• Naši úspešní športovci

    • Naši úspešní športovci - Obrázok 1Na Železnej studničke sa nám darilo a tu sú výsledky krajského kola v cezpoľnom behu:

     Dievčatá - jednotlivci: 1.miesto Dinková Michaela, 4.miesto Mrocková Tereza
     Dievčatá - družstvo: 1.miesto družstvo (Dinková Michaela, Mrocková Tereza, Lenczová Sylvia)

     Chlapci - jednotlivci: 2.miesto Fronc Juraj
     Chlapci - družstvo: 2.miesto (Fronc Juraj, Bendík Juraj, Králik Marek)

     Všetkým gratulujeme a ďakujeme a držíme palce dievčatám, ktoré postupujú na majstrovstvá Slovenska.

     Gratulujeme Mrockovej a Lenczovej za 6.miesto a reprezentáciu na Školských majstrovstiev Slovenska v Červenom Kláštore.

   • Celoškolská duchovná obnova
    • Celoškolská duchovná obnova

    • Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie na GMA už tradične patrí duchovnému programu,
     ktorý máva pre veľké gymnázium vzácny hosť o. biskup Haľko. Prihovoril sa nám a povzbudil nás na príklade sv. Martina, keďže v našej arcidiecéze slávime obdobie od 11. novembra 2016 do 12. novembra 2017 ako "Rok svätého Martina". V druhej časti nám odpovedal na všetky naše zvedavé otázky.
     Pre malé gymnázium si pripravili program naši bratia kapucíni a tak spoločne po stanovištiach slávili dnešný sviatok.
     Vyvrcholením celoškolskej duchovnej obnovy bola slávnostná sv. omša v kostole sv. Štefana u bratov kapucínov.
     Ďakujeme otec biskup za Vašu (už tradičnú) prítomnosť, povzbudivé slová a slávenie tohto sviatku spolu s nami na GMA.
     Tak isto ďakujeme aj bratom kapucínom za podporu a realizáciu duchovnej obnovy pre našich menších GMAkov.

     Celoškolská duchovná obnova - Obrázok 1 Celoškolská duchovná obnova - Obrázok 2 Celoškolská duchovná obnova - Obrázok 3

     Celoškolská duchovná obnova - Obrázok 4 Celoškolská duchovná obnova - Obrázok 5 Celoškolská duchovná obnova - Obrázok 6

    • 300. výročie príchodu Notre Dame do Trieru

    • V dňoch od 30.9.-2.10.2017 sa náš školský spevácky zbor zúčastnil osláv 300. výročia príchodu rehole Notre Dame do Trieru.

     Súčasťou osláv výročia bol aj náš koncert, ktorý dopadol nad očakávania všetkých zúčastnených. Ďakujeme speváckemu zboru za úžasný zážitok, ktorý dali obyvateľom mesta Trier a rehoľným sestrám z Essenu a Paríža.

     300. výročie príchodu Notre Dame do Trieru - Obrázok 1  300. výročie príchodu Notre Dame do Trieru - Obrázok 2 300. výročie príchodu Notre Dame do Trieru - Obrázok 3

    • Basketbalový krúžok

    • Všetkým prihláseným oznamujeme, že basketbalový krúžok bude vždy v utorok od 14,40 do 16,40. Začíname už zajtra!

   • Misijný koláč
    • Misijný koláč

    • Aj tento rok sme opäť na sviatok sv. Mikuláša pomáhali a samozrejme sme si to aj patrične vychutnali.
     Naša klasická akcia "Misijný koláč", ktorá sa konala počas 6. a 7. decembra, sa niesla v duchu: NAPEČ - PRINES - KÚP .
     Žiaci našej školy napiekli, priniesli a počas prestávok aj kupovali koláče. Výťažok z predaja (300€) putuje na charitatívny projekt a pomôže matkám v núdzi.
     Ďakujeme za prípravu koláčov, predaja a aj každému, kto prispel kúpou na dobrú vec :)
     Vaša KVARTA

     Misijný koláč - Obrázok 1 Misijný koláč - Obrázok 2 Misijný koláč - Obrázok 3

     Misijný koláč - Obrázok 4 Misijný koláč - Obrázok 5 Misijný koláč - Obrázok 6

      

   • Nové siete na našich športoviskách
    • Nové siete na našich športoviskách

    • Firma eSietky.sk nám v minulom týždni nainštalovala ochranné siete v telocvični a na strešnom ihrisku. Celá realizácia by však nebola možná bez finančnej podpory vás, rodičov a priateľov GMA. Vyjadrujeme vám, darcom, naše úprimné poďakovanie.

     Menny_zoznam_-_dar_siet_-_TV.pdf

     Nové siete na našich športoviskách - Obrázok 1 Nové siete na našich športoviskách - Obrázok 2

      

   • iBobor na GMA
    • iBobor na GMA

    • Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v dvoch kategóriách - KADETI a BENJAMIN a spoločne si zmerali sily s 34962 deťmi z celého Slovenska.
     Z našich 52 žiakov bolo 43 úspešných riešiteľov (niečo cez 82%) a priemerne získali 59,63% (KADETI – priemer na Slovensku 44,18%) a 63,93% (BENJAMIN – priemer na Slovensku 36,24%) zo všetkých bodov. Blahoželáme
     :)

     www.ibobor.sk

   • Celoslovenské kolo v behu na 1500 metrov
    • Celoslovenské kolo v behu na 1500 metrov

    • Blahoželáme Duškovej Elene k 1. miestu, je najrýchlejšia na celom Slovensku!

   • Advent na GMA 2016
    • Advent na GMA 2016

    • Ani sme sa nenazdali a máme tu advent, obdobie keď sa pripravujeme na príchod Pána.
     Do adventnej prípravy na našej škole sa môžu zapojiť aj naši rodičia, absolventi a priatelia, stačí si len vybrať:
     Duchovná obnova pre rodičov (26.11.)
     Modlitba ranných chvál (denne o 7,40 hod.)
     Rorátne sv. omše (29.11., 02.12., 06.12., 13.12., 20.12.)
     Posviacka adventných vencov (28.11. o 8,00 hod. spoločne celá škola)
     Misijný koláč (06.12.) Na misijnom koláči sme vyzbierali 300 Eur.Posielame ich pre matky v núdzi.Ďakujem všetkým, ktorí prispeli.
     Adventné stretnutie s otcom biskupom Haľkom (08.12.):
     - prednáška
     - diskusia
     - juniori (duchovná obnova s bratmi kapucínmi)
     - spoločná sv. omša s o. biskupom
     - možnosť predvianočnej sv. spovede

     Duchovná obnova pre absolventov (10.12.)

   • Študentská kvapka krvi
    • Študentská kvapka krvi

    • ...Všetko je raz po prvýkrát...

     Pre dobrú vec sa oplatí vyhrnúť rukávy. Tak sme si ich aj my vyhrnuli 3.11.2016 na Národnej transfúznej stanici na Kramároch. Naši GMA-ci  darovali krv  tým, ktorí ju najviac potrebujú .

     Ďakujeme všetkým, ktorí mali odvahu prísť.

     Týmto pozývame aj ostatných študentov k rozšíreniu radov darcov krvi.

     Lásku máme v krvi. Dokáž to aj Ty!

   • Krajské kolo v behu na 1500 metrov
    • Krajské kolo v behu na 1500 metrov

    • Blahoželáme Duškovej Elene k 1. miestu a držíme palce 11.5. v Trnave na celoslovenskom kole. 

    • Súťaž 25 kníh

    • Súťaž 25 kníh - Obrázok 1  Milí GMA - ci!

      Na prízemí školy je pre vás pripravená nová súťaž. Ak radi čítate, poznáte našu školskú knižnicu a chcete vyhrať sladkú odmenu, neváhajte a  zapojte sa. Pravidlá sú na nástenke.

     POZOR! Súťaž končí 4. novembra!

   • Swiss Re Hackathon
    • Swiss Re Hackathon

    • Členovia tímu Revolware Martin Hrabovec a Jakub Ondrúšek, ktorí študujú na našej škole sa zúčastnili na medzinárodnej súťaži Swiss Re Hackathon, ktorej zmyslom je vyvinúť čo najlepší software počas 48 hodín "on spot". Spomedzi 15 európskych tímov získali prvé miesto s projektom Guidana. Viac o tíme Revolware a projekte Guidana sa môžete dozvedieť na našich stránkach: revolware.com, guidana.ga
   • Kalendár školských akcií
    • Kalendár školských akcií

    • V sekcii "Škola" (menu vľavo) sme pre vás pripravili kalendár mimovyučovacích aktivít pre 1. polrok. 

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • Vážení rodičia,

     dňa 9.5.2017 (utorok) sa na našej škole uskutoční  1. kolo  prijímacích skúšok, a preto v tento deň budú mať študenti riaditeľské voľno.

     2.kolov prijímacích skúšok sa uskutoční  11.5.2017 (štvrtok) a v tento deň bude mať malé gymnázium (prima-kvarta) branné cvičenie, ktoré začne o 8:00 hod v škole. Veľké gymnázium bude mať študijné voľno.

     Vedenie školy

   • Organizácia vyučovania v piatok 7. októbra
    • Organizácia vyučovania v piatok 7. októbra

    • Z organizačných dôvodov v piatok 7. októbra vyučovanie prímy až kvarty končí 4. vyučovacou hodinou, vyučovanie ostatných tried 5. vyučovacou hodinou.

   • Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády
    • Celoslovenské kolo Dejepisnej olympiády

    • Srdečne gratulujeme Michalovi Chrappovi k 2. miestu v celoslovenskom kole súťaže. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

   • Biela pastelka 2016
    • Biela pastelka 2016

    • Tak ako každý rok, i tentokrát sa naši žiaci, dobrovoľníci, zapojili do zbierky Biela pastelka v prospech Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Trieda II.B pod vedením p. Benedika vyzbierala skvelých 999,79 €! Veľmi sa tešíme a tlmočíme úprimné poďakovanie z Únie.