• Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • Riaditeľka Gymnázia Matky Alexie oznamuje, že z dôvodu konania prijímacích skúšok upravuje organizáciu vyučovania v dňoch 2.5. 9.5. 2022 – udeľuje študentom GMA riaditeľské voľno.

     RNDr. Helena Vicenová
     riaditeľka školy

   • ...a Slovo bolo u Boha
    • ...a Slovo bolo u Boha

    • BLAHOŽELÁME k  výsledkom zo  súťaže ..a Slovo bolo u Boha

     Poézia: 

     Ninka Solaničová    - 2. miesto (Príma) - 1. kategória

     Johanka Polgárová - 2. miesto (3. A) - 3. kategória

     Próza:

     Katka Hackerová     - 3. miesto (Spt.) - 3. kategória

     Ďakujeme a máme z Vás radosť!

   • Objednaj si školský merch
    • Objednaj si školský merch

    • Naša škola si na základe Vášho hlasovania nechala vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, ktorú je možné si aktuálne zaobstarať v našom eshope tu: https://www.kraloveskoly.cz/gma/

     Objednávanie je už spustené a bude možné až do 8. 5. 2022. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!

     Dúfame, že z nej budete mať rovnakú radosť ako máme my!

   • Požehnanú a milostiplnú Veľkú noc!
    • Požehnanú a milostiplnú Veľkú noc!

    • Milí rodičia, žiaci, priatelia,
     celé spoločenstvo Gymnázia Matky Alexie Vám vyprosuje požehnanú Veľkú noc.
     Napriek neľahkej dobe vložme naše starosti na Pána, On sa postará. Prajeme Vám pravú radosť a vďaku za to, čo pre nás Pán Ježiš urobil. Nech naša nádej nekončí na kríži, ale nech oslavuje a raduje sa v Kristovom prázdnom hrobe.

     Za kolektív GMA 

     RNDr. Helena Vicenová
     riaditeľka školy

   • Rodičovské združenie na GMA
    • Rodičovské združenie na GMA

    • Pozývame rodičov na ZRŠ, ktoré sa uskutoční pre všetky triedy dňa 12. 4. 2022 o 17:00 v jednotlivých triedach GMA. 

     Tešíme sa na Vás.

     RNDr. Helena Vicenová

     Riaditeľka školy

   • GMA bude mať nový školský merch
    • GMA bude mať nový školský merch

    • Krásny deň všetkým, máme pre Vás jedno skvelé prekvapenie!

     Do školy prichádza nová školská kolekcia (GMA merch) a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe!
     Hlasujte od 4.4.2022 do 8.4.2022 o tom, ktorý z troch motívov sa Vám páči najviac.

     Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nie len mikiny a tričká, ale aj tepláky, batohy, čiapky a ďalšie predmety.  

     Hlasovať môžete tu: https://schoolsunited.cz/hlasovani/e8f6d545

   • Šachisti z GMA sú bronzoví v šachovom turnaji
    • Šachisti z GMA sú bronzoví v šachovom turnaji

    • Gratulujeme nášmu šachovému družstvu, ktoré získalo vynikajúce 3. miesto na Majstrovstvách Bratislavského kraja družstiev SŠ v šachu.
     Tešíme sa, sme hrdí a držíme palce do šachovej budúcnosti.

   • Úžasný úspech nášho študenta Jána Gottweisa
    • Úžasný úspech nášho študenta Jána Gottweisa

    • Ján Gottweis (septima) obsadil pod vedením p.p. Ratkošovej v krajskom kole Olympiady v informatike 2. miesto a postúpil do celoslovenského kola.

     V dňoch 24. až 25.3. prebehlo Celoštátne kolo Olympiady v informatike a Ján Gottweis obsadil vynikajúce 4. miesto. Postupuje na výberové sústredenie pre medzinárodné olympiády.

     Veľmi sa tešíme, srdečne gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu.

   • Prijímacie konanie pre šk. rok 2022/2023
    • Prijímacie konanie pre šk. rok 2022/2023

    • Gymnázium Matky Alexie otvára v školskom roku 2022/2023 jednu triedu osemročnej formy štúdia s počtom žiakov 30 a dve triedy štvorročnej formy štúdia spolu s počtom žiakov 60.

     Kriteria_4r_2022-2023.pdf

     Kriteria_8r_2022-2023.pdf​​​​​​

     Pre záujemcov o štúdium uverejňujeme aktuálne informácie tu:

     1) Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania 20. marca 2022.

     2) Stredná škola akceptuje len prihlášky, ktoré sú potvrdené riaditeľom základnej školy (riaditeľ ZŠ v EduPage)

     Ďalšie dôležité termíny na spracovanie prihlášky - pozri:

     Usmernenie pre zákonných zástupcov žiaka pre prijímacie skúšky na stredné školy 2022

      

     RNDr. Helena Vicenová

     riaditeľka školy

   • GMA-ci víťazili v okresných kolách súťaží
    • GMA-ci víťazili v okresných kolách súťaží

    • Rafaela Podhajecká (I.A) získala 1. miesto na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín a postupuje do regionálneho kola.
     Zuzana Srnková (Kvarta) sa umiestnila na 2 mieste v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

     Riaditeľka školy obom žiačkám zagratulovala a odovzdala im knižný dar od nášho partnera, vydavateľstva Zachej.sk

     Obom žiačkám srdečne gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších kolách.

   • Modlime sa za pokoj a mier
    • Modlime sa za pokoj a mier

    • Milí priatelia, milí GMA-ci,

     v ťažkých chvíľach, do ktorých sa dnes ráno prebudil svet Vás pozývame zjednotiť sa v modlitbe a prosiť Boha o milosrdenstvo a o odvrátenie vojny.

     Dnes 24.2.2022 sa o 12:00 všetci duchovne spojíme a budeme sa modliť za mier a pokoj.

      

     Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička,

     neodvracaj zrak od našich prosieb,

     pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,

     ty Panna slávna a požehnaná.

     Amen.

      

     Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji,

     buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.

     Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.

     A ty, knieža nebeských zástupov,

     Božou mocou zažeň do pekla satana

     a iných zlých duchov,

     ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.

     Amen.

   • Deň otvorených dverí na GMA
    • Deň otvorených dverí na GMA

    • Gymnázium Matky Alexie aj tento rok pripravuje pre záujemcov o štúdium i pre svojich priaznivcov Deň otvorených dverí. Aj keď nám epidemiologická situácia nedovoľuje usporiadať tradičné DOD, chceme sa so záujemcami stretnúť a ukázať, prečo je GMA to najlepšie miesto pre duchovný i intelektuálny rozvoj.

     Deň otvorených dverí bude prebiehať od 7.2.2022 do 11.2.2022 v rozličných podobách:

     1) Člen vedenia školy sa v pondelok, utorok a v stredu vždy o 16:30 stretne so záujemcami cez ZOOM. Predstaví školu a bude odpovedať na otázky.

     Pondelok 7.2. 2022 (16:30)

     https://us02web.zoom.us/j/89903114690

      

     Utorok 8.2. 2022 (16:30)

     https://us02web.zoom.us/j/89692282769
      

     Streda 9.2. 2022 (16:30)

     https://us02web.zoom.us/j/87658201272
      

     2) Na stánke Dňa otvorených dverí je možné dozvedieť sa zaujímavé informácie o škole, prezrieť si priestory školy, vyskúšať si cvičné prijímačkové testy či získať cenné rady ako zvládnuť prijímacie testy priamo od ich autorov.

     3) V prípade záujmu o individuálnu návštevu priestorov školy nás kontaktujte mailom na: otvorenedvere.gma@gmail.com
      

   • Rovesnícke vyučovanie na GMA
    • Rovesnícke vyučovanie na GMA

    • Ako je na našej škole už dlhoročnou tradíciou, v deň odovzdávania polročného vysvedčenia (31.1.2022) pripravili pre svojich mladších spolužiakov netradičné zážitkové vyučovanie žiaci z kvinty (pre malé GMA) a III. A (pre veľké GMA). Tohtoročnou témou bola MOTIVÁCIA

     Žiaci sa chopili príležitosti, využili svoje talenty i záujem o jednotlivé vedecké odbory a predstavili rozličné pohľady na motiváciu z hľadiska biológie, histórie, umenia, športu a dokonca pripravili aj únikovú hru. 

     Všetkým sa tohtoročné Rovesnícke vyučovanie veľmi páčilo. Ďakujeme kvinte a tretiakom i ich tr. učiteľkám (p.p. Vargová, p.p. Veselovská) za skvelý program a už teraz sa tešíme na ďalší ročník. 

   • Organizácia vyučovania v dňoch 15.3.-17.3.2022
    • Organizácia vyučovania v dňoch 15.3.-17.3.2022

    • Z dôvodu priebehu písomnej formy maturitnej skúšky v dňoch 15.3.-17.3.2022 riaditeľka školy upravuje organizáciu vyučovania takto:

     Na dni 15.3. a 16.3. udeľuje riaditeľské voľno.

     Dňa 17.3.2022 sa vyučovanie skracuje nasledovne:

     Žiaci malého gymnázia (Príma, Sekunda a Kvarta) sa budú učiť podľa rozvrhu 1.-4. hodinu.

     Žiaci veľkého gymnázia (I.A, I.B, Kvinta, II.A, II.B, Sexta) sa budú učiť podľa rozvrhu 1.-5. hodinu.

     Žiaci tretích ročníkov a septimy absolvujú Kurz na ochranu života a zdravia.

     RNDr. Helena Vicenová

     riaditeľka školy

   • Na GMA bojujeme proti závislostiam a kyberšikanovaniu
    • Na GMA bojujeme proti závislostiam a kyberšikanovaniu

    • Vo štvrtok 27.1.2022 žiaci prímy, sekundy, kvarty, I. A, I. B a kvinty absolvovali v rámci programu Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti vzdelávací program zameraný na boj proti rôznym formám závislostí a kyberšikanovaniu Nebuď obeťou!

     Vzdelávací program zastrešený Ministerstvom vnútra SR predstavuje cieľavedomé pôsobenie štátu, vládnych organizácií, cirkví, občianskych združení, podnikateľských subjektov a vzdelávacích inštitúcií pri zvyšovaní povedomia obyvateľstva, ktoré má prispieť k tomu, aby sa obyvatelia nestali páchateľmi alebo obeťami trestných a iných protispoločenských činov. Cieľom prevencie kriminality je predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej činnosti tak, aby sa spoluprácou zainteresovaných subjektov darilo zvyšovať kvalitu života a pocitu bezpečia všetkých občanov.

     Žiakov i učiteľov program zaujal a škola plánuje v podobných programoch pokračovať.

      

     https://prevenciakriminality.sk/

   • GMA-ci spravili krajšie Vianoce seniorom
    • GMA-ci spravili krajšie Vianoce seniorom

    • Žiaci a učitelia našej školy pripravili v rámci adventného projektu "Koľko lasky" 46 škatúľ plných vianočných darčekov, ktoré venovali do dvoch domov sociálnych služieb (Dom seniorov Casa Bratislava na Heydukovej a Zariadenie opatrovateľskej služby na Palárikovej).

     Slová pápeža Františka: "Dnes by som vám chcel povedať, že starí ľudia sú prítomnosťou a zajtrajškom Cirkvi. Áno, sú aj budúcnosťou Cirkvi, ktorá spoločne s mladými prorokuje a sníva! ... Preto vás prosím, aby ste sa nešetrili v ohlasovaní Evanjelia starým rodičom a dôchodcom. ... Staroba nie je choroba, je privilégiom! Osamelosť môže byť chorobou, ale s láskou k blížnemu, s blízkosťou a duchovnou útechou ju môžeme vyliečiť."

     A v duchu slov Svätého Otca sa chcem zo srdca poďakovať všetkým tým, ktorí ste sa do tejto adventnej aktivity zapojili. Lebo rozhodne ste týmto spôsobom mohli mať účasť na vyššie spomenutom liečení osamelosti našich starkých. Pápež František by mal určite radosť. :)

     Nech Vás Pán žehná.

     Váš brat Lukáš

   • Trojkráľové požehnanie školy a slávnostná sv. omša
    • Trojkráľové požehnanie školy a slávnostná sv. omša

    • V deň návratu do školských lavíc po vianočných sviatkoch sme si pripomenuli 400. výročie narodenia sa pre nebeskú slávu našej zakladateľky bl. Matky Alexie. Z dôvodu pandemických opatrení sme sa síce nemohli ako celé školské spoločenstvo zúčastniť slávenia Eucharistie naživo v kostole, ale formou streamovania sa každá trieda pripojila na školskú svätú omšu v kapucínskom kostole. Fyzicky prítomný bol však náš školský zbor, ktorý celú liturgiu krásne doprevádzal.

     Po svätej omši sme posvätili priestory našej školy za sprievodu spevu našich zboristov, ktorí si pripravili vianočné koledy pre potešenie svojich spolužiakov a pedagógov. Na záver celej posviacky mohol každý pristúpiť k Svätému prijímaniu, aby tak mohol mať plnú účasť na slávení svätej omše.

   • Začiatok kalendárneho roka a oslava Matky Alexie
    • Začiatok kalendárneho roka a oslava Matky Alexie

    • V pondelok 10.1.2022 sa vraciame do školy, kde spolu oslávime 400. výročia narodenia pre nebo spoluzakladateľky našej rehole Matky Alexie. Vyučovanie bude prebiehať formou duchovnej obnovy v čase od 8:00 do 11:30 nasledovne:

     • 1. vyučovacia hodina - TH, príhovor pani riaditeľky, duchovné okienko
     • 9,00 - 10,00 svätá omša streamovaná z kostola kapucínov
     • 10,30 - 11,30 TH, trojkráľové požehnanie školy, tried 
     • obed

     V utorok už bude riadne vyučovanie podľa prezenčného rozvrhu.

     Milí GMA-ci, všetkým Vám i Vašim blízkym vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania pre všetky Vaše kroky a rozhodnutia v novom roku 2022.