• KRONIKA 08/09

    • Zástupcovia tried 2008/2009

      Prezident  študentskej rady                   ex Bažalík Michal

                                                             Bednáriková Tereza

      Viceprezident študentskej rady                   Sobotová Veronika

      koordinátor                             PaedDr.Belicová Zuzana


     Príma :      Pružinec Jakub

     Sekunda:   Kotulová Lucia

     Tercia :     Lomenová Sarah

     Kvarta :    Krčméry Silvester

     Kvinta :    Mihalkovičová Ivana

     Sexta :     Páleník Jakub
     Septima :    Vlnková Natália
     Oktáva :   Sepp Dominik

     1A :         Poráziková Kristína

     1.B:         Sládeková Mária, Škultétyová Vanessa
     2A :         Popík Jakub
     3A :         Sedlák Braňo
     3.B:         Sokolová Monika
     4.A:        
     Dostálová Monika     AKCIE                         v školskom roku 2008/2009

     MESIAC

          DÁTUM                         AKCIA            September
     október     • 3.9.          -Parzival- divadlo, v ktorom účinkovali naši študenti v spolupráci s bratmi Kapucínmi. Počas letných prázdnin navštívili niekoľko slovenských miest, v ktorých predviedli svoje umenie.
     • 9.9.     -stretnutie,  plán,   Šusky                                  
     • 12.9.   -zber papiera  
                1 115kg.t.j. 223ks WC  papiera                                       
     • 16.9.  -voľby do rady školy
               Sokolová Monika 3.B -    zastupuje študentov GMA
     učitelia: Ing.Tatjana Ratkošová, Ing. Soňa Ďurčová ,
     nepedagóg: Jitka Kochanová, rodičia: p. Šatura, p.Borovská, p. Kotula, zriaďovateľ:    brat Michal

     • 18.9   - školské kolo  Superstar    
                25.9. Viedeň- Kotulová Lucia sekunda 3.miesto
     • 21.- 29.9.- Francúzsko Epinal - tradičný výmenný pobyt pre študentov učiacich sa francúzsky jazyk pod dozorom p.p.Humayovej p.p.Pavlendovej Epinal - Paríž
     • 20. -28.9.-ŠvP prima sekunda(Detvianska Huta)- téma školy v prírode bolo Rozprávkové kráľovstvo.
     •  30.9.     - Vedecká cukráreň-seminár bio a seminár fyzika Súťaž EUCYS
     •   3.10.      - Imatrikulácia - prima a 1.roč.  Ima3kulacky
     • 9.10.     -muzikál pre 3.-4.roč. Fontána pre Zuzanu
     • 10.10.       -anglický deň pre 1. ročník a kvintu  
     • 11.10.       -púť do Šaštína                        
     •  6.-9.10  -predvolebná kampaň
                 Sobotová 105 hlasov 2.A  ,  Páleník  87 hlasov sx.,  neplatné hlasy 26 
                viceprezident Sobotová Veronika 2.A      

     • 14.10.   -historická Exkurzia 14.10.2008 pre 3.roč.               Návšteva múzea SNR v Myjave
               Memoriálne múzeum M.R.Štefánika  na Košariskách a

             Mohyly na Bradle 

     • časopis GMAgazin 1/2008
     • 28.10.  7,00 sv. omša -predaj sviečok
             -sviečka za nenarodené deti    2.11.           na  stránke.     November

     • Charita -od 5.11. do 5.12. Mesiac štúdia na GMA

                     súťaž o najštudujúcejšiu triedu

                1 hodina Tvojho štúdia v študovni GMA = 1 Euro

                 pre študenta v Ekvadore,Kamerune,Haiti

      študovňa otvorená   každý deň do 17.30hod. služba 1.B
      info p.p.Belicová
                    
     viac info. na www.olimpiadasolidaria.com/
       Študovaním sme zarobili celá škola 1 647,5 EUR! 

      najviac študovali triedy

     sexta       271
     1.B.        255
     tercia      220
     sekunda  203
     Ďakujem všetkým

     •   8.11.              -stužková 4.A 
     •                 - na WC sme dokúpili papierove obrusky a mydelničky                                                         
     • 13.11.-14.11. -daruj krv
     •  14.11.            -filmotéka 3. - 4.ročník
     /z technických príčin sa nekoná/
     •  18.11.-21.11.    -týždeň hudby                                         
     •  22.11.             -stužková oktáva                                     
     •  24. -28.11.        -týždeň červených stužiek
      9 277,50 Sk sa vyzbieralo za mrkvu tričká,ceruzky
     posielame na Misiu India
     • 28.11.2008.        -prihlášky
     nadácia otvorenej spoločnosti www.osf.sk -Open Society Foundation
     otvára 16.ročník programu štipendijných pobytov na súkromných stredných školách v USA a UK.Programy sú pre 2.ročník a sextu.
     • 28.11.                   -venček 2.ročníka a sexty DK Vajnorská              


     December

     • 2.12.                -DOD GMA  
     • 2.12.                 - farebný deň na GMA - RUŽOVÝ
       
     • 5.12.           - Mikuláš, 
     • 6.12.-     Duchovná obnova absolventov GMA,                                         kt. viedol   br.Michal OFMCap
     • 8.12.-    Celoškolská duchovná obnova                                                
     • 11.12.             -Misijný koláč   Vyzbierali sme 5 800SK,
     •                          - Vianočné želania,prosby                                    

     Január

     •   9.1.              rovesnícke vyučovanie - RUKA              
     • 10.1.          reprezentačný ples pre absolventov a rodičov
     • 23.1.  POZOR ZMENA 22.1. vo štvrtok ples študentov GMA
                                      312 plesajúcich GMA.ákov
                     pozri gma.sk-fotogaleria školy-zábava -8.štud.ples

     .

     Február

     •                        tematické dni
     • 13.2.          Valentín                                                    

     Marec
     •                           tanečná súťaž -  nebola
     • 20.3.          Sv. Pavol dňom i nocou
     •  25.3.              deň počatého dieťaťa  -biele stužky na stránke.

      

     Apríl

      

      

     Máj

     •   7.5.       rozlúčková  diskotéka  s maturantami - filmový karneval 
     •             akademický týždeň   
     •   22.5    filmotéka 1. -2. ročník     
     • 23.5.        koncert študenti študentom/ zmena terminu/
                          

     Jún

     •  5.6.          deň sukní   
     • 28.6.   koncert študenti študentom          DK Ružinov                                                                   
     • 29.6.                   Scavenger Hunt                                              

      
     14
     .

      


                             


     .


       

      
         

      


           .


      
      

              


     .