• Keď učia rovesníci
    • Keď učia rovesníci

    • V piatok, pred polročným vysvedčením, sme mali netradičné vyučovanie. Žiaci tretieho ročníka a kvinty si pre svojich rovesníkov pripravili a odučili hodiny. Téma, ktorú sa snažili priblížiť bol citát: „Boh odpustí vždy, my odpúšťame niekedy, ale keď sa s prírodou zle zaobchádzať, tá neodpúšťa nikdy.“ Žiaci GMA sa tak mohli dozvedieť niečo o mafií, ako správne recyklovať, dostali odpoveď na otázky PREČO, alebo čo znamená odpustenie. Ďakujeme študentom tretieho ročníka a kvinty za pripravenie a zaujímavé spracovanie prednášok.

     Viac fotiek: FOTO

   • GMA-cky tím zvíťazil v televíznej súťaži RTVS
    • GMA-cky tím zvíťazil v televíznej súťaži RTVS

    • Žiaci sekundy sa zúčastnili zábavno-súťažnej relácie RTVS "Daj si čas", v ktorej deti z rôznych kútov Slovenska v piatich súťažných kolách dokazujú svoju fyzickú zdatnosť a vedomosti. 
     Náš tím v zložení Patrícia Masaryková, Alica Belišová, Peter Šimek a Lukáš Vitkovič súťaž absolvovali podľa hesla "Prišiel som, videl som, zvíťazil som" a získali pekné ceny.
     Gratulujeme im a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

   • Praktická fyzika
    • Praktická fyzika

    • Žiaci kvarty na hodinách fyziky tvorili projekty. Každý musel obsahovať jednoduchý elektrický obvod, ktorý sa skladal z batérie, vypínača, žiaroviek, alebo motorčeka. Niektoré z projektov si môžete pozrieť v galérií. Nuž, keď fyzika baví, žiaci sú tvoriví :)

   • Požehnali sme školu a oslávili sme sviatok bl. Matky Alexie
    • Požehnali sme školu a oslávili sme sviatok bl. Matky Alexie

    • Do nového kalendárneho roku 2020 sme vstúpili slávnostnou svätou omšou, ktorou sme oslávili sviatok bl. Alexie le Clercovej, spoluzakladateľky rehole Notre Dame. Na svätej omši v katedrále sv. Martina, ktorú celebroval br. Michal Piaček OFM Cap a kázal br. Faustin Rafał Wesołowski, CCG, sa stretla celá notredamská rodina - sestričky, učitelia i žiaci z oboch škôl, nesúcich meno bl. Matky Alexie. 
     Po svätej omši br. Michal požehnal celú našu školu a vyprosoval Božie milosti pre ďalší rok.


     Celé GMA praje požehnaný a milostiplný rok 2020 i všetkým Vám

      

   • GMA navštívili naši priatelia z družobnej školy v Lyone
    • GMA navštívili naši priatelia z družobnej školy v Lyone

    • V piatok 13. 12. sme sa rozlúčili s našimi francúzskymi kamarátmi z družobnej školy Assomption Bellevue v Lyone. Strávili na Slovensku týždeň, počas ktorého sme im ukázali čo najviac z Bratislavy a Viedne, zasvätili sme ich do výroby náramkov, drôtených ozdôb a string art obrazov a spoločne sme ochutnali viaceré slovenské špeciality.  Týždeň je krátka doba, lúčenie bolo ťažké, ale už sa tešíme na marec, kedy ich navštívime zase my. Takže A bientôt, chers amis!

   • GMA vo finále Festivalu vody
    • GMA vo finále Festivalu vody

    • Dňa 10. decembra 2019 sa konal v Bratislavskom vodárenskom múzeu Festival vody. Do jeho finále postúpil náš tím DON AQUA z tercie. Lucia Miklošovičová, Bernadeta Borovská, Sabina Drábová, Barbora Ondrušová, Tatiana Volářiková odprezentovali projekt Experimenty s vodou. Predviedli experimenty, ktorými poukázali na zaujímavé vlastnosti vody, vďaka ktorým je výnimočná.

     Ďakujeme im za krásnu reprezentáciu školy.

   • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka
    • Školské kolo Olympiády z anglického jazyka

    • V stredu 4. 12. 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiáda z anglického jazyka. Ďakujeme všetkým za hojnú účasť a blahoželáme výhercom, ktorým držíme palce na krajskom kole.

      

     kategória 1A

     1. miesto Jakub Šimko

     2. miesto Rita Miklošková

     3. miesto Júlia Semančinová

      

     kategória 1B

     1. miesto Tomáš Novotný

     2. miesto Silvia Froncová

     3. miesto Filip Kriščák

      

     kategória 2A

     1. miesto Marek Mikláš 

     2. miesto Pavol Turza

     3. miesto Marína Čižmáriková 

      

     kategória 2B

     1. miesto Lukáš Matulník

     2. miesto Anna Dedičová

     3. miesto Soňa Pokorná

      

   • GMA sa duchovne obnovovalo s otcom biskupom Haľkom
    • GMA sa duchovne obnovovalo s otcom biskupom Haľkom

    • Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panna Maria - titulárny sviatok našej školskej kaplnky, sme tradične oslávili celoškolskou duchovnou obnovou s otcom biskupom Jozefom Haľkom. Tému "Adventné symboly" modlitbou chvál prehĺbil Braňo Letko. Duchovná obnova vyvrcholila slávnostnou sv. omšou v kostole kapucínov.   

   • Požehnané vianočné sviatky
    • Požehnané vianočné sviatky

    • Radostné a požehnané vianočné sviatky

     a veľa Božích milostí v roku 2020

     prajeme celej GMA-ckej rodine

   • Advent na GMA
    • Advent na GMA

    • Milí priatelia, milí GMA-ci

     V nedeľu sme oslávili sviatok Krista Kráľa a čaká nás hektický predvianočný čas. Začína advent - príležitosť zastaviť sa a načerpať radosť z očakávania príchodu Pána.

     Na GMA nás v advente čakajú tieto Duchovné aktivity:

     • 30. 11. 2019 (sobota) duchovná obnova pre rodičov 
     • 2. 12. 2019 (pondelok) požehnanie adventných vencov.
     • 3. 12. 2019 (utorok) Misijný koláč - študenti, prípadne učitelia napečú a donesú koláčiky, ktoré sa budú predávať cez veľkú prestávku. Zvlášť budú piecť birmovanci v kapucínskej kuchyni. Výťažok bude venovaný projektu „Zachráňme životy“.
     • 5. 12. 2019 (štvrtok) Návšteva relikvií sv. Filomény v školskej v kaplnke o 11.30 h                      (prednáška – o. Ľuboslav Hromják, litánie, ruženec sv. Filomény, požehnanie relikviami)
     • 9. 12. 2019 celoškolská duchovná obnova s otcom biskupom Jozefom Haľkom

     Program zabezpečujú:

     pre starších študentov – o. biskup Jozef Haľko a Braňo Letko,

     pre mladších študentov – kapucíni pod vedením br. Borka (Martina)

     pre spevácky zbor – br. Norbert (provinciál kapucínov)

     o 12.00 h sv. omša v kapucínskom kostole – celebrant o. biskup J. Haľko

                                                                          - možnosť predvianočnej sv. spovede

     • 14. 12. 2019 (sobota) duchovná obnova pre absolventov
     • Denne  o 7,40 h modlitba Ranných chvál
     • Rorátne sv. omše v utorky a na prvý piatok  

     Ak Vám to Vaše životné okolnosti dovolia,  na všetky naše duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.

     Želáme Vám požehnaný advent.

   • GMA si uctilo relikvie sv. Filomény
    • GMA si uctilo relikvie sv. Filomény

    • Dnes navštívil Gymnázium Matky Alexie delegát Arcikonfraternity sv. Filomény pre Slovensko HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., ktorý zo sebou priniesol relikviu sv. Filomény (kúsok z kosti). Predstavil nám život tejto mladej svätice, mučeníčky z prvých storočí Cirkvi, a umožnil nám uctiť si jej relikvie. Zároveň, záujemcovia boli pomazaní olejom sv. Filomény. Stretnutie sme ukončili spoločnou modlitbou.

     Sv. Filoména, panna a mučenica, oroduj za nás, aby sme na tvoj mocný príhovor dosiahli čistotu ducha a srdca, ktorá vedie k dokonalej Božej láske. Amen.

   • Naši druháci sa vo Viedni stali finančne gramotnými
    • Naši druháci sa vo Viedni stali finančne gramotnými

    • Dňa 7. novembra 2019  študenti 2. ročníka navštívili  Erste Financial Life Park vo Viedni. Je to projekt Slovenskej sporiteľne na podporu finančného vzdelávania. Prostredníctvom interaktívnych aktivít, ktoré boli zamerané  na porozumenie významu financií pre plánovanie svojej budúcnosti, boli študenti vtiahnutí do veľmi zaujímavej a poučnej prezentácie. Prehliadka je od začiatku až do konca veľmi pútavá a využíva najmodernejšiu techniku. Každý účastník dostane pri vstupe tablet, tzv. digitálnu peňaženku, ktorá ho sprevádza celou prehliadkou.  FLiP kombinuje vzdelávanie a zábavu. Počas dvojhodinovej prehliadky si študenti osvojili hravou formou na piatich stanovištiach rôzne témy z oblasti financií a podnikania. Venovali sa plánovaniu, rozpočtu, finančným rozhodnutiam a ich dôsledkom. Študenti hodnotili FLiP ako veľmi zaujímavý, inovatívny a poučný a vyjadrili vďačnosť za možnosť zúčastniť sa tejto zaujímavej a poučnej prehliadky.

   • Misijný koláč pomôže sumou 537€
    • Misijný koláč pomôže sumou 537€

    • V prvý adventný utorok sme na GMA ochutnávali náš tradičný Misijný koláč. Birmovanci v kuchyni kapucínov i ďalší študenti a učitelia doma napiekli dobrôt od výmyslu sveta (stoly v zborovni sa až prehýbali) a cez prestavky ich za dobrovoľný príspevok predavali. 

     Vďaka nadšeniu pomôcť sa tento rok na GMA vyzbieralo 537€ Všetkým veľmi pekne ďakujeme za štedrosť, nadšenie a pomoc. Aj táto akcia všetkým ukázala, že byť GMA-kmi nas naozaj bavi! 

     Výťažok bude venovaný projektu „Zachráňme životy“.

     https://www.zachranmezivoty.sk/

   • Posvätenie adventných vencov na GMA
    • Posvätenie adventných vencov na GMA

    • Dnes sme sa na GMA začali pripravovať na príchod Pána Ježiša. O 7:40 sme sa spolu s celou Cirkvou pomodlili ranné chvály a následne, za doprovodu tradičnej piesne "Anjel z neba", br. Michal posvätil adventné sviece a vence, ktoré budú v našich triedach pripmínať, že Pán je už blízko.

      

     Pri tejto príležitosti sme minulý týždeň privítali aj našich priateľov zo zariadenia sociálnych služieb Rosa. Priniesli nám krásny adventný veniec, ale hlavne veľa, veľa lásky. Ďakujeme. Bolo to nádherné stretnutie.

      

       

   • Žltý deň na GMA
    • Žltý deň na GMA

    • Oblečme sa do žltého! Dňa 5.12.2019 sa celé GMA zahalí do žltého. Pridajte sa a rozjasnime si deň!

   • Krajské kolo v aerobiku
    • Krajské kolo v aerobiku

    • V piatok 29.11.2019 našu školu reprezentovalo 13 študentov v krajskom kole v aerobiku. Anna Slodičková z kvarty v kategórii dievčat  skončila na 2. mieste a postupuje na Majstrovstvá Slovenska. V kategórii chlapcov zvíťazil Matej Kozovský zo septimy a na 2. mieste skončil Dominik Marko(septima). Ďakujeme za reprezentáciu.

   • Školské kolo olympiády z FRJ a NEJ
    • Školské kolo olympiády z FRJ a NEJ

    • 26. novembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády z FRJ a NEJ. Ďakujeme všetkým za hojnú účasť a blahoželáme výhercom, ktorým držíme palce na krajskom kole v marci 2020.

      

     kategória 1A

     1. miesto Martin Uhlár

     2. miesto Matúš Dujnič

     3. miesto Patrícia Masaryková

      

     kategória 1B

     1. miesto Silvia Froncová

     2. miesto Doris Šátková

     3. miesto Lucia Miklošovičová Mária Mikulová Alžbeta Králiková Katarína Papšová

      

     kategória 2A

     1. miesto Matej Mraffko

     2. miesto Theresa Yungová

     3. miesto Dominika Csóková kategória

      

     2B 1. miesto Zuzana Kertysová

   • RoboCoop
    • RoboCoop

    • Vybraní študenti sekundy sa dňa 25.11.2019 zúčastnili projektu RoboCoop, na ktorom sa dozvedeli  a prediskutovali základné koncepty z oblasti robotiky, kde všade sa s robotmi stretnú, aké sú ich výhody a nevýhody. Taktiež mali možnosť si naprogramovať malého robota a "naučili" robota tancovať. Stretnutie bolo pre študentov veľmi obohacujúce a tešia sa na druhú časť projektu.

     Tancujúci roboti

   • Duchovná obnova pre rodičov a absolventov
    • Duchovná obnova pre rodičov a absolventov

    • Oslávili sme sviatok Krista Kráľa o pár dní budeme mať advent. Na škole nás čaká bohatý duchovný program.

     Najskôr chceme pozvať duchovne sa obnoviť rodičov a absolventov.

     Ste pozvaní: rodičia 30.11.

                   absolventi 14.12.

      

     Začíname ráno o 9.00 hod. v kaplnke modlitbou potom pokračujeme v zborovni prednáškou a diskusiou. O 12.00 hod. budeme sláviť sv. omšu.

      

     Čaká nás hektický predvianočný čas. Doprajte si prepych zastavenia sa aspoň na krátke sobotné doobedie, aby sme dali priestor aj adventnej radosti z prichádzajúceho Pána.