• Župný športový deň BSK pre stredoškolákov
    • Župný športový deň BSK pre stredoškolákov

    • Dňa 25.9.2019 sa v areáli Mladá Garda konal Župný športový deň BSK pre stredoškolákov aj za podpory skvelých slovenských športovcov - bývalého hokejového brankára Jána Lašáka a osemnásobného slovenského Basketbalistu roka Radoslava Rančíka.

     Naša škola samozrejme nechýbala na tomto športovom podujatí a študenti súťažili v atletike , vo futbale a vo florbale. Najúspešnejší sme boli v atletike, kde Elena Dušková získala zlatú medailu v behu na 800 m a vo florbale chlapcov (Jonáš Boroš, Juraj Bendík, Michal Šifra, Jakub Farský, Gregor Hraška, Juraj Kamenický, Jozef Vozár, Emil Šulek, Martin Dinka), kde sa v silnej konkurencii umiestnili na krásnom 1. mieste.

     Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov v športe.

   • Akadémia Veľkých Diel už aj na GMA
    • Akadémia Veľkých Diel už aj na GMA

    • Už aj Gymnázium Matky Alexie ponúka Vášmu dieťaťu v tomto školskom roku možnosť vzdelávať sa vo voľnočasovom programe s názvom Akadémia veľkých diel, ktorý sa zameriava na rozvoj štyroch oblastí, dôležitých pre osobný aj budúci profesionálny život a rast:

     ● kritické myslenie

     ● čítanie s porozumením

     ● sústredená práca

     ● rozvoj charakteru

     Tieto oblasti sú rozvíjané cez štúdium veľkých diel západnej civilizácie, ako sú Tolstého poviedky, filmy od Hitchcocka, obrazy Rembrandta, či Vivaldiho hudbu, ktoré otvárajú dôležité otázky, aktuálne pre každého človeka.

      

     Výučba prebieha diskusnou metódou - študenti prichádzajú na seminár pripravení diskutovať o týchto dielach a o témach, ktoré otvárajú. Učia sa samostatne študovať, formulovať vlastné myšlienky, počúvať názory rovesníkov, kultivovane sa vyjadrovať a obrusovať vlastné postoje.

      

     Akadémia teda ponúka stredoškolákom príležitosť zažiť na Slovensku také klasické vzdelávanie, aké ponúkajú tie najlepšie školy v zahraničí. Jej program je inšpirovaný najmä formou vzdelávania Oxfordskej univerzity a americkej Cana Academy.

      

     Program spočíva z 25 diskusných seminárov v malých skupinách, kde je úlohou učiteľa posúvať diskusiu študentov vzhľadom na témy v diele - robí to pomocou metodík Akadémie veľkých diel a zúčastneným študentom venuje osobný prístup. Všetky diela a materiály ku každému semináru majú študenti k dispozícii na modernej online platforme.

      

     Okrem vyššie spomenutých benefitov študent získa aj:

     ● Možnosť vidieť svoje zlepšenie pomocou SCIO testov a testov kritického myslenia

     ● Záverečný certifikát

     ● Prístup k ponuke ďalších rozvojových programov, podujatí a súťaží

      

     Cena programu je 150 Eur za študenta na jeden školský rok bez ďalších poplatkov. Pri prihlasovaní však nájdete aj možnosť požiadať o jedno zo špeciálnych štipendií - v prípade, ak by stanovená výška mala byť prekážkou, aby sa ho študent zúčastnil.

      

     Študenti sa do programu môžu prihlásiť do 30. septembra 2019. Prihlášku aj viac informácii o programe nájdete na www.akademiavelkychdiel.sk .

   • GMA ide pochodovať za život
    • GMA ide pochodovať za život

    • Ochrana života je základným poslaním človeka a je vyjadrením pravého a skutočného humanizmu. Preto sa chceme aj my, ako škola, oficiálne prihlásiť k myšlienkam reprezentovaným Národným pochodom za život a zapojit sa do pochodu ako škola.

     Gymnázium Matky Alexie chce učiteľom, rodičom, študentom i priateľom školy ponúknuť možnosť ísť otvorene podporiť život a jeho ochranu pod našou "vlajkou".

     Stretneme sa v nedeľu, 22.9.2019, o 12:45 pred budovou GMA a odtiaľ sa presunieme na začiatok trasy pochodu.

   • Posledná rozlúčka s pani ex-riaditeľkou Štellerovou
    • Posledná rozlúčka s pani ex-riaditeľkou Štellerovou

    • Do večnosti nás predišla prvá riaditelka GMA, pani RNDr. Margita Štellerová. 
     Kto ste ju poznali, venujte jej modlitbu a tichú spomienku.
     Posledný krát sa s pani ex-riaditeľkou rozlúčime v pondelok, 16.9., o 12:00 na cintoríne Vrakuňa v Bratislave.
     Zádušná omša sa bude konať vo štvrtok, 19.9., o 15:00 v kostolíku Notre Dame.

     Odpočinutie večné daj jej Pane! 

   • Rodičovské združenie - 17.9.2019 o 17:30 hod.
    • Rodičovské združenie - 17.9.2019 o 17:30 hod.

    • Vážení rodičia,

     pozývame Vás na stretnutie rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutoční 

     dňa 17. 9. 2019 (utorok) v čase od 17:30 hod.

     Program:

     Stretnutie s triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach, informácie o organizácii školského roka, voľby zástupcov tried do Rodičovskej rady.

     Prosíme Vás, aby ste si zariadili svoje povinnosti tak, aby ste sa stretnutia mohli zúčastniť. 

     Novozvolení zástupcovia sa stretnú následne o 18:15 hod v zborovni gymnázia. 

   • GMA sa stalo členom rodiny DofE
    • GMA sa stalo členom rodiny DofE

    • Gymnázium Matky Alexie sa od školského roka 2019/2020 zapája do medzinárodne renomovaného rozvojového programu "Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu".
     Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátane DofE) je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Úspešný absolvent programu získa certifikát uznávaný na univerzitách a firmách po celom svete.
     Na našej škole bude program prebiehať formou krúžkov, ktoré budú viesť p.p. Hyrossová, p.p. Veselovská a p.p. Benedik. 

     Bližšie informácie najdete na stránke https://www.dofe.sk

   • Mentorský projekt Wake Up 2019
    • Mentorský projekt Wake Up 2019

    • Chcel by si naštartovať Tvoj život, Tvoje myšlienky, Tvoje aktivity, no nevieš kde začať? Projekt Wake Up je tu pre Teba spolu so skúsenými mentormi, ktorí Ti radi ponúknu svoje rady a skúsenosti.Wake Up je mentorským projektom organizácie Future Generation Europe (FGE) určený mladým ľudom, študentom i neštudentom, ktorí by chceli začať na sebe pracovať, no možno zatiaľ nevedia ako, nenašli ten správny čas, či osobu, ktorá by im pomohla.Tento rok sa uskutoční už tretí ročník projektu. Viac informácií nájdeš na: http://futuregenerationeurope.eu/wake-up/

   • 2. september 2019 - začíname nový školský rok
    • 2. september 2019 - začíname nový školský rok

    • Program prvého dňa v škole:

     8,30    Veni Sancte - svätá omša v kostole kapucínov,

                po návrate do školy triednická hodina,

     11,00  obed.

     Študenti 1. ročníka prídu o 8,00 do budovy GMA.

               Tešíme sa na Vás.

   • Aktuálne o zmenách v šk. jedálni
    • Aktuálne o zmenách v šk. jedálni

    • Milí rodičia, dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnych zmenách v školskej jedálni:

     1) Úhrada mesačnej platby za stravu Vášho dieťaťa, študenta, navštevujúceho od septembra 2019 Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A v Bratislave:

     >> Celý text: Oznam_rodicia_august_2019_GMA.docx

     2) Vnútorný predpis č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského zariadenia – Školskej jedálne pri Gymnáziu Matky Alexie, Jesenského 4/A v Bratislave:

     >> Celý text: Vnutorny_predpis_1_2019_web.pdf

      

   • Medzinárodný projekt "Telling Our Stories 1989"
    • Medzinárodný projekt "Telling Our Stories 1989"

    • Učiteľ nášho gymnázia, Michal Benedik, sa ako jediný Slovák stal jedným z 12 pedagógov stredných škôl z 12 štátov sveta vybraných zo stoviek uchádzačov, ktorí sa zúčastnia medzinárodného projektu "Telling Our Stories 1989" organizovaného americkým inštitútom World Learning so sídlom vo Washingtone, D.C. a financovaného vládou Spojených štátov amerických.

     V čase trvania projektu p. profesor Benedik navštívi počas 10 dní Prahu, Bukurešť a Budapešť (august-september), kde bude porovnávať skúsenosti obyvateľov s totalitným režimom a prechodom k demokracii. Následne strávi 3 týždne v USA (október-november), kde sa bude spolu s kolegami oboznamovať s najmodernejšou metodológiou výskumu a výučby spoločenskovedných predmetov s využitím najnovších poznatkov a technológií. Záver projektu bude opäť v Prahe, kde bude prezentovať výsledky vlastného výskumu.

     Michalovi Benedikovi držíme palce a tešíme sa, že Gymnázium Matky Alexie rezonuje aj za oceánom.

   • Úradné hodiny v kancelárii školy počas prázdnin
    • Úradné hodiny v kancelárii školy počas prázdnin

    • Kancelária školy bude počas školských prázdnin otvorená: 8.7.2019, 5.8.2019 a 19.8.2019 v čase 8.00 - 12.00 hod. 

   • Prázdniny
    • Prázdniny

    • Už aj my, učiteľský zbor, sa tešíme na prázdniny. Budeme oddychovať a čerpať nové sily, aby sme sa Vám od septembra opäť mohli naplno venovať :)
     Váš pedagogický zbor ;)

   • TE DEUM – vďaka Bohu a všetkým Vám!
    • TE DEUM – vďaka Bohu a všetkým Vám!

    • V piatok ráno 28. 6. 2019 záverečnou svätou omšou na nádvorí našej školy sme sa poďakovali za všetko dobré a krásne, čo bolo spoločenstvu školy darované v školskom roku 2018/2019. Program slávnostného dňa pokračoval udelením pochvaly riaditeľkou školy všetkým študentom s vynikajúcim prospechom a reprezentantom školy v súťažiach a na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach. Bodku za týmto školským rokom dalo odovzdanie vysvedčenia študentom.

     Vážení učitelia, zamestnanci školy, milí študenti, rodičia, absolventi, priatelia a priaznivci GMA!

     Ďakujeme Vám za Vašu prácu, za každú podporu, povzbudenie, modlitbu a obetu, za všetko to, čo nám navzájom pomáha rásť a dozrievať. Želáme Vám nádherné prázdniny, požehnané chvíle oddychu a radosti!

     Dovidenia v septembri!

   • Záver šk. roka začne sv. omšou
    • Záver šk. roka začne sv. omšou

    • Koncoročná sv. omša bude v piatok 28. 6. 2019 o 8:00 na dvore pred školou. V kostole u kapucínov sa finišuje s opravou oltára sv. Fidéla.

     Všetci ste pozvaní a samozrejme sa tešíme aj na našich absolventov.

   • Nemyslíš? Preplatíš.
    • Nemyslíš? Preplatíš.

    • Obnov si svoj ISIC a šetri :) Môžeš napr.: denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami.
     Využiť vďaka preukazu zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete. Viac na www.isic.sk
     Využiť svoj preukaz na študentské cestovné. Mať ISIC paušál len za 9€, s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk. Alebo využiť zľavu 5€ mesačne na bežné paušály v Orange.
     Uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie len za 13,50€ http://isic.sk/poistenie-istotka
      

   • Štafetová adorácia rodín za rodiny 2019
    • Štafetová adorácia rodín za rodiny 2019

    • vo štvrtok 20. 6. 2019 v kostole Notre Dame od 9,00 do 19,00
     v spolupráci s farnosťami, rehoľnými komunitami a kresťanskými organizáciami na Slovensku pod záštitou Familiae Locum Rodinkovo, n.o.

      

     Chvály budú od 18,00 do 19,00

     Vo všetkom, čo nás teší aj presahuje, povzbudzuje aj ohrozuje, je prítomný náš verný Boh. 
     Ten, ktorý každému zveril vzácne poslanie:  
     byť svätými manželmi i rodičmi, kňazmi, bratmi i sestrami... 
     Byť milujúcim človekom. Obrazom Jeho lásky. 

     On o nás vie, vedie nás, chráni a posilňuje 
     v radostiach i námahách.


     Na chvíľu sa zastaviť, pozerať na Neho, počúvať Ho, hovoriť s Ním  

     je najlepšia cesta, ako toto poslanie naplniť.

     Adorácia rodín za rodiny chce byť takýmto zastavením. 

     Zastav sa spolu s nami aj Ty, spolu s Tvojou rodinou.

      

     Všetci ste srdečne vítaní!

      

   • Študentská kvapka krvi
    • Študentská kvapka krvi

    • Kedy: 13.6.2019 o 8,00 hod

     Kde: Transfúzna stanica Kramáre

     Kto: 18. roční odvážni z GMA

     Príď aj ty.

     Si prvodarca? Tak si prečítaj bližšie info TU

      

      

      

      

      

      

   • Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa 2019
    • Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa 2019

    • Kto by nechcel získať kľúč od hradu, alebo pevnosti? V Starej Ľubovni sa to každý rok, už 25 rokov, darí víťaznému teamu po splnení všetkých úloh. Teamy, skladajúce sa zo 4 žiakov a vedúceho, navštevujú stanoviská a plnia úlohy, ako napríklad postaviť maketu hradu, alebo nechať sa spustiť do studne. Po splnení každej úlohy získajú kľúčik a hlavný kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa získava Team s najväčším počtom kľúčov. Našu školu sme  zastupovali v dvoch teamoch. Team GMA a Team Kapucínov, ktorý sa umiestnili na krásnom, víťaznom, druhom mieste.
     Zažili sme chvíle plné vyčerpania, námahy, ale aj radosti a pohody s novými kamarátmi. Nadviazali nové priateľstvá s odhodlaním vrátiť sa o rok a získať kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa pre GMA.
      

   • Skús pokus 3
    • Skús pokus 3

    • 30. mája sme sa zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení súťaže Skús pokus 3. V konkurencii vyše 200 videí z celého Slovenska získali dievčatá zo sekundy Zuzana Blizmanová, Monika Oswaldová, Ema Sumbalová pod vedením p. profesorky Škutovej 2. miesto v biológii a v chémii sa na 3. mieste umiestnili chlapci z tercie Fedor Kováč, Matej Stríženec a Timotej Pollák. Na fotografii sme na vyhodnotení spolu s p. riaditeľkou a spevákom Robom Pappom. Fedor a Timotej ozvučovali kostol kapucínov pri školskej sv. omši, preto sme aj za nich prevzali ceny.

   • Medzinárodné kolo v kolektívnom kreatívnom písaní Présent 2019
    • Medzinárodné kolo v kolektívnom kreatívnom písaní Présent 2019

    • Keď má viac ako 10 ľudí napísať spoločný text, vyžaduje si to veľa kompromisov, ale výsledok stojí za to! Blahoželáme francúzštinárom zo Sexty k 1. miestu v kategórii Poézia a francúzštinárom z Kvarty k 2. miestu v kategórii Próza.