• Začiatok školského roka 2020/2021
    • Začiatok školského roka 2020/2021

    • Milí rodičia a naši žiaci,

     v stredu 2. septembra 2020 - začíname nový školský rok.

     Žiaci prvého ročníka (I. A, I. B a Príma) prídu do budovy školy do 8,00. Žiaci ostatných ročníkov prídu do 8,30 h.

     Každý žiak prinesie so sebou vyplnený zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu (Dotaznik-a-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-alebo-plnoleteho-ziaka.docx​​​​​​​). AK ŽIAK NEPRINESIE UVEDENÝ DOKUMENT, NEBUDE MÔCŤ VSTÚPIŤ DO BUDOVY ŠKOLY.

     Každý žiak musí mať rúško (aj náhradné a papierové jednorazové vreckovky).

     Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy, počas prvých dvoch týždňov.

     Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa nebude konať sv. omša v kostole kapucínov.

     Obed sa vydáva o 10,30 h.

     Vo štvrtok 3. 9. 2020 a v piatok 4. 9. 2020 vyučovanie trvá od 8,00 do 11,30 h.


     Tešíme sa na Vás.


     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Rozlúčka s absolventmi a Slávnosť Sv. Petra a Pavla
    • Rozlúčka s absolventmi a Slávnosť Sv. Petra a Pavla

    • Pozývame všetkých študentov, absolventov a priateľov GMA-ckej rodiny prežiť slávnostnú svätú omšu na Slávnosť Sv. Petra a Pavla (29. 6. 2020 o 9.00), počas ktorej sa rozlúčime s našími tohtoročnými absolventmi a poďakujeme za požehnaný čas, ktorý sme mohli spolu stráviť.

     Svätú omšu budeme už tradične sláviť na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do útrob školy.   

     Na všetkých sa veľmi tešíme.

      

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Organizácia vyučovania v čase od 22. 6. - 30. 6. 2020
    • Organizácia vyučovania v čase od 22. 6. - 30. 6. 2020

    • Vzhľadom na nízky záujem o nástup do školy od 22. 6. 2020 Vám oznamujeme, že vyučovanie (triedne aktivity) bude prebiehať nasledovne:

     1) V čase od 22. 6. - 26. 6. budú aktivity prebiehať dobrovoľne, podľa individuálnej dohody s triednymi učiteľmi mimo budovy školy. 

     2) 29. 6. pozývame všetkých na sv. omšu, počas ktorej sa rozlúčime ako GMA-cke spoločenstvo s maturantami. Sv. omša bude na školskom dvore o 9.00.

     3) 30. 6. pozývame na sv. omšu do kostola kapucínov, ktorá sa začne o 9.00. Po sv. omši bude odovzdávanie vysvedčení v budove školy.

     Žiaci, ktorí majú záujem o obed, musia si ho prihlásiť.

      

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Aktuálne informácie - prijímacie konanie (Aktualizované)
    • Aktuálne informácie - prijímacie konanie (Aktualizované)

    • Najnovšie informácie o prijímacom konaní do 1. ročníka osemročného štúdia:

     Výsledky prijímacieho konania na 8-ročné štúdium:

     Vysledky_prijimacich_skusok_pre_8RG.pdf

     Prijímacie konanie bolo uzatvorené.

     Do 1. ročníka osemročného štúdia bol prijatý na základe prijímacích pohovorov stanovený počet 22 žiakov.

      

     Informácie o prijímacom konaní do 1. ročníka štvorročného štúdia:  

     Výsledky prijímacieho konania na 4-ročné štúdium:

     Vysledky_prijimacieho_konania_na_4-rocne_studium.pdf

     Prijímacie konanie bolo uzatvorené.

     V súlade s rozhodnutím ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 Vás informujeme, že k 5.6.2020 evidujeme v našej škole 56 obsadených a 0 voľných miest v 1. ročníku štvorročnej formy od školského roku 2020/2021.

      

     RNDr. Helena Vicenová, riaditeľka školy

   • Záverečný webinár s Akadémiou veľkých diel
    • Záverečný webinár s Akadémiou veľkých diel

    • Pozývame študentov do diskusie o veľkom diele - maľbe - na ktorý nie je potrebné sa vopred pripravovať. Stačí kliknúť na link, ktorý pošleme po registrácii :)

     Prihláste sa na záverečný webinár, ktorý bude vo štvrtok, 28. mája o 15.30 hod.

     Tešíme sa na skvelú diskusiu!

     Zároven hľadáme záujemcov, ktorí by sa po veľkom tohtoročnom úspechu projektu, chceli pridat do Akadémie od septembra 2020. Viac informácii poskytne p.p. Szedláková.

   • Druhý deň v Ríme (online)
    • Druhý deň v Ríme (online)

    • V pondelok (11.5.) nás čakal "druhý deň" našej spoločnej online exkurzie. Navštívili sme 7 najvýznamnejších kostolov v Ríme. Dozvedeli sme niečo z ich histórie, prezreli sme si interier a to všetko bez akekoľvek námahy, iba z pohodlia domova.
     Ďakujeme nášmu sprievodcovi, Miškovi Benedikovi. Opäť to zvládol bravúrne a my sme sa dozvedeli zase niečo nové o VEČNOM MESTE.

     Oba diely nášho putovania je možné si pozrieť na FB stránke GMA alebo na youtube:

     1) Tajomstvá Vatikánu: https://www.youtube.com/watch?v=e5DGjv9RU90

     2) 7 pútnických kostolov Ríma: https://youtu.be/jOp6UHabA4A
      

   • Požehnané veľkonočné sviatky
    • Požehnané veľkonočné sviatky

    • "Do tmy našich dní nám dávaš svoj oheň..."

     Naši milí  spolupracovníci, študenti, rodičia, absolventi, dobrodinci, priatelia,

     ktorí s nami tvoríte Rodinu Matky Alexie,

     vyprosujeme Vám a všetkým Vašim od Zmŕtvychvstalého Pána všetky potrebné milosti

      

     Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame

   • Učíme sa na diaľku
    • Učíme sa na diaľku

    • Dávame do pozornosti webovú stránku, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu.

     Cieľom webovej stránky je pomôcť školám -  žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania nachádzať riešenia vzniknutej situácie.  

     https://www.ucimenadialku.sk/  

   • Svätá omša pre žiakov katolíckych škôl
    • Svätá omša pre žiakov katolíckych škôl

    • Milí GMA-ci, v mene Združenia katolíckych škôl Slovenska Vás pozývame na spoločné slávenie svätej omše prostredníctvom internetového vysielania z kostola Povýšenia Svätého kríža v Bratislave, v stredu 22. apríla 2020 o 16,00.

     Celebrantom bude otec biskup Mons. Jozef Haľko.

     Svätú omšu môžete sledovať na webe zkss.skalebo priamo na Facebookovej stránke ZKŠS: https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

   • Usmernenie ministerstva školstva
    • Usmernenie ministerstva školstva

    • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

     Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

     V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. To sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží.

     https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/  

   • Krížová cesta maturantov a Veľký týždeň
    • Krížová cesta maturantov a Veľký týždeň

    • Už túto stredu, 8. 4. o 14:00, pozývame všetkých duchovne sa spojiť a prežívať spásonosné utrpenie Pána Ježiša prostredníctvom tradičnej Krížovej cesty, ktorej zastavenia sa budú modliť naši maturanti. Vzhľadom na aktuálne karanténne opatrenia, krížovú cestu sa budeme modliť online na našom Facebooku.

     Zároveň sa naša škola chce v duchu výzvy sv. Otca, s ktorou sa počas nedávneho Urbi et orbi obrátil na nás kresťanov - "Víťazné zbrane sú modlitba a tichá služba", pripojiť k duchovnej iniciatíve Združenia katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS) a vytvoriť jednotu pri prežívaní Veľkého týždňa. 

     ZKŠS v spolupráci s otcom biskupom Jozefom Haľkom pripravili pilotný duchovný program:

     Pondelok 6.4.

     10,30 Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)

     Utorok 7.4.

     10,30 Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)

     Streda 8.4.

     10,30 Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou

     Program bude realizovaný vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v Bratislave a budete ho môcť naživo sledovať na webe zkss.sk alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/ 

      

     Prajeme všetkým požehnaný a milostiplný čas.

     "Buďme s Ním, lebo On je s nami"

   • Školská jedáleň - aktuálny oznam
    • Školská jedáleň - aktuálny oznam

    • Vážení rodičia,

     Odporúčame Vám, aby ste zrušili trvalý príkaz na platby za obedy v ŠJ. Dochádza k navyšovaniu preplatkov z dôvodu prerušenia vyučovania. Hneď ako bude možné vrátiť sa do školy, budeme Vás informovať o ďalšom postupe pri uhrádzaní stravného.

     Ďakujeme za pochopenie

     Všetko dobré a zdravo!

   • Olympiáda v informatike
    • Olympiáda v informatike

    • 27. až 28. marca sa náš žiak z Kvinty Ján Gottweis zúčastnil celoslovenského kola olympiády kategórie A v informatike (všetky ročníky stredných škôl). V silnej konkurencii sa ako úspešný riešiteľ umiestnil na 14. mieste. Gratulujeme.