• Personálna matica

      

     Meno

     Funkcia/ Zaradenie v rámci implementácie projektu
     (uvádzať podľa potreby tú istú osobu viac krát ak je
     zaradená pod viaceré funkcie)

     Číslo podpoložky v rozpočte

      

     Číslo a názov aktivity

     Obdobie vykonávania
     prác na projekte (MM.RRRR)

     Mgr. Martina Škutová

     Odborník - chémia

     3.1.1.

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných
     predmetov

     02/2014 –
     07/2015

     Mgr. Martina Škutová

     Odborník - biológia 1

     3.1.2.

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných
     predmetov

     02/2014 –
     07/2015

     Mgr. Peter Štefík

     Odborník - biológia 2

     3.1.3.

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných
     predmetov

      02/2014 –
     07/2015

     Mgr. Ľubomír Stískal 

     Odborník - fyzika 1

     3.1.4.

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných
     predmetov

     02/2014 –
     07/2015

     PaedDr. Tatiana Mičáňová

     Odborník - fyzika 2

     3.1.5.

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných
     predmetov

     08/2014 –
     07/2015

     Mgr. Andrej Janík

     Odborník - fyzika 3

     3.1.6.

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných
     predmetov

     02/2014 –
     07/2015

     doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD

     Odborný oponent - fyzika

     3.1.11.

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných
     predmetov

     02/2014 –
     07/2015

     Mgr. Michaela Velanová

     Externý Metodik pre prácu
     v počítačom podporovanom
     prírodovednom laboratóriu pri výučbe fyziky

     4.1.1.

     2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
     pedagogických zamestnancov

     02/2015 –
     07/2015

     PaedDr. Tibor Nagy PhD.

     Externý Metodik pre prácu
     v počítačom podporovanom
     prírodovednom laboratóriu pri výučbe biológie

     4.1.2.

     2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
     pedagogických zamestnancov

     02/2014 –
     07/2015

     Mária Wirthová

     Lektor - tréning pamäte

     4.1.3.

     2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
     pedagogických zamestnancov

     02/2014 –
     07/2015

     Mgr. Andrej Janík

     Projektový manažér

     1.1.1.1.

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných
     predmetov
     2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
     pedagogických zamestnancov

     02/2014 –
     07/2015

     Mgr. Ľubomír Stískal

     Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1

     1.1.1.2.

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných
     predmetov
     2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
     pedagogických zamestnancov

     02/2014 –
     07/2015

     Mgr. Veronika Veselovská

     Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1

     1.1.1.3.

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných
     predmetov
     2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
     pedagogických zamestnancov

     02/2014 –
     07/2015

     Mgr. Zuzana Kráľová

     Finančný manažér

     1.1.2.1.

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných
     predmetov
     2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
     pedagogických zamestnancov

     02/2014 –
     07/2015

     Mgr. Veronika Veselovská

     Administratívny pracovník

     1.1.2.2.

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných
     predmetov
     2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
     pedagogických zamestnancov

     02/2014 –
     07/2015

     Jarmila Wirthová

     Účtovník

     1.1.2.3.

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných
     predmetov
     2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
     pedagogických zamestnancov

     02/2014 –
     07/2015

     PaedDr. Tatiana Meszárosová

     Manažér publicity

     1.1.3.1.

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných
     predmetov
     2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
     pedagogických zamestnancov

     02/2014 –
     07/2015

     Ing. Mgr. Július Žatko

     Pracovník pre verejné obstarávanie

     1.1.3.2.

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných
     predmetov
     2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
     pedagogických zamestnancov

     02/2015 –
     07/2015

     Mgr. Veronika Veselovská

     Pracovník pre úpravu webstránky

     1.1.3.3.

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných
     predmetov
     2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
     pedagogických zamestnancov

     02/2014 –
     07/2015

     Ing Marek Fröhlich.

     Manažér monitoringu

     1.5.1.1.

     1.1 Inovácia výučby prírodovedných
     predmetov
     2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
     pedagogických zamestnancov

     02/2014 –
     07/2015