• KRONIKA 10/11

    •  

     Zástupcovia tried 2010/2011

      

      Prezident  študentskej rady                 Nedoma Miki

                                                                  
       Viceprezident študentskej rady           Valovič Andrej    
        Koordinátor                                           Belicová Zuzana
      

     Príma :        Lexmannová Karin

     Sekunda:     Sadloň Daniel

     Tercia :        Prochaska Miki

     Kvarta :        Kotulová Lucia

      

     Kvinta :         Lomenová Sarah

     Sexta :         Krčméry Silvester


     Septima :     Mihalkovičová Ivana


     Oktáva :       Nováková Michaela

     1A :              Mertušová Mária

     1.B:             Lukscheiderová Simona
     2A :            Valovič Andrej
     3A :            Nedoma Miki
     3.B:           
     Škultétyová Vanessa
     4A:             Popík Jakub

      

      

      

              šk.rok 2010/2011
     Vaše otázky a  pripomienky posielajte na mail : studentskarada@gma.sk     AKCIE                         v školskom roku 2010/2011

     MESIAC

          DÁTUM                         AKCIA   

     September

      
      

      

     • 3.9.                 -Hamlet    divadlo,                                                 v ktorom účinkovali naši študenti                          v spolupráci s bratmi Kapucínmi.
     • 3.9.                -stretnutie,  plán,                                

             11.9.               -zber papiera 

                                        vyzbierali sme 1200kg t.j.

                                        300ks  WC papiera

     • 29.9.                -Imatrikulácia primy a 1.A,1.B      

      

      

      

      

     Október

     • 2.10.                -púť  do Šaštína 
     • 4.10.-8.10.       -Športová olympiada Rakusko
     • 11.10.- 24.10. -bratislavske misie
     • 22.10..             -filmotéka 3. - 4.ročník          
     • 18.10. - 22.10  -predvolebná kampaň
     • 25.10.             -voľby do študentskej rady                      

                                      Andrej Valovič 2.A zviťazil za  viceprez.                                     Silvester Krčmery Sx.

     • 20.10 - 2.11     -sviečka za nenarodené deti
     • 15.10.              -filmotéka 3.- 4. roč.
      

     November

     • 5.11.               - sv.omša za zomrelých                           študentov,prof.rodičov
     • 12.11.                 -stužková oktáva 
     •                             -maturitna kvapka krvi                                    
     •  15.11.-19.11.    -týždeň hudby                                         
     •  20.11.                -stužková 4. A                                  
     •  22. -26.11.        -týždeň červených stužiek
     •    30.11.              - duchovná obnova pre rodičov 


     December

      

     • 4.12.                -DOD GMA
     • 6.12.                - Mikuláš                                            
     • 7.12.               -Misijný koláč  115,06 Eur Ďakujeme                
     • 9.12.              - farebný deň na GMA - modrý
     • 12.12.           -venček 2.ročníka a sexty DK Vajnorská                            
      

     Január

     • 29.1.               - rovesnícke vyučovanie - ŠKOLA          
     • 29.1.         - 10.ples študentov GMA

                                        191  plesajúcich GMA.ákov
                

     .

     Február

                        

     • 11.2.                   -Deň Matky Alexie                                         20.výročie  školy                  reprezentačný ples pre absolventov a rodičov
     •  14.2.                   -Valentín                                                                                      
      
     Marec

     • 25.3.                     -deň počatého dieťaťa  -biele stužky

      

     Apríl

      

           20.4.                        - krížová cesta

      

      

      

      

     •  9.5.-13.5            -akademický týždeň  
     •                            - filmotéka 1. -2. ročník     
     •                                         
      

     Jún

      

     • 4.6.        -púť do Malaciek
     • 6.6.       -deň sukní   
     • 23.6.     -cyklopúť                                                                    
     •  29.6.     -Scavenger Hunt      vyhrala sexta