. 6. 2021 (utorok). Vyplnenú prihlášku je potrebné doručiť prostredníctvom školského informačného systému Edupage alebo poštou na adresu GMA do 18. 6. 2021.

     Kritériá pre prijímanie žiakov zostávajú nezmenené a sú uvedené v záložke Prijímačky.

      

     RNDr. Helena Vicenová

     riaditeľka školy

   • Konzultačné hodiny učiteľov GMA
    • Konzultačné hodiny učiteľov GMA

    • Milí rodičia, v prípade záujmu konzultovať výchovno-vzdelávacie výsledky Vášho dieťaťa Vás pozývame navštíviť konkrétnych pedagógov, ktorí budú pre Vás k dispozícií podľa rozpisu. Riaditeľka školy je Vám k dispozícii každý deň po dohovore telefonicky alebo emailom (telefón a email  nájdete v sekcii kontakty).

     Konzultacne_hodiny.pdf

      

     RNDr. Helena Vicenová

     riaditeľka školy

   • GMA-ci opäť na návšteve v ROSE
    • GMA-ci opäť na návšteve v ROSE

    • Konečne sa nám po dlhej dobe podarilo aspoň krátke stretnutie s kamarátmi z DSS a RS ROSA. Dúfame, že sa epidemiologická situácia zlepší a budeme sa môcť opäť spoločne stretávať pravideľne. 

   • Zľavy až do 2022 - ISIC
    • Zľavy až do 2022 - ISIC

    • Blíži sa koniec šk. roka a stým prichádza možnosť si predĺžiť platnosť svojho študentského preukazu. ISIC je platný do septembra 2021 a po aktivácií sa jeho platnosť predlžuje o rok, teda do septembra 2022. V prípade akýchkoľvek otázok, alebo záujmu o nový ISIC sa môžeš zastaviť za p. p. Janíkom.

   • "Prines svoje trápenia a ja ich vyriešim" - Celodenná adorácia v kaplnke GMA
    • "Prines svoje trápenia a ja ich vyriešim" - Celodenná adorácia v kaplnke GMA

    • V utorok 1.6. budeme mať v kaplnke celodennú adoráciu.

     Téma: Prines svoje trápenia a ja ich vyriešim.

     Vrátili sme sa do školy, stretáme sa navzájom a chceme si uvedomiť že škola je priestor aj na stretnutie s Pánom. Všetci sme poznačení zvláštnou dobou ktorú žijeme. Sme si navzájom oporou a povzbudením. No potrebujeme aj vedomie že On je s nami.

     Sviatosť Oltárna bude vystavená na poklonu po rannej sv.omši. 

   • Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.
    • Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod nebom.

    • Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať. Svoj čas má začať a svoj čas má aj ukončiť začaté.

     A dnes nastal čas ukončiť jednu spoločnú etapu v živote GMA. Slávnostne sme sa rozlúčili s našimi maturantmi a najčerstvejšími absolventmi. Ďakujeme, za všetko, čo ste prinášali dennodenne na GMA. Boli ste preň obohatením a korením. Dúfam, že na GMA budete spomínať iba s láskou a zostane navždy vo vašom srdci.

     Dvere na škole budú pre Vás stále dokorán otvorené a tešíme sa na každé stretnutie s vami.

     PS: a nemusíte si nosiť prezuvky

     S pozdravom Belinda, Maroš, Andy a celé GMA