• KRONIKA 14/15

    •                               Čo nás čaká -  jún    

     • Sväté omše – 2.A
     • deň sukní 5.6.
     • globálny deň 23.6.
     • cyklopúť 24.6.
     • Scavenger Hunt 29.6.

                                Čo nás čaká  - apríl        

     •    Sväté omše – kvinta
     •     8.4. maturanti už len 22 dní na GMA
     •     1.4.  Krížová cesta – maturanti

                               Čo nás čaká v marci              

      

     • Sväté omše – 1.B
     • 17., 18., 19. 3. – písomný monitor pre maturantov
     • 24. 3. deň počatého dieťaťa – biele stužky

     Čo nás čaká  - februári

     • sv. omše 1.A
     • 6.2.GMA series of poker
     • 13.2. Valentínska pošta
     • 17.2. Palacinkový deň
     • 27.2.Teplákový deň

      

     Čo nás čaká v januári

     • 8.1.Trojkraľové svätenie tried   
     • 9.1. Deň Matky Alexie
     • 16.1. filmotéka pre 4.roč. a 3.roč. ( 4.A príprava )
     • 12.1.. 19.1.. 26.1. -- 1.roč. a kvi. tanečná príprava na štud.ples (p.Mrva)
     • 27.1.-1/2 kl.porada
     • 30.1.Rovesnícke vyučovanie, rok Rodiny, vysvedčenie
     • 30.1. Ples pre študentov GMA  14.ročník      14.ples_GMA.docx

      

     Čo nás čaká v decembri                         

      

     • 1.12.  -svätenie adventných vencov
     • 1.12. - 3.roč. exkurzia -
     • 2.12. -Misijný koláč – upeč - dones  -  kúp si
     • 4.- 6.12. -sústredenie spevácky zbor
     • 5.12. -Mikuláš na GMA
     • 11.12.-farebný deň na GMA - zlatý
     • 8.12.  -DO pre GMA
     • 12.12. -tanečný venček pre 2.A ,sx
     • 13.12. -DO pre absolventov
     • 13.12. -20.12.lyžiarsky kurz pre 1.A,1.B.,Kvi. -Zverovka
     • vianočné želania, prosby - schránka

     Čo nás čaká v novembri                                          

      

     • 4.11.                    sv. omša za zomrelých       študentov a učiteľov
     • 6.11.                   študentské komunálne  voľby
     • 8.11.                   stužková 4.A
     • 18.11.                 1/4. kl.porada.,ZRŠ
     • 18.11. - 26.11.    týždeň hudby
     • 22.11.                 stužková oktáva
     • 24.11. -28.11.    týždeň červených stužiek
     • 29.11.                 DO pre rodičov

      

     Voľby za viceprezidenta do študentskej rady 2014/2015 

       2.A Štefan Artim  143 hlasov

        Sx  Adam Mirre  121 hlasov

       Neplatné  hlasy     21

       Zúčastnilo sa      285

      

     Gratulujeme Pištovi !!!     A čakáme na jeho sľuby  :)

      

     prezident        Peter Brachtl

     viceprezident Štefan Artim

      

     Čo nás čaká v októbri

     • 3.10. – účelové cvičenie
     • 3. 10. - imatrikulácia prímy, 1.A,1.B
     • 6.10.  - Exkurzia Bradlo 3.r.
     • 11.10.-18.10. Jazykový pobyt Anglicko
     • 17. – 19.10. DO 1.A Žilina
     • 20. - 23. 10. Predvolebná kampaň (2.A, sexta)
     • 24.-26.10.Exkuzia Budapešť
     • 24. 10. - voľby do študentskej rady
     • 28. 10. - sviečka pre nenarodené deti

      

      

     • 4.11. -sv. omša za zomrelých študentov a učiteľov a rodičov
     • zber papiera . Nazbierali sme  1946 kg papiera a vymenili za WC papier.
     • príprava na týždeň hudby (18.11.-21.11.)

      

      

     Čo nás čaká v septembri

               Sväté omše – tercia

     • Púť do Šaštín 14.-16.9.
     • Rodičovské združenie 9.9. o 17,h. – Rada rodičov o 18h.
     • Duchovná obnova 1.B 11.9-13.9. Žilina
     • Duchovná obnova 4.A 14.9-15.9. Žilina
     • Zber papiera od 8.9. do 18.9. Nazbierali sme  1946 kg papiera a vymenili za WC papier.
     • Zbierame aj použité batérie a PET fľaše
     • ŠvP  príma, sekunda 20. – 26.9.201, Vysoké Tatry
     • Tanečný kurz DK Vajnorská, 2. roč. a sexta (p. Mrva) 22.9. o 16,00 do 17,15
     • Zaradenie do krúžkov
     • Púť do Marianky 27.9.
     • Švp prima ,sekunda 20.9.- 26.9.
     • Študentská rada

      Zástupcovia tried do ŠR

       

       

      Zástupcovia tried 2014/2015

       

      Prezident študentskej rady              Martin Ševeček  

      Viceprezident študentskej rady     Peter Brachtl

      Koordinátor                                         Belicová Zuzana

        

      prima                              Veselvská Hana

      sekunda                          Jónová Alica

      tercia                              Lecký Markus

      kvarta                              Štassel Samuel

      kvinta                              Botek Matúš

      sexta                             Tolstová Ela, 

      septima                          Brachtl PETER

      oktava                             Ševeček Martin

      1.A                                Sumbalová Vernika

      1.B                                   Lešková Viera

      2.A                                  Artim Štefan,Martináková

      2.B                                 Lešková Viera

      3.A                                   Slovík Peter ,Kosogiová Klara

      3.B                                   Vlček Matúš

      4.A                                    Lukšicová Terézia

       

       

       

       

      Mestský parlament mladých

      Ševeček oktáva

      Tolstová sexta