• História ŠR

    •  

     Vznik GMA                            -1991     riaditeľka školy p. Štellerová

      

      

     Vznik študentskej rady        - 1994

     Prezidenti študentskej rady k                              koo

                            koor                                                   ookkoksdkkokkook
      
     Vojtko Dávid   94/95                          koordinátor ŠR prof.F.X.Luther  95/96
                           -asfaltball 95 /Vajda/
                           -beachball Open 95/ Vojtko/
                           -turnaj v streetballe/ Vajda/
                           -1.imatrikulácia prvákov /Vojtko/
                           -1.Mikulášsky večierok /Vojtko/

                           -1.disco na GMA
                           -1.časopisy-/Concordia,Vrták,Port,Extazy. /
                           -1.rádio/Baltazarovič, Matejka/
                           -1.farebný deň na GMA(zelený)/p.p.Markus/

      

     Blaho  Ján        95/96 
                          
     -recesia 17.11.študentskej demonštrácie( Blaho)
                           -vznik speváckeho zboru / Harineková/

      


     Baker Marcel    96/97   
                             -pokračovanie speváckeho zboru
                             /Anettová,Mikula P.,Leginus,Páleník A./


     Čačanyi Michal  96/97  
                            -muzikál/Jesus Christ Superstar/ (Mikula, Leginus)

                            -súťaž o najšportovejšiu triedu/p.p.Belicová/

      


     Hriň  Juraj        97/98


     Maťúšová Zuzana  98/99                            koordinátor ŠR prof.Baničová        99/2000
                            -1.reprezentačný ples GMA  /p.p.Mészárosová/

      

     Palko Andrej        99/00

      

      

     Mrázik Marek       00/01                                 koordinátor ŠR prof.  Belicová  2000/
                             -pokus o založenie bufet
                             -automat na  nápoje/Mrázik,Zacko/

                            -  logo školy/Zacko,Mrázik//tričká,reprez.predmety/
                             -založenie www.stránky/Sopko,Kováč,Páleník/
                             -daruj hračku/Rybárik/
                             -zber papiera/Adame/
                             -charita-návšteva klubu dôchodcov
                                        -návšteva detí v nemocnici  p.pAnettová, p.p.Mészárosová,p.p.Belicová     

                              -misijný koláč -zbierka /p.p.Belicová

                              -karaoke show/Kováč, Sopko/

                             -koncert spev. zboru na vianočných trhoch /p.p.Anettová/

     Kováč Ján          01/02  
                           - akadémia k 10.výr.školy
                           -premietanie filmov/Kováč,Mrázik/
                           -1.študentský ples GMA  - Kováč, Sopko,
                              /p.p. Mészárosová,p.p.Belicová/
                           -obnova škol.rozhlasu
                            -vydávanie škol.časopisu- Šlabikár
                                   /Horváthová,Mináriková,Jediný, Vydra/

     Páleník Ján        02/03
                            - sťahovanie do novej budovy
      
                            - duchovné okienko/Sýkora/
                            -anglická knižnica/Rybárik/
                            -škol. xerox/Kolek/
                            -vydávanie dvojstránky akcií školy  /Sopko,Kováč/
                            -súťaž- mraky /-1.april/ Martinická,Horváthová)
                            -Valentínska pošta/Lopošová/
                            -súťaž o najsympatickejší pár/Lopošová/
                            -Scavenger Hunt/Markus/
                             - vznik bufetu

     Lopošová Lucia  03/04                            riaditeľka školy p.Penthorová
                            
     -turnaj Dynablaster/Sopko,Binder/
                              -maturitná kvapka krvi/p.p.Belicová/
                              -zber halierových mincí/p.r.Penthorová/
                              -návrh na hymnu školy 1.kolo/p.r.Penthorová/
                              -odkladanie bicyklov,stojany/Páleník/

     Dragúňová Tereza  04/05
                              -zrkadlá na št.WC/p.p.Belicová/
                              -zbierka škol.potrieb pre deti z Ugandy /p.Krčméry/

     Macúchová  Saša    05/06              ROK SRDCA   -    15.výročie GMA
                               - medziškolská výmena študentov  /Macúchová/
                                -9.1.2006 rovesnícke vyučovanie srdce    /p.r.Penthorova/                  

     Bošácky Ján         06/07                ROK GÉNIUS LEONARDO
                         - rovesnicke vyučovanie genius Leonardo
                          -súťaž hekis org. /Sokol Matej /vymyslela p.r.Penthorová/     Bažalík Michal        07/08               ROK KOMUNIKÁCIA
                           - papier,mydlo,uterák na št.WC  /p.p.Belicová/
                            -počítačová súťaž/Bažalík,Poloni,Stassel,Holub/
                           - týždeň hudby na škole/p.r.Penthorová/
                           - deň sukien /p.r.Penthorová/

     Bednáriková Tereza 08/09                ROK RUKY
                           - týždeň červených stužiek/p.p.Štefik/
                           - celoročná fotosúťaž /Bažo a spol./
                           - najoblúbenejšie foto/brat Michal/
                           - filmotéka/Bednáriková
                           -časopis -GMAgazin/Bednáriková/

     S
     obotová Veronika 09/10                 ROK
                            -papier,mydlo, na št.WC
     Nedoma Miki 10/11                        ROK ŠKOLY - 20.výročie školy
                            -
     Valovič Andrej 11/12                      ROK KNIHY
                             -
     Steigauf Peter 12/13                      ROK SLNKA
                            -závesy na WC
                            -automaty na bagety,nápoje
                            

     Ševeček Martin 13/14                     ROK BRATISLAVY      RIADITEĽ p.Goč    

                             -teplákový deň

     Brachtl Peter 14/15                         ROK RODINY

                            -wifi-router

     Štefan Artim 15/16                         ROK ŠKOLY  25.Výročie    

                             -vankúše v drevených košoch ,laviciach

                            -dodávanie mydla a papierových utierok na WC

                            -RETRO   15.štud.ples

                             - filmotéka 1. až 3.roč

                             - časopis Alexy

     Šitina Samuel 16/17                    

     -feedback pre profesorov

     -internetove volby do sr

     -darovanie krvi

     -inspiruj sa-3.A

      

              Patrícia Sitárová 17/18    RODINA

     časopis Výťah p.Brečková

     cukrová vata

     lavičky na chodbe          

     Matuš Sumbal 18/19                      Zachovaj poriadok ,poriadok zachová teba