• GMA sa modlí spolu s miliónom detí ruženec
    • GMA sa modlí spolu s miliónom detí ruženec

    • Gymnázium Matky Alexie sa s radosťou opäť pridáva k modlitbovej inicitíve a zajtra, 18.10., sa od 9:00 duchovne spojí s modliacimi sa deťmi z celého sveta a bude na orodovanie Panny Marie prosiť za jednotu a pokoj vo svete.

   • Naša žiačka je Školský športovec roka!
    • Naša žiačka je Školský športovec roka!

    • Elena Dušková z Oktávy sa stala laureátkou ocenenia v kategórii "Školský športovec roka" v celoštátnej súťaži "Škola roka" za školský rok 2018/2019, ktorú organizuje Slovenská asociácia športu na školách.

     Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu GMA doma i vo svete.

   • GMA je finančne gramotné
    • GMA je finančne gramotné

    • Gratulujeme žiakom Sexty a Oktávy k úspešnému zvládnutiu Kvízu finančnej gramotnosti, ktorý pri príležitosti Dní finančného spotrebiteľa 2019 zorganizovala Národná Banka Slovenska.

   • Celoslovenská súťaž v cezpoľnom behu na Štrbskom Plese.
    • Celoslovenská súťaž v cezpoľnom behu na Štrbskom Plese.

    • Naše dievčatá nesklamali a znovu boli na stupňoch víťazstva.

     2.miesto

      Elenka Dušková

     3.miesto družstvo

     Elenka Dušková (oktáva)

     Michaela Dinková (sexta)

     Terezka Mrocková (kvinta)

     Ďakujeme za reprezentáciu školy  a prajeme ešte veľa športových úspechov.

   • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

    • Prihlás sa na olympiádu zo SJL, ktorá bude pre terciu a kvartu 8.11. a pre 1.-4. ročník (Q-Okt) 22.11.
     Bližšie informácie získaš u svojho učiteľa, alebo u p.p. Haškovej.
     Čakajú Ťa pekné ceny!

   • Vitajte prváci - imatrikulácia
    • Vitajte prváci - imatrikulácia

    • Od piatka naši prváci patria oficiálne do veľkej rodiny GMA.
     Počas imatrikulačiek dokázali, že sú šikovní, talentovaní a s odvahou plnili všetky úlohy.
     Zapadli do partie GMAkov a budeme im držať palce, aby sa im (nielen) najbližšie štyri roky darilo.
     Samozrejme, musíme spomenúť tých, ktorí to celé "spískali".
     Ďakujeme tretiakom za prípravu a realizáciu celého programu.
     ...lebo byť GMAkom nás baví.

     Od piatka naši prváci patria oficiálne do veľkej rodiny GMA.Počas imatrikulačiek dokázali, že sú šikovní, talentovaní a s odvahou plnili všetky úlohy. Zapadli do partie GMAkov a budeme im držať palce, aby sa im (nielen) najbližšie štyri roky darilo.Samozrejme, musíme spomenúť tých, ktorí to celé "spískali". Ďakujeme tretiakom za prípravu a realizáciu celého programu. ...lebo byť GMAkom nás baví. 

   • Naši prváci absolvovali svoju prvú duchovnú obnovu
    • Naši prváci absolvovali svoju prvú duchovnú obnovu

    • Naši prváci, najskôr 1.B a následne aj 1.A, absolvovali duchovnú obnovu v Žiline, na ktorej nielen duchovne pookriali, ale sa navzájom spoznávali aj mimo školských lavíc. Veríme, že im dobrá nálada, priateľská atmosféra, otvorenosť Bohu, ale aj chuť prežívať spoločný čas vydržia aspoň 4 roky.

   • Župný športový deň BSK pre stredoškolákov
    • Župný športový deň BSK pre stredoškolákov

    • Dňa 25.9.2019 sa v areáli Mladá Garda konal Župný športový deň BSK pre stredoškolákov aj za podpory skvelých slovenských športovcov - bývalého hokejového brankára Jána Lašáka a osemnásobného slovenského Basketbalistu roka Radoslava Rančíka.

     Naša škola samozrejme nechýbala na tomto športovom podujatí a študenti súťažili v atletike , vo futbale a vo florbale. Najúspešnejší sme boli v atletike, kde Elena Dušková získala zlatú medailu v behu na 800 m a vo florbale chlapcov (Jonáš Boroš, Juraj Bendík, Michal Šifra, Jakub Farský, Gregor Hraška, Juraj Kamenický, Jozef Vozár, Emil Šulek, Martin Dinka), kde sa v silnej konkurencii umiestnili na krásnom 1. mieste.

     Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov v športe.

   • Akadémia Veľkých Diel už aj na GMA
    • Akadémia Veľkých Diel už aj na GMA

    • Už aj Gymnázium Matky Alexie ponúka Vášmu dieťaťu v tomto školskom roku možnosť vzdelávať sa vo voľnočasovom programe s názvom Akadémia veľkých diel, ktorý sa zameriava na rozvoj štyroch oblastí, dôležitých pre osobný aj budúci profesionálny život a rast:

     ● kritické myslenie

     ● čítanie s porozumením

     ● sústredená práca

     ● rozvoj charakteru

     Tieto oblasti sú rozvíjané cez štúdium veľkých diel západnej civilizácie, ako sú Tolstého poviedky, filmy od Hitchcocka, obrazy Rembrandta, či Vivaldiho hudbu, ktoré otvárajú dôležité otázky, aktuálne pre každého človeka.

      

     Výučba prebieha diskusnou metódou - študenti prichádzajú na seminár pripravení diskutovať o týchto dielach a o témach, ktoré otvárajú. Učia sa samostatne študovať, formulovať vlastné myšlienky, počúvať názory rovesníkov, kultivovane sa vyjadrovať a obrusovať vlastné postoje.

      

     Akadémia teda ponúka stredoškolákom príležitosť zažiť na Slovensku také klasické vzdelávanie, aké ponúkajú tie najlepšie školy v zahraničí. Jej program je inšpirovaný najmä formou vzdelávania Oxfordskej univerzity a americkej Cana Academy.

      

     Program spočíva z 25 diskusných seminárov v malých skupinách, kde je úlohou učiteľa posúvať diskusiu študentov vzhľadom na témy v diele - robí to pomocou metodík Akadémie veľkých diel a zúčastneným študentom venuje osobný prístup. Všetky diela a materiály ku každému semináru majú študenti k dispozícii na modernej online platforme.

      

     Okrem vyššie spomenutých benefitov študent získa aj:

     ● Možnosť vidieť svoje zlepšenie pomocou SCIO testov a testov kritického myslenia

     ● Záverečný certifikát

     ● Prístup k ponuke ďalších rozvojových programov, podujatí a súťaží

      

     Cena programu je 150 Eur za študenta na jeden školský rok bez ďalších poplatkov. Pri prihlasovaní však nájdete aj možnosť požiadať o jedno zo špeciálnych štipendií - v prípade, ak by stanovená výška mala byť prekážkou, aby sa ho študent zúčastnil.

      

     Študenti sa do programu môžu prihlásiť do 30. septembra 2019. Prihlášku aj viac informácii o programe nájdete na www.akademiavelkychdiel.sk .

   • GMA ide pochodovať za život
    • GMA ide pochodovať za život

    • Ochrana života je základným poslaním človeka a je vyjadrením pravého a skutočného humanizmu. Preto sa chceme aj my, ako škola, oficiálne prihlásiť k myšlienkam reprezentovaným Národným pochodom za život a zapojit sa do pochodu ako škola.

     Gymnázium Matky Alexie chce učiteľom, rodičom, študentom i priateľom školy ponúknuť možnosť ísť otvorene podporiť život a jeho ochranu pod našou "vlajkou".

     Stretneme sa v nedeľu, 22.9.2019, o 12:45 pred budovou GMA a odtiaľ sa presunieme na začiatok trasy pochodu.

   • Posledná rozlúčka s pani ex-riaditeľkou Štellerovou
    • Posledná rozlúčka s pani ex-riaditeľkou Štellerovou

    • Do večnosti nás predišla prvá riaditelka GMA, pani RNDr. Margita Štellerová. 
     Kto ste ju poznali, venujte jej modlitbu a tichú spomienku.
     Posledný krát sa s pani ex-riaditeľkou rozlúčime v pondelok, 16.9., o 12:00 na cintoríne Vrakuňa v Bratislave.
     Zádušná omša sa bude konať vo štvrtok, 19.9., o 15:00 v kostolíku Notre Dame.

     Odpočinutie večné daj jej Pane! 

   • Rodičovské združenie - 17.9.2019 o 17:30 hod.
    • Rodičovské združenie - 17.9.2019 o 17:30 hod.

    • Vážení rodičia,

     pozývame Vás na stretnutie rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutoční 

     dňa 17. 9. 2019 (utorok) v čase od 17:30 hod.

     Program:

     Stretnutie s triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach, informácie o organizácii školského roka, voľby zástupcov tried do Rodičovskej rady.

     Prosíme Vás, aby ste si zariadili svoje povinnosti tak, aby ste sa stretnutia mohli zúčastniť. 

     Novozvolení zástupcovia sa stretnú následne o 18:15 hod v zborovni gymnázia. 

   • GMA sa stalo členom rodiny DofE
    • GMA sa stalo členom rodiny DofE

    • Gymnázium Matky Alexie sa od školského roka 2019/2020 zapája do medzinárodne renomovaného rozvojového programu "Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu".
     Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátane DofE) je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Úspešný absolvent programu získa certifikát uznávaný na univerzitách a firmách po celom svete.
     Na našej škole bude program prebiehať formou krúžkov, ktoré budú viesť p.p. Hyrossová, p.p. Veselovská a p.p. Benedik. 

     Bližšie informácie najdete na stránke https://www.dofe.sk

   • Mentorský projekt Wake Up 2019
    • Mentorský projekt Wake Up 2019

    • Chcel by si naštartovať Tvoj život, Tvoje myšlienky, Tvoje aktivity, no nevieš kde začať? Projekt Wake Up je tu pre Teba spolu so skúsenými mentormi, ktorí Ti radi ponúknu svoje rady a skúsenosti.Wake Up je mentorským projektom organizácie Future Generation Europe (FGE) určený mladým ľudom, študentom i neštudentom, ktorí by chceli začať na sebe pracovať, no možno zatiaľ nevedia ako, nenašli ten správny čas, či osobu, ktorá by im pomohla.Tento rok sa uskutoční už tretí ročník projektu. Viac informácií nájdeš na: http://futuregenerationeurope.eu/wake-up/

   • 2. september 2019 - začíname nový školský rok
    • 2. september 2019 - začíname nový školský rok

    • Program prvého dňa v škole:

     8,30    Veni Sancte - svätá omša v kostole kapucínov,

                po návrate do školy triednická hodina,

     11,00  obed.

     Študenti 1. ročníka prídu o 8,00 do budovy GMA.

               Tešíme sa na Vás.

   • Aktuálne o zmenách v šk. jedálni
    • Aktuálne o zmenách v šk. jedálni

    • Milí rodičia, dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnych zmenách v školskej jedálni:

     1) Úhrada mesačnej platby za stravu Vášho dieťaťa, študenta, navštevujúceho od septembra 2019 Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A v Bratislave:

     >> Celý text: Oznam_rodicia_august_2019_GMA.docx

     2) Vnútorný predpis č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského zariadenia – Školskej jedálne pri Gymnáziu Matky Alexie, Jesenského 4/A v Bratislave:

     >> Celý text: Vnutorny_predpis_1_2019_web.pdf

      

   • Medzinárodný projekt "Telling Our Stories 1989"
    • Medzinárodný projekt "Telling Our Stories 1989"

    • Učiteľ nášho gymnázia, Michal Benedik, sa ako jediný Slovák stal jedným z 12 pedagógov stredných škôl z 12 štátov sveta vybraných zo stoviek uchádzačov, ktorí sa zúčastnia medzinárodného projektu "Telling Our Stories 1989" organizovaného americkým inštitútom World Learning so sídlom vo Washingtone, D.C. a financovaného vládou Spojených štátov amerických.

     V čase trvania projektu p. profesor Benedik navštívi počas 10 dní Prahu, Bukurešť a Budapešť (august-september), kde bude porovnávať skúsenosti obyvateľov s totalitným režimom a prechodom k demokracii. Následne strávi 3 týždne v USA (október-november), kde sa bude spolu s kolegami oboznamovať s najmodernejšou metodológiou výskumu a výučby spoločenskovedných predmetov s využitím najnovších poznatkov a technológií. Záver projektu bude opäť v Prahe, kde bude prezentovať výsledky vlastného výskumu.

     Michalovi Benedikovi držíme palce a tešíme sa, že Gymnázium Matky Alexie rezonuje aj za oceánom.

   • Prázdniny
    • Prázdniny

    • Už aj my, učiteľský zbor, sa tešíme na prázdniny. Budeme oddychovať a čerpať nové sily, aby sme sa Vám od septembra opäť mohli naplno venovať :)
     Váš pedagogický zbor ;)