• O mne

        • Najstarší člen zborovne. Nie vekom. Milujem ticho a prírodu, ale aj študentov, keď...