• Rodičovské združenie
    • Rodičovské združenie

    • Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na konzultačné rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok            4. 6. 2019 od 16,30 h.

   • MS stredných škôl v Splite
    • MS stredných škôl v Splite

    • V dňoch 13. 5. - 19. 5. 2019 sa uskutočnili Medzinárodné školské majstrovstvá v atletike „J. Humbert cup"„ v chorvátskom Splite. Našu školu reprezentovala žiačka septimy Elena Dušková, ktorá sa v disciplíne -  beh na 1500 m umiestnila na krásnom 1. mieste. Gratulujeme a ďakujeme  za reprezentáciu.

   • Ján Nepomucký opäť v kurze (D.O. Praha)
    • Ján Nepomucký opäť v kurze (D.O. Praha)

    • Už tradične sa žiaci druhého ročníka vydali po stopách svätých, ktorí sú úzko spätí s Prahou. Triedy sexta a 2.A spoznávali počas štyroch dní historické a duchovné poklady tohto starého mesta, pričom ich "spoločníkmi" boli významní svätci pôsobiaci v tomto meste.
     Najobľúbenejším svätcom sa aj tento rok stal sv. Ján Nepomucký, lebo kto našiel jeho obraz alebo sochu, získal sladkosť. A tak sa síce unavení, no vďační a tiež duchovne obohatení, sme sa vrátili domov.

      

   • Zápis prijatých žiakov
    • Zápis prijatých žiakov

    • Milí rodičia,

     zápis prijatých žiakov do 4RG sa uskutoční v dňoch 27. a 28.5.2019 od 8,00 do 14,00 hod. v kancelárii školy. 

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • Riaditeľka GMA RNDr. Helena Vicenová udeľuje vyučovacie voľno v utorok 21. 5. 2019 a v stredu 22. 5. 2019 študentom 1. až 6. ročníka osemročného štúdia a študentom 1. a 2. ročníka štvorročného štúdia z dôvodu konania maturitných skúšok. 

     Študenti septimy a tretieho ročníka majú službu pri maturitách podľa rozpisu.

     Držme palce našim maturantom!

   • GMA opäť na každoročnej púti do Ríma
    • GMA opäť na každoročnej púti do Ríma

    • V dňoch 6.5. - 14.5. 2019 študenti II.B , Septimy, III.A a III.B putovali pod vedením br. Michala Piačka a Michala Benedika do Večného mesta. V Ríme navštívili najvýznamnejšie pútnické miesta, okrem iných všetky štyri pápežské baziliky, po kolenách vystúpili po Svätých schodoch, uctili si ostatky kríža, stretli sa so Sv. Otcom Františkom či prežívali sv. omšu v hĺbke katakomb. Okrem putovania zažili bohatý umelecko-historický poznávací program v rámci hodín Dejiny umenia a Umenie a kultúra. Už teraz sa tešíme na budúce putovanie a Rím sa, podľa slov sestier, u ktorých sme bývali, teší na nás opäť o rok.

   • Koncert zboru GMA - Pre Martinku
    • Koncert zboru GMA - Pre Martinku

    • Zo ❤️ veľmi pekne ďakujeme všetkým, čo sa akokoľvek podielali na benefičnom koncerte pre Martinku.Bol to úžasný zážitok a vďaka Vám všetkým sa podarilo vyzbierať 1119,83 eur .Veľká vďaka❤️. Peniažky budú použité na delfinoterapiu na Ukrajine.

   • THE LIGHT TRIP
    • THE LIGHT TRIP

    • Dnes sa naši žiaci 1.,2. a 3. ročníka zúčastnili protidrogového predstavenia THE LIGHT TRIP v DK Zrkadlový háj v Petržalke. Predstavenie je pokračovaním THE DARK TRIP, ktorého sme sa zúčastnili minulý školský rok. Myšlienka a štýl akým sú dané predstavenia hrané nás namotivovalo žiť život v plnosti. Ďakujeme Martin Žák a Richard Kralovič. 

   • Koncert pre Martinku
    • Koncert pre Martinku

    • Srdečne Vás pozývame na benefičný koncert Speváckeho zboru študentov Gymnázia Matky Alexie a Komoráku s názvom PRE MARTINKU. Koncert sa bude konať v utorok 14.5.2019 o 19,45 hod v kostole sv. Štefana (u kapucínov). Dobrovoľný príspevok bude použitý na rehabilitáciu pre Martinku.
     Tešíme sa na stretnutie.

   • Medzinárodná súťaž v tvorbe haiku 2019
    • Medzinárodná súťaž v tvorbe haiku 2019

    • Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže organizovanej belgickou pobočkou Fédération internationale des professeurs de francais a uspeli sme. Hana Hrmová z II. B získala v kategórii A2 1. miesto, Katarína Nedeľková z Kvinty v kategórii B1 7. miesto a Jana Anderlová v kategórii B2-C2 5. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme!

   • Celoslovenské kolo olympiády vo francúzskom jazyku
    • Celoslovenské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

    • V priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca si Mária Volaříková z Oktávy a Júlia Pospíšilová zo Sexty prevzali ceny za svoje umiestnenie v celoslovenskom kole olympiády z FRJ. V náročnej konkurencii získala Mária 3. miesto a Júlia 5. miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za šírenie dobrého mena školy.

   • Naši žiaci úspešní v chemickej olympiáde
    • Naši žiaci úspešní v chemickej olympiáde

    • V piatok 26.4.2019 na krajskom kole CHO - kat. D, ktoré sa  konalo na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, boli naši žiaci z kvarty úspešní. V silnej konkurencii 27 súťažiacich obsadil Marek Mikláš 8. miesto a Maximilián Šitina 11. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   • Týždeň hudby na GMA
    • Týždeň hudby na GMA

    • Týždeň hudby je tradičná akcia na GMA, ktorej zámerom je rozvoj hudobných talentov na našej škole.

     Tento rok odborná porota určila ako výherkyne akcie :

     1. miesto :  Margaréta Rita Miklošková  (príma)
     2. miesto:  Terézia Ondrušová (1.A)

     Gratulujeme, ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na Vás o rok!

   • Sekunda besedovala o vode
    • Sekunda besedovala o vode

    • V učive predmetu chémia sa v sekunde nachádza aj tematický celok Voda. Dňa 29. 4. 2019 nás v škole navštívila Ing. Elena Tomovčíková z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorá porozprávala žiakom o vode veľa zaujímavého a poučného, čo v učebniciach nenájdeme. Ďakujeme! Žiaci sa veľa pýtali, aj jej odprezentovali svoj projekt o zdravej vode, ktorý sa jej veľmi páčil.

   • Študentské voľby do Európskeho parlamentu
    • Študentské voľby do Európskeho parlamentu

    • výsledky volieb na tomto linku: https://bit.ly/2WAUtls

   • 2% pre GMA
    • 2% pre GMA

    • Pomôžte aj VY našej škole. Darujte svoje 2% zo zaplatenej dane na aktivity našej školy a podporíte tak akcie, spoločenstvo, vzdelanie, výchovu a budúcnosť našich žiakov. Viac info :: TU ::

   • Oddychujme s knihou (N.O.H.A.)
    • Oddychujme s knihou (N.O.H.A.)

    • 5. - 6. 4. 2019 sa uskutočnil už 5. ročník obľúbenej akcie pre malé gymnázium NOHA (Nočný ošiaľ Hašinej armády) - tentokrát pod názvom Oddychujme s knihou. Študenti kvarty pripravili pre prímanov, sekundánov a terciánov zaujímavý program, v ktorom skĺbili:

     - vedomosti (zaujímavou formou oboznámili žiakov s vybranými literárnymi žánrami),

     - čitateľské zážitky (obsahy prečítaných kníh živo sprostredkovali v každej skupine študentov), 

     - schopnosť zaujať aktivitami (sobotňajšie doobedie vyplnili programom, v ktorom študenti športovali, skladali origami, riešili hádanky, hľadali indície, ktoré ich doviedli do školskej knižnice a nacvičovali divadlo).

     Akciu odštartovala prednáška spojená s besedou s horolezcom Zoltánom Demjánom. Deti i dospelých nadchol rozprávaním o výstupoch na najvyššie vrcholy sveta. Piatok večer kvartáni oživili premietaním filmového spracovania viacerých kníh a nočnou hrou. Celá akcia bola v sobotu zavŕšená divadelným predstavením každej zo skupín VODA, OHEŇ, VZDUCH, ZEM. Spokojní študenti sa rozišli v sobotu poobede s dobrým pocitom, že si atraktívnym spôsobom navzájom zlepšili svoju čitateľskú gramotnosť.

   • Fashion show Upcyklovanej módy - Young & Eco
    • Fashion show Upcyklovanej módy - Young & Eco

    •  

     Módna prehliadka študentov 8 stredných škôl z BSK je výsledkom polročného projektu Young & Eco, ktorý organizuje Žiacka školská rada #INAK - stredoškolákmi pre stredoškolákov. Hlavnou témou je Pomalá móda a aký dopad má na našu planétu Rýchla móda - druhý najšpinavší priemysel hneď po ropnom. Pociťovali sme potrebu o tom rozprávať viac, a výsledkom je prehliadka upcyklovanej a lokálnej módy.Na móle sa predstaví viac ako tridsať študentov so svojimi modelmi. Program sa oficiálne začne o 18:00, po prehliadke bude vyhlásená Ceny poroty, kedy najlepší študent (návrhár) dostane zaujímavú cenu.Celým večerom bude sprevádzať Babsy Jagusak Heribanová.

     Do projektu Young & Eco sa zapojili aj naši študenti Tadeáš Kolník, Hana Veselovská, Anna Horváthová, Júlia Pospíšilová. Na módnej prehliadke ukázali svoj talent a v diváckej porote získali najviac hlasov. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších vydarených modelov.

     https://www.facebook.com/gmatkyalexie/