• KRONIKA 2016/2017

    • Zhodnotenie študentskej rady
     Školský rok: 2016/2017

     September

     • vypracovanie plánu na rok 2016/2017
     • voľby zástupcov tried do ŠR
     • 16.9. cyklopúť Marianka -brat Michal
     • rozdelenie svätých omší ,úloh na školský rok
     • zber papiera od 7. do 23.9..-p.Štefík
     • Globálna škola - triedenie PET fliaš, použitých batérií či zber použitých poštových známok na kúpu stromu,zber plastových vrchnákov
     • Tanečná pre 2.roč a sextu
     • 30.9. - imatrikulácia prímy, 1.A, 1.B

     Október

     • 17. až 21. 10. - predvolebná kampaň za viceprezidenta ŠR
     • 26. 10. - voľby za viceprezidenta

     November

     • sviečka pre nenarodené deti
     • omša za zomrelých študentov, učiteľov, rodičov
     • 7.11.-11.11 -týždeň hudby
     • 1/4 kl.porada
     • 28.11-2.12..11.týždeň červených stužiek (maturitná kvapka krvi)
     • duchovná obnova (DO) pre rodičov

     darovanie krvi

     December

     • 28.11. sv.adventných vencov
     • farebný deň na GMA
     • 6.12. - Mikuláš
     • 8.12. DO pre GMA
     • 10.12. DO pre absolventov
     • vianočné želania, prosby; fotosúťaž cez Vianoce

     Január

     • 9.1.Trojkraľové svätenie tried   Deň Matky Alexie
     • 8.1.-13.1.2016- LVVK 1.rocnik
     • 1. filmotéka pre 4.roč. a 3.roč.
     • Tanečná príprava 1.roč. a kvi. na štud.plesom
     • 31.1. vysvedčenie
     • 2.2. Rovesnícke vyučovanie,
     • 2.2.Ples pre študentov GMA16.ročník

      

     Február

     • DOD GMA
     • 14.2.  Valentín -  Valentínska pošta
     • 17.2. Teplákový deň
     • 28.2.Palacinkový deň
     • 1.3.popolcová streda
     • 2. darovainie krvi

     Marec

     • deň počatého dieťaťa – biele stužky
     • 5.3.-10.3.2016 KOŽAZ
     • 14.3. -16.3. Maturita

     Apríl

     • maturanti už len 22 dní
     • Zbierka na charitu pre africké dieťa Bizmana  (napeč - dones -kup si,)
     • polupráca s Domovom sociálnych služieb pre deti ROSA (vernisáž výtvarných diel, turnaj vo florbale)
     • 3/4 r. kl. porada

     Máj

     • rozlúčková s maturantmi
     • akademický týždeň
     • filmotéka 1. - 2. ročník

     Jún

     • púť
     • darovanie krvi
     • ispiruj sa
     • Kĺúč od pevnosti
     • Cyklopúť brat Michal
     • Scavenger Hunt
     • Globálny deň

     Vypracovala,schválila: PaedDr. Zuzana Belicová

     p, Samuel Šitina  a Patrícia Sitárová, prezident a viceprezdentka      

     Zástupcovia tried 2016/2017

      

     Prezident študentskej rady              Štefan Artim 4.A

     Viceprezident študentskej rady       Samuel Šitina Sp. ,Sitárová Patrícia Sx.

     Koordinátor                                        Belicová Zuzana

       

     prima                         Slodičková Anna Mária

     sekunda                     Babík Michal

     tercia                          Vitkovič Michal

     kvarta                         Matulník Lukáš 

     kvinta                          Mikloško Jozef

     sexta                           Štassel Samuel

     septima                        Baginová Žofia

     oktava                         Tolstová Ela,Mirre Adam

     1.A                              Zajíc Matej

     1.B                              Hraška Gregor

     2.A                             Galková Katarína

     2.B                             Vargová Monika

     3.A                              Vajdová Viktória

     3.B                              Sepšiová Barbora                    

      4.A                             Artim Štefan,Martináková  Klára

                                  

     Mestský parlament mladých

      

       Samuel Šitina Sp. ,Sitárová Patrícia Sx.