• KRONIKA 07/08

    •  Prezident  študentskej rady         Bažalík Michal      
                   Viceprezident študentskej rady   Bednáriková  Terézia

        Zástupcovia tried 2007/2008

                 Príma :     Kotulová Lucia
                 Sekunda:  Magátová Sarah
                 Tercia :     Krčméry Silvester
                 Kvarta :     Mihalkovičová Ivana

                  Kvinta :    Páleník Jakub
                  Sexta :     Lackovičová Viktória
                  Septima : Sepp Dominik
                  Oktáva :   Páleníková Katarína
                   1A :         Popík Jakub
                   2A :         Sedlák Braňo
                   2B :         Králiková Monika
                   3A :         Dostálová Monika
                   4A:          Bošácky Ján

                     4B :         Brezániova Mária


     september

                   - sv-.omša -septima
     4.9.         - stretnutie zástupcov tried
     17.9.        - zber papiera /za  papier sme dostali WC papier na niekoľko týždňov/
     23.9.         -návšteva rakúskych prof. a detí
     27.9.         -angl.deň pre 1.roč. a kvintu
     28.9.         -prednáška o drogách 2.roč. a sexty
     27.9. - 30.9.Duchovná obnova 1.A
                  -výstava fotografií z duchovných obnov /brat Michal/
                  -celoročná súťaž - objektívom študenta /Sepp, Bažalík septima/
                                            1.téma Radosť do októbra
                                            2.téma Komunikácia do decembra
                                            3.téma Ticho
          
     október

                     -sv.omša -sexta
     29.9.  -5.10. -návšteva z Francúzska  /Epinalu/

      5.10.          - imatrikulácie prima /p.p.Humayová/ program pripraví    tercia /p.p.Studencová/
                                  1.A    /p.p.Štefík/            program pripraví     3.A/p.p.Ratkošová

     6.10.           -púť do Šaštína 10.roční
     9. -19.10.    -Švp prima ,sekunda
     8.-11.10     - predvolebná kampaň
     11.10.        -diskusia s kandidátmi
     12.10.        - voľby do ŠR za viceprezidenta
     18.10.         -fotosúťaž 1.kolo
     26.10.         - medzitriedna súťaž v  stolnom tenise malé GMA
                                                        šachu malé GMA

     november 

                

                   - sv.omša - kvinta
     9.11.       - medzitriedna súťaž v basketbale malé GMA chl.
     10.11.     -stužková 4.B
     12.-16.11.-týždeň hudby
     16.11.     -medzitriedna súťaž v stol.tenise veľké GMA diev.
                                                 v šachu veľké GMA chl.
     23.11.      -medzitriedna súťaž v stol.tenise veľké GMA chl 
                                                  v šachu veľké GMA diev.
     24.11.      -stužková 4.A
     23.-30.11.-týždeň červených stužiek /Štefík/
                    AIDS ..sa nás netýka.Alebo..?
                    GMA prostredníctvom rôznych aktivít symbolicky zapojí k boju proti tejto chorobe a solidarite s trpiacimi na celom svete

                 23. 11.   - 3.A a septimy - Na vlastnej koži...rozprávanie s človekom, ktorý sa snaží definitívne  prekonať peklo závislosti.
                 27. 11.    -prímy až sexty, 1.A až 2.B - Príroda je náš domov - v rámci Kurzu ochrany človeka  a  prírody
                 29. 11.   - 2.A a 2.B - Smrť, najväčšie zo ziel sa nás netýka, kým sme tu my, nie je tu ,keďje                      
                         tu ona, nie sme tu my ( Epikuros) - rozprávanie o smrti, paliatívnej starostlivost    
                          / o smrteľne  chorých/ a konfrontácii so smrťou s Mgr. Mračkovou.
                         -Na hodinách náboženstva - Zodpovednosť je najsilnejšia zbraň.
                29.11.    -pre plnoletých študentov - Darovanie krvi
                30.11.    -septima - Byť človekom - aktívna pomoc pre charitatívne aktivity .Hodina deťom a Úsmev ako dar

     30.11.     - venček ukončenie tanečnej 2.roč.,sexta
     30.11.     -medzitriedna súťaž v basketbale malé GMA diev.


     december

                  -sv.omša - 2.A
     1.12      - duchovná obnova pre absolventov povedie ju br.Michal
     3.12.     - svatenie adventných vencov
     4.12.      - Farebný deň - fialový
     4.12        -Misíjny koláč

                    Tento rok sa na misijnom koláči vyzbieralo 6 811,Sk
                     je to o 700Sk viac ako minulý rok.ĎAKUJEME !!!
                     Ďakujeme všetkým, čo napiekli fantastické koláče.
                     Ďakujeme všetkým, čo predávali koláče.
                     Ďakujeme všetkým, čo kúpili koláče.
                     Peniaze pôjdu na naše adoptívne  indické detí,/Tamilmani a S.Ezhamuthu/,aby aj tento rok mohli chodiť do školy.
     4.12.     -  Deň otvorených dverí pre budúcich študentov GMA

                     Program:
                        1/ prehliadka školy 15,00 – 17,00 hod.
                        2/ možnosť otestovať si svoje vedomosti (prineste si písacie potreby)
                        a) z matematiky 15,25 – 15,50 hod.
                        b) zo slovenského jazyka a literatúry 16,00 – 16,25 hod.
     6.12.      - Mikuláš na GMA
     7.12.      - tanečná súťaž/Lackovičová sexta/ neuskutočnila sa
     7.12.      - basketbalový turnaj diev.veľké GMA
     14.12.    - basketbalový turnaj chl. veíké GMA
     15.12. -21.12. - lyžiarsky kurz pre 1.roč. a kvintu
                    -Vianočné posedenia po triedach

     január

              - sv.omša.- kvarta 
     9. 1.   -Rovesnícke vyučovanie - téma komunikácia
     .Kvinta bude vyučovať menších gymnazistov, tretiaci veľkých
              -Deň Matky Alexie
             
     -Deň učiteľov
       - GMAgazin 1.čislo škol.časopisu/Bednáriková/

     12.1.  - stužková oktáva
     19.1.   - 10. Reprezentačný ples GMA

              - charitatívny beh -zapoj sa aj ty a podporíš detský hospic PLAMIENOK
     25.1.  -7.Študentský ples GMA
     31.1. - polročné vysvedčenie
     február

              -sv.omša 3.A
     14.2.- Valentín
              -valentíska pošta
             - pieseň na želanie
             -Valentínska súťaž -vymyslieť ľúbostnú báseň pre svoju lásku a prezentovať ju v škol.rozhlase.
                                           Vyhodnotenie prebehlo na stránke GMA.
                                           Výherca M.Štassel získal 500Sk na  romantickú večeru pre dvoch.
     7.2. -súťaž o najťažšiu tašku /Belicová/
                       1.miesto Trizuljak A.      8.75kg
                       2.miesto Sádecký A.     8.70kg
                       3.miesto Domonkoš A.  8.20kg
                       víťazi dostali sladkú odmenu a poučenie,aby do školy nosili len potrebné veci a neničili si chrbticu
          - GMAgazín - škol.časopis vyšlo 2.číslo /Bednariková/
     21.2-22.2. výmena študentov.Z druhého a tretieho ročníka boli naši študenti na gym. Vazovova a gym.Bilíkova
      
     marec

        -sv.omša -tercia
        - predaj tričiek s logom GMA
     19.3. -krížová cesta v kostole kapucínov
     27.-30.3- duchovná obnova pre birmovancov v biskupskom sídle v Žiline
     30.3.. -súťaž o výherné lístky na koncert Elán je Elán
     31.3. - vedomostná súťaž pre tretí ročník Vedomostná tisícka/p.r.Penthorová/

     apríl

     -              sv.omša -  2.B
     9.-12.4 -   duchovná obnova 2.A Praha
     12.-15.4 - duchovná obnova 2.B Praha
     17.-20.4.-duchovná obnova septima
     26.4.      -birmovka pre záujemcov z kvarty v Dome sv.Martiona


     máj

     -        sv..omša - 1.A
     8.-11.5 -duchovná obnova 1.A
     16.5. -1.nočná filmotéka pre 2. a 3. ročník.Premietalo sa 12 filmov rôznych žánrov,bolo veľa zábavy a oddychu,dozorovalo 6 profesorov.
              Akcia bola úspešná.Tešíme sa na ďaľší ročník./Bednáriková/
          - Otvorenie Bratislavskej ulici na chodbe  v pristavbe školy.Spríjemnenie prostredia pre maturantov./p.r.Penthorová/
          - maturity
     23.-25.5. -duchovná obnova sextu Praha
     31.5. -birmovka staršich v kostole Najsvetejšej trojice

     jún

             -sv.omša - sekunda
     7.6. -púť do Malaciek
     6.6.  -deň sukní Suťaž o najkrajšiu sukňu s odbornou porotou
     13.6.- koncoročná párty- DJ Re5 a Feďo-mb,hiphop,oldies,elektro .Disco bola spojená s čapovaním kofoly a výťažok išiel deťom do Mozambiku
     25.6.-cyklopúť do Vojky a do pútnického miesta Báči a plavba na kompe/brat Michal/
     26.6. -scavenger hunt/Jónová,Štefík/


      


      


        


          
     /