• KRONIKA 09/10

    •  

     Zástupcovia tried 2009/2010

      

      Prezident  študentskej rady                    Sobotová Veronika
            

                                                                 
       Viceprezident študentskej rady             Nedoma Miki
        Koordinátor                                             Belicová Zuzana
      

     Prima:      Sadloň Daniel

     Sekunda:  Procháska Miki

     Tercia :     Kotulová Lucia

     Kvarta :     Lomenová Sarah,

     Kvinta :     Krčméry Silvester

     Sexta :     Mihalkovičová Ivana


     Septima : Nováková Michaela


     Oktáva :   Vlnková Natália

     1.A               Valovič Amdrej

     2A :         Hledíková Kristína

     2.B:         Škultétyová Vanessa


     3A :         Popík Jakub


     4A :         Sedlák Braňo


     4.B:         Ottavová Eva
      

       

              šk.rok 2009/2010
     Vaše otázky a  pripomienky posielajte na mail : studentskarada@gma.sk

     Anchor Anchor

      

     AKCIE                         v školskom roku 2009/2010

     MESIAC

          DÁTUM                         AKCIA       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     September

      

        Október

      


      


      


      

      

      

      

     • 3.9.         divadlo, v ktorom účinkovali naši študenti v spolupráci s bratmi Kapucínmi.
     • 3.9.     -stretnutie,  plán,   Šusky                                  

      

     • 11.9.   -zber papiera  ,vyzbierali sme 2 450 kg ! t.j. 408 ks WC papiera
              /  1 115kg.t.j. 223ks WC  papiera  minulý rok /   
     • 15.10.-22.10. tradičný výmenný pobyt pre študentov učiacich sa francúzsky jazyk pod dozorom p.p.Humayovej
     •  
     • 5.9.-11.9.ŠvP prima sekunda tema rytieri v Makov
     •   2.10.      - Imatrikulácia - prima a 1.roč.
     • 18. 9.      -anglický deň pre 1. ročník a kvintu
     • 27.9. púť za sv.otcom do Brna                 
     •   12. - 16.10  -predvolebná kampaň
     • 16.10. voľby do študentskej rady
     zúčastnilo sa 54,2 % voličov
     Miki Nedoma 127
     Juraj Šiška      86
     Vanessa Škultetyová 55

     • 20.10 - 2.11  7,00 sv. omša -predaj sviečok
             -sviečka za nenarodené deti           Anchor 

      

      

     Anchor

     Anchor      
          

     November

     • Anchor

      9.11. študentská kvapka krvi

     •   13.11.            -stužková 4.A                                           
     • 6 .11.               -filmotéka 3. - 4.ročník

     •  9.11.-13.11.    -týždeň hudby                                         
     •  20.11.             -stužková oktáva                                     
     •  23. -27.11.        -týždeň červených stužiek

        145,Eur  sa vyzbieralo za mrkvu
     posielame na Misiu India -r.2009/2010


     • 28.11.             -stužková 4.   
     • 29.11.      duchovná obnova pre rodičov        

      

     December


     • 2.12.                -DOD GMA  
     • 4.12.               -venček 2.ročníka a sexty DK Vajnorská
     • 10.12.                 - farebný deň na GMA
       
     • 7.12.           - Mikuláš,    
     • 8.12.                 duchovna obnova pre študentov GMA                                             
     • 9.12.             -Misijný koláč   Vyzbierali sme 115,06Eur
     •                          - Vianočné želania,prosby                                    

      

      

     Január

     • 29.1.                rovesnícke vyučovanie - RUKA              
     •   23.1.        reprezentačný ples pre absolventov a rodičov
     • 29.1.   9. ples študentov GMA
                              285 plesajúcich GMA.ákov
                 
      
     .

     Február

     •                        tematické dni
     •           Valentín                                                    
     •   27.2. - 7.3. jarné prázdniny  
     •         Anchor Anchor                                     
      
     Marec
     •                           tanečná súťaž
     •           AnchorAnchor
     •                deň počatého dieťaťa  -biele stužky na stránke.

      

     Apríl

      

      

     Máj

     •        rozlúčková  diskotéka  s maturantami - filmový karneval
     •             akademický týždeň   
     •   filmotéka 1. -2. ročník     
     •        koncert študenti študentom
                          
      

     Jún

     •             deň sukní                                                                                
     •           Scavenger Hunt                                              

      

     Anchor

     Rád kreslíš? Fotíš alebo píšeš? Potom je tu súťaž práve pre Teba!

      

      

     začiatok: 27.10.2008

     koniec: 30.3.2009

      

      

     Priebeh súťaže:

      

     október - november: 1.kolo

     december - január: 2.kolo

     február - marec: 3.kolo

     apríl - máj: vyhodnotenie súťaže

      

      

     O čo ide?

      

     Každé kolo bude určená 1 umelecká disciplína a 1 téma. Úlohou bude vytvoriť prácu na danú tému.

     Na konci každého kola bude ohodnotený jeden víťaz, na konci celej súťaže budú ocenení traja najlepší, ktorí sa zúčastnia každého kola. Čakajú na vás hodnotné ceny!

      

      

     1. kolo: 27.10.-28.11.2008

      

     téma: RUKA

     technika: fotografia

      

     uzávierka: 28.11.