• Celoslovenské kolo olympiády zo SJL
    • Celoslovenské kolo olympiády zo SJL

    • Blahoželáme Tomášovi Zubčákovi zo Sexty k 2. miestu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

   • Krajské kolo chemickej olympiády
    • Krajské kolo chemickej olympiády

    • Blahoželáme Lukášovi Huskovi z II.B  k 8. miestu, vďaka ktorému sa stal úspešným riešiteľom náročnej kategórie B.

    • Obvodné kolo chemickej olympiády, kategória D

    • Blahoželáme úspešným riešiteľom z Kvarty - Michal Vitkovič, Kristína Slivková a Filip Mešina - a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   • Dekanátne kolo Biblickej olympiády
    • Dekanátne kolo Biblickej olympiády

    • Dňa 23.3.2018  naši študenti zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády. Mladší (Katarína Hackerová, Sylvia Lenczová, Marek Dolný) sa umiestnili na piatom mieste (kategória základných škôl) a starší žiaci (Adam Tóth,Hanka Hrmová, Pavol Klein)-kategória stredných škôl skončili prví a smerujú na diecézu! Víťazom gratulujeme a veľmi sa tešíme z postupu ďalej, no a mladším žiakom pripomíname, že najdôležitejšie aj tak je sýtiť sa Božím Slovom!

   • Monika Šestáková, naša absolventka.
    • Monika Šestáková, naša absolventka.

    • Včera v nedeľu 4.3.2018 odišla na večnosť Monika Šestáková. Maturovala v roku 2011. Učitelia a absolventi, ktorí sme ju poznali sme smutní, ale predsa zostávame spojení s Monikou v modlitbe, aby ju Pán prijal do svojho kráľovstva.

     S Monikou sa rozlúčime aj v škole, na mieste kde sme ju mohli často stretnúť a kde trávila v tichosti veľa času. V školskej kaplnke piatok 16.3. o 17.00 hod budeme za ňu sláviť sv.omšu a touto sv. omšou začne celonočná adorácia.

   • Krajské kolo olympiády z francúzskeho jazyka
    • Krajské kolo olympiády z francúzskeho jazyka

    • Blahoželáme Jakubovi Bašťovanskému a Doris Šátkovej k 2. miestu a Janke Anderlovej k 4. miestu, ktoré získali vo veľmi tesnom súboji s ostatnými francúzštinármi z Bratislavského kraja.

   • Celoštátne kolo chemickej olympiády
    • Celoštátne kolo chemickej olympiády

    • Gratulujeme a ďakujeme úspešnému riešiteľovi Michalovi Chrappovi za vzornú reprezentáciu školy v celoštátnom kole chemickej olympiády.

   • Kreatívne písanie po francúzsky On écrit sur les murs
    • Kreatívne písanie po francúzsky On écrit sur les murs

    • Blahoželáme výhercom a ďakujeme za výbornú reprezentáciu!

     Matej Mraffko - 2. miesto v kategórii Primaire poésie, Jakub Bašťovanský - 2. miesto v kategórii Primaire prose, Michaela Dinková - 2. miesto v kategórii Primaire prose, Dorota Hinštová - 3. miesto v kategórii Primaire prose, Dobromila Žilková - 3. miesto v kategórii Primaire prose, Jana Anderlová - 1. miesto v kategórii Lycée poésie, Zuzana Kertysová - 2. miesto v kategórii Lycée poésie, Júlia Pospíšilová - 3. miesto v kategórii Lycée poésie, Zuzana Hornáčková - 1. miesto v kategórii Lycée prose, Lucia Straková - 2. miesto v kategórii Lycée prose, Daniela Strešková - 3. miesto v kategórii Lycée prose

    • Deň otvorených dverí na GMA

    • Ďakujeme všetkým zúčastneným na Dni otvorených dverí na našej škole.

     A takéto akčné to u nás bolo. 

   • Maturita 2018
    • Maturita 2018

    • EČ a PFIČ: Základné organizačné pokyny, pokyny pre žiakov a vzory odpoveďových hárkov nájdete v sekcii "Maturita - Základné informácie" v ľavom menu.

   • Deň otvorených dverí na GMA
    • Deň otvorených dverí na GMA

    • Milí rodičia a naši budúci študenti!

     Dňa 20. 2. 2018 (utorok) od 14,00 do 17,00 sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí, počas ktorého si budete môcť pozrieť naše priestory, vyskúšať si testy  z matematiky a slovenského jazyka a spýtať sa na všetko, čo vás zaujíma.

     Všetci ste srdečne pozvaní, tešíme sa na vás!

     V školskom roku 2018/2019 otvárame jednu triedu 8-ročného gymnázia a dve triedy 4-ročného gymnázia. Kritériá pre prijímacie skúšky sú zverejnené na našej webovej stránke.

   • Geografická olympiáda
    • Geografická olympiáda

    • Veľmi pekne ďakujeme za reprezentáciu našim študentom: 

     Michal Nedeľka (Oktáva), Adam Tóth (3B), Simona Kamhalová (Tercia), Sylvia Lenczová (Sekunda), Martin Bernáth (Príma), Vladimír Leško (Príma)

   • Valentínska kvapka krvi
    • Valentínska kvapka krvi

    • Aj tento rok sme sa rozhodli darovať krv, aby sme pomohli iným. Všetkým, ktorí mali odvahu tak urobiť, srdečne ďakujeme.

   • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
    • Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku

    • Blahoželáme  Alexii Last (2.A) k 2. miestu v kategórii 2C2 a ďakujeme Matúšovi Halákovi (Kvinta) za peknú reprezentáciu školy.

   • Juvenes Translatores 2017 - 2018
    • Juvenes Translatores 2017 - 2018

    • Blahoželáme Kataríne Galkovej k získaniu Čestného uznania za preklad textu z ANJ do SJL, porota ocenila najmä jej dobré narábanie s cieľovým jazykom a kreativitu.

   • Krajské kolo - Olympiáda zo slovenského jazyka
    • Krajské kolo - Olympiáda zo slovenského jazyka

    • Blahoželáme Tomášovi Zubčákovi k 1. miestu a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • Riaditeľské voľno 9. 2. 2018

    • Riaditeľ školy vyhlasuje na piatok 9. 2. 2018 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - veľa chýbajúcich učiteľov a žiakov pre chrípkové ochorenie. 

    • Rovesnícke vyučovanie 2018

    • Rovesnícke vyučovanie na tému Rodina je za nami. Veľké ďakujem patrí všetkým, čo sa na jeho príprave podieľali a vytvorili hodiny plné zaujímavých prezentácií a kreatívnych aktivít. 

    • Pozvánka na rodičovské združenie

    • Milí rodičia,

     27.2.2018 o 17,00 vás pozývame na triedny aktív ZRŠ, aby sme spoločne zhodnotili úspechy a neúspechy našich - vašich študentov.