• Úradné hodiny počas letných prázdnin
    • Úradné hodiny počas letných prázdnin

    • Počas prázdnin bude kancelária školy otvorená v dňoch 6.7.2022, 1.8.2022 a 25.8.2022 v čase od 9.00 do 12.00 hod. 

     Potvrdenie o návšteve školy je možné si vyžiadať prostredníctvom e-mailu 

     gymnazium.alexia@gmail.com a scan potvrdenia bude zaslaný.

     Upozorňujeme Vás, že v prípade záujmu o potvrdenie o návšteve školy už nie je nutné prísť osobne do kancelárie školy, ale rodičia si môžu vygenerovať elektronické potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa a kedykoľvek si ho vytlačiť. Potvrdenie nemá pečiatku školy, ale obsahuje originálny QR kód, ktorým sa dá kedykoľvek overiť pravosť potvrdenia. 

     Potvrdenie s QR kódom je praktickejšie a zároveň bezpečnejšie, nedá sa sfalšovať. 

     Návod pre vygenerovanie potvrdenia o návšteve našej školy nájdete tu: Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa? 

   • Oslávili sme koniec školského roka plesom
    • Oslávili sme koniec školského roka plesom

    • Záver školského roka patril veľkej párty. Žiaci pod vedením Eleny Šujanovej (II. A) zorganizovali ples s témou "black and white". Hoci išlo o nultý ročník, akcia sa stretla s veľkým úspechom u žiakov i učiteľov. Veríme, že bola založená nová GMA-cka tradícia a ples bude mať svoje pokračovanie aj v novom školskom roku.

   • GMA-ci opäť súťažili v hre Scavenger hunt
    • GMA-ci opäť súťažili v hre Scavenger hunt

    • Po dvoch rokoch pandémie sa na našej škole opäť uskutočnil Scavenger Hunt. Zúčastnili sa ho triedy 2.A, 2.B. 3.A, 3.B a Septima, keďže Sexta bola ešte na školskom výlete.

     Úlohy plnili v kategóriách

     PRINES

     ODFOŤ

     UROB

     Dôležitou časťou je aj CHARITA, kde sme pre kapucínsky projekt „Stolček, prestri sa“ vyzbierali množstvo trvanlivých potravín. Br. Lukáš veľmi pekne ďakuje všetkým zúčastneným súťažiacim za veľa darov, ktoré žiaci takto vyzbierali a darovali do projektu.

     Teším sa na budúci rok

   • Slávnostné Te Deum s novokňazským požehnaním
    • Slávnostné Te Deum s novokňazským požehnaním

    • Sviatok sv. Petra a Pavla sme oslávili tradičnou svätou omšou na nádvorí GMA.
     Po sv. omši sa pani riaditeľka poďakovala sestričkám Notre Dame, bratom kapucínom, pedagógom, nepedagogickým zamestnancom, rodičom i žiakom za uplynulý rok a slávnostne ho ukončila. Následne sme zaspievali slávnostné Te Deum a ďakovali sme Pánu Bohu za všetky milosti, ktoré sme dostali.
     Na konci svätej omše nám náš duchovný správca br. Lukáš udelil novokňazské požehnanie.

   • Ďalší ročník tradičnej cyklopúte úspešne za nami
    • Ďalší ročník tradičnej cyklopúte úspešne za nami

    • Na sviatok sv. Petra a Pavla sa po omši uskutočnila tradičná cyklopúť. Pod dohľadom skúsených cyklistov p.p. Veselovskej a br. Borka sa napriek vysokej teplote našlo dosť pútnikov, ktorí si so športovým nasadením i radosťou pripomenuli Cyrilometodské dedičstvo v okolí hradu Devín.

     Dedičstvo otcov i športového ducha zachovaj nám, Pane!

   • GMA-čka má srdce zo zlata
    • GMA-čka má srdce zo zlata

    • Slovenský Červený kríž udelil Zlatú Janského plaketu našej p. p. PaedDr. Zuzane Belicovej za dlhoročné darcovstvo vzácnej tekutiny, ktorá zachraňuje životy. Pre svojich študentov je príkladom, každoročne sprevádza skupiny záujemcov o darovanie počas Valentínskej kvapky krvi či pri darovaní krvi maturantmi.

     Blahoželáme a ďakujeme.

   • Ďakovný list francúzštinárke
    • Ďakovný list francúzštinárke

    • Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny a Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ocenili dlhoročnú aktívnu prácu našej p. p. Mgr. Zuzany Humayovej v oblasti rozvoja vzdelávania vo francúzskom jazyku v regióne, mimoriadne výsledky v práci s talentovanou mládežou, bohatú projektovú činnosť a propagáciu francúzskeho jazyka na národných súťažiach.

     Blahoželáme a ďakujeme.

   • Úspešní GMA-ci na Chemickej olympiáde
    • Úspešní GMA-ci na Chemickej olympiáde

    • Martin Nedeľka (Kvinta) a Marek Dolný (Sexta) sa stali úspešnými riešiteľmi v krajskom kole Chemickej olympiády.

     Obom olympionikom srdečne blahoželáme, ďakujeme za šírenie dobrého mena školy a držíme palce pri ďalšom rozširovaní svojich vedomostí.

   • Krásny a úspešný benefičný koncert
    • Krásny a úspešný benefičný koncert

    • V piatok 10.6.2022 sa uskutočnil v kostole kapucínov Benefičný koncert Komoráku (komorného orchestra GMA) a Speváckeho zboru GMA. Obe hudobné telesá si pripravili skladby, ktoré pozostávali z repertoáru od klasickej hudby až po súčasné piesne.

     Podarilo sa vyzbierať 1124€, ktoré budú použité na pomoc ľuďom postihnutým vojnou.

     Účinkujúci boli odmenení dlhotrvajúcim potleskom a standing ovation. Bol to nezabudnuteľný večer.


     Ďakujeme obom súborom, že rozvíjate vzácny talent, ktorým hudba je. Veď kto spieva (a hrá), dvakrát sa modli! A váš talent prináša radosť a pomáha potrebným. Pán Boh zaplať!

   • GMA-ci sa vzdelávali o radiácii
    • GMA-ci sa vzdelávali o radiácii

    • Dňa 8.6.2022 navštívili našu školu pracovníčky Odboru radiačnej ochrany Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Mgr. Kristína Zemková, Ing. Alexandra Kušnyerová, MPH a Mgr. Veronika Durdyová a v rámci projektového vyučovania si pripravili pre žiakov 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, Kvinty, Sexty a Septimy cyklus prednášok, v ktorých sa venovali témam ionizujúceho žiarenia, radiačnej ochrany a vysvetlili ako sa treba správať v čase radiačnej havárie.

     Žiaci boli s prednáškami veľmi spokojní a mali množstvo otázok. 

     Ďakujeme za zaujímave informácie a veríme, že budeme mať možnosť stretnúť sa opäť. 

   • Kvarta pripravila Deň detí pre kamarátov zo ZSS ROSA
    • Kvarta pripravila Deň detí pre kamarátov zo ZSS ROSA

    • Naša kvarta si aj v tomto náročnom písomkovom období našla čas pre svojich kamarátov z Rosy a pripravila pre nich množstvo aktivít, aby spolu oslávili Deň detí. 

     GMA-ci zorganizovali pre kamarátov rozličné športové disciplíny, za splnenie ktorých dostávali sladké odmeny. Kvarta mala možnosť vyskúšať si, aké to je zorganizovať celodenný program a byť animátorom pre zverenú skupinu. 

     Športový program vyvrcholil spoločným futbalom, ktorý urobil radosť všetkým zúčastneným. Po športe nám naši kamaráti z Rosy urobili prehliadku hlavnej budovy. Tu sa hrali rôzne spoločenské hry, spievalo sa a viedli sa zaujímavé rozhovory.

     Kvartáni priniesli kôš plný sladkostí, ktorý všetkých z Rosy veľmi potešil. Rosaci pre našich kvartánov napiekli veľký koláč a ponúkali skvelým bazovým sirupom. Na rozlúčku dali každému medovníkové srdiečko.

     Našich žiakov toto stretnutie veľmi obohatilo, lebo mali možnosť spoznať svet z novej perspektívy. Ako je to už tradíciou, ani jedna strana sa nechcela rozlúčiť a všetkým bolo ľúto, že deň sa skončil. Už teraz sa všetci tešia na najbližšie spoločné stretnutie. 

   • Držíme palce maturantom
    • Držíme palce maturantom

    • Dnes, 30.5.2022 sa na GMA začína maturitný týždeň. Našim maturantom držíme palce a vyprosujeme im dar múdrosti, rozumu a bázne Božej, aby s pomocou Ducha Svätého dokázali využiť všetko, čo sa na našej škole počas svojho štúdia naučili. A ak by náhodou niečo chýbalo, nech to Duch doplni.

     Veľa šťastia, maturanti!

   • Maturantky z GMA ovládli celoslovenskú súťaž
    • Maturantky z GMA ovládli celoslovenskú súťaž

    • Ema Hanusová a Viktória Roháčová (obe z triedy oktáva) sa zapojili do celoslovenského korešpondenčného semináru v oblasti medicíny, ktorý organizuje občianske združenie mMEDCON. Súťažný seminár pozostával z 5 kôl a venoval sa rôznym medicínskym a výskumným problémom s cieľom priblížiť vedu stredoškolským študentom interaktívnou formou.  
     Ema Hanusová obsadila celkové 1. miesto a Viktória Roháčová sa umiestnila na 3. mieste.

     Obom študentkám srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu GMA. Sme na ne hrdí a držíme palce v ďalšom štúdiu i v živote.

   • Pozývame Vás na benefičný koncert
    • Pozývame Vás na benefičný koncert

    • KOMORÁK - komorný orchester GMA a Spevácky zbor GMA pozývajú všetkých priateľov a podporovateľov Gymnázia Matky Alexie na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční 10.6.2022 po sv. omši so začiatkom o 19:00.

     Vyzbierané peniaze pomôžu ľuďom postihnutým vojnou.

     Príďte, podporte dobrú vec a vypočujte si kvalitnú hudobnú produkciu našich dvoch telies, ktoré na našej škole majú už dlhú tradíciu.

     Tešíme sa na Vás!

   • GMA-ci úspešne reprezentovali v orientačnom behu
    • GMA-ci úspešne reprezentovali v orientačnom behu

    • Dňa 26.4.2022 sa uskutočnili Školské majstrovstvá Bratislavského samosprávneho kraja o pohár predsedu BSK v Orientačnom behu. Naši žiaci získali popredné miesta v kategórii družstiev i v individuálnych kategóriach.
     Zora Baloghová, Anna Mária Gaplovská, Lujza Mišíková a Júlia Semančinová z kvarty obsadili v kategórii družstiev 3. miesto.
     V individuálnej súťaži v kategórii žiačok obsadila Zora Balogová 2. miesto, Anna Mária Gaplovská bola na 8. mieste a Lujza Mišíková skončila na 13. mieste.
     V kategórii študenti obsadil náš Marek Dolný (sexta) 1. miesto.
     Všetkým športovcom srdečne blahoželáme a veľmi sa tešíme z ich úspechu. Zároveň ďakujeme za skvelú reprezentáciu.

   • Adorácia na GMA
    • Adorácia na GMA

    • Pozývame všetkých žiakov i celé GMA na aspoň krátke stíšenie sa a poklonu nášmu Pánovi vo Sviatosti oltárnej. Vložme svoje starosti, prosby, nádeje, poďakovania či radosti do Jeho rúk s prosbou - Ježišu, Ty sa postaraj!

   • Veľký úspech GMA-ka za "veľkou mlákou"
    • Veľký úspech GMA-ka za "veľkou mlákou"

    • Gratulujeme a sme hrdí na nášho žiaka Mareka Fejdu (Septima), ktorý počas študijného pobytu v Toronte získal ocenenie za najlepšie dosiahnuté študijné výsledky v oblasti matematiky a vedy zo všetkých študentov na Braemar College za rok 2021.

     Želáme mu veľa ďalších úspechov a veríme, že jeho ocenenie bude motiváciou aj pre ďalších žiakov.

   • GMA-čky excelovali na Kubíne
    • GMA-čky excelovali na Kubíne

    • Viola Zámečníková (Príma) získala 2. miesto na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v kategórii próza. Agáta Mojžišová (Sekunda) sa umiestnila na 2 mieste v kategórii próza. Liliana Martiniaková (Sekunda) obsadila 3 miesto v kategórii poézia.

     Riaditeľka školy žiačkám zagratulovala a odovzdala im knižný dar od nášho partnera, vydavateľstva Zachej.sk

     Recitátorkám srdečne gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalšom umeleckom napredovaní.

   • Obrovský úspech nášho študenta
    • Obrovský úspech nášho študenta

    • V dňoch 24. až 25.3. 2022 prebehlo Celoštátne kolo Olympiady v informatike a Ján Gottweis (septima) obsadil vynikajúce 4. miesto. Postupuje na výberové sústredenie pre medzinárodné olympiády.

     Veľmi sa tešíme, sme hrdí, srdečne gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu.