• Krajské kolo v behu na 1500 metrov
    • Krajské kolo v behu na 1500 metrov

    • Blahoželáme Duškovej Elene k 1. miestu a držíme palce 11.5. v Trnave na celoslovenskom kole. 

    • Súťaž 25 kníh

    • Súťaž 25 kníh - Obrázok 1  Milí GMA - ci!

      Na prízemí školy je pre vás pripravená nová súťaž. Ak radi čítate, poznáte našu školskú knižnicu a chcete vyhrať sladkú odmenu, neváhajte a  zapojte sa. Pravidlá sú na nástenke.

     POZOR! Súťaž končí 4. novembra!

   • Swiss Re Hackathon
    • Swiss Re Hackathon

    • Členovia tímu Revolware Martin Hrabovec a Jakub Ondrúšek, ktorí študujú na našej škole sa zúčastnili na medzinárodnej súťaži Swiss Re Hackathon, ktorej zmyslom je vyvinúť čo najlepší software počas 48 hodín "on spot". Spomedzi 15 európskych tímov získali prvé miesto s projektom Guidana. Viac o tíme Revolware a projekte Guidana sa môžete dozvedieť na našich stránkach: revolware.com, guidana.ga
   • Kalendár školských akcií
    • Kalendár školských akcií

    • V sekcii "Škola" (menu vľavo) sme pre vás pripravili kalendár mimovyučovacích aktivít pre 1. polrok. 

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • Vážení rodičia,

     dňa 9.5.2017 (utorok) sa na našej škole uskutoční  1. kolo  prijímacích skúšok, a preto v tento deň budú mať študenti riaditeľské voľno.

     2.kolov prijímacích skúšok sa uskutoční  11.5.2017 (štvrtok) a v tento deň bude mať malé gymnázium (prima-kvarta) branné cvičenie, ktoré začne o 8:00 hod v škole. Veľké gymnázium bude mať študijné voľno.

     Vedenie školy

   • Organizácia vyučovania v piatok 7. októbra
    • Organizácia vyučovania v piatok 7. októbra

    • Z organizačných dôvodov v piatok 7. októbra vyučovanie prímy až kvarty končí 4. vyučovacou hodinou, vyučovanie ostatných tried 5. vyučovacou hodinou.

   • Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády
    • Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády

    • Srdečne gratulujeme Michalovi Chrappovi k 2. miestu v celoslovenskom kole súťaže. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

   • Biela pastelka 2016
    • Biela pastelka 2016

    • Tak ako každý rok, i tentokrát sa naši žiaci, dobrovoľníci, zapojili do zbierky Biela pastelka v prospech Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Trieda II.B pod vedením p. Benedika vyzbierala skvelých 999,79 €! Veľmi sa tešíme a tlmočíme úprimné poďakovanie z Únie.

   • Biblická olympiáda
    • Biblická olympiáda

    • Naši študenti sa zúčastnili na Diecéznom kole biblickej olympiády, kde skončili na 2.mieste. Blahoželáme a ďakujeme Marike, Veronike a Adamovi.


      

   • Informácie o Rade rodičov
    • Informácie o Rade rodičov

    • Informácie o Rade rodičov, financiách a aktivitách, nájdete po prihlásení v sekcii "Rada rodičov/OZ" v ponuke vľavo.

   • Celoslovenské kolo olymiády z ANJ
    • Celoslovenské kolo olymiády z ANJ

    • A ďalšie pekné umiestnenie je tu. Blahoželáme Alexii Last k 5. miestu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   • Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016
    • Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016

    • A máme za sebou ďalšiu školu v prírode. Tento rok to bolo v znamení rytierských čností. Žiaci prímy a sekundy sa každý deň postupne zdokonaľovali vo všetkom, čo by mal správny rytier ovládať, pričom sa cvičili v čnostiach – múdrosť, vytrvalosť, spravodlivosť, oddanosť, úprimnosť a trpezlivosť. Počas plnenia úloh si tvorili vlastnú výzbroj a za každú splnenú úlohu získavali dukáty. Na záver, po splnení všetkých úloh, mohli byť pasovaní počas slávnostného ceremoniálu za rytierov. Tak sa rady rytierov a ochrancov Bojníckeho panstva rozrástol o 54 nových rytierov. A 9 najlepších sa zúčastnilo na tajnej misii u  alchymistu z Bojníc. :)

     Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 1 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 2 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 3 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 4 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 5 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 6 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 7 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 8 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 9 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 10 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 11 Rytierska česť - ŠvP Bojnice, 2016 - Obrázok 12 

   • Anička Mojžišová postúpila do medzinárodného kola Biologickej olympiády
    • Anička Mojžišová postúpila do medzinárodného kola Biologickej olympiády

    • Anička Mojžišová zo sexty nás reprezentovala v celoslovenskom kole biologickej olympiády, kde v projektovej časti získala krásne druhé miesto. Ešte viac nás teší jej postup do medzinárodného kola biologickej olympiády. 
     Aničke srdečne blahoželáme a veríme, že sa jej bude dariť aj v najvyššom kole súťaže. Ďakujeme za mimoriadnu reprezentáciu školy.
   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • Na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v súvislosti so samitom EÚ, udeľuje riaditeľ školy na deň 16. september - piatok riaditeľské voľno. Žiaci sú v tento deň odhlásení z obedov.

   • Krajské kolo chemickej olympiády
    • Krajské kolo chemickej olympiády

    • Blahoželáme Zuzane Kertysovej z Kvarty k 5. miestu a ďakujeme za reprezentáciu.

   • Triedne aktívy
    • Triedne aktívy

    • Milí rodičia, triedne aktívy (rodičko) sa budú konať v utorok 14. februára o 17.00 v triedach. Účasť je nutná, nakoľko budete voliť svojich zástupcov do Rady školy.

     Tešíme sa na stretnutie s Vami

   • Krajské kolo Geografickej olympiády
    • Krajské kolo Geografickej olympiády

    • V KK GeO sa Michal Nedeľka umiestnil na 3. mieste a Gabriela Sedmáková na 8. mieste. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

    • Objednávanie nových ISICov

    • Žiaci, ktorí majú záujem o ISIC (žiaci prímy, prvého ročníka ale aj starší žiaci) si ho môžu objednať mailom na stefik@gma.sk, prípadne osobne v dňoch 30.8.-1.9. v kancelárii školy. Vystavenie ISICu pre šk. rok stojí 20 €.

    • Medzinárodná návšteva z Konga a Vietnamu

    • Medzinárodná návšteva z Konga a Vietnamu - Obrázok 1​Počas Veľkého týždňa naše gymnázium navštívili sestry  Notre Dame Evelyne Medzinárodná návšteva z Konga a Vietnamu - Obrázok 2a Anne z Konga a Vietnamu. Zúčastnili sa na hodinách chémie, francúzštiny a náboženstva, porozprávali nám o svojich krajinách a o ich každodennom živote. Mali sme tak nielen  možnosť dozvedieť sa veľa zaujímavých podrobností o miestach, ktoré tak skoro asi nenavštívime, ale aj vyskúšať si svoje jazykové schopnosti a pocvičiť si angličtinu a francúzštinu. Ďakujeme im za návštevu a držíme im palce pri ich neľahkom pôsobení medzi školopovinnou mládežou.

      

    • Prolongácia čipu v ISICu na dopravu

    • Po odoslaní SMS podľa pokynov nižšie a po obdržaní 2 spätných SMS čip prolongujete priložením ISICu k verejnému terminálu na Hlavnej železničnej stanici v Zákazníckom centre (terminál je umiestnený na stene vľavo).