• KRONIKA 11/12

    • Zástupcovia tried do ŠR


      

      

     Zástupcovia tried 2011/2012

      

      Prezident  študentskej rady                Valovič Andrej    

                                                                  
       Viceprezident študentskej rady          Peter Steigauf   
        Koordinátor                                       Belicová Zuzana


     Prima            Stassel Samo

     Sekunda       Lexmannová Karin

     Tercia           Sadloň Daniel

     Kvarta :        Prochaska Miki

     Kvinta           Kotulová Lucia

      

     Sexta :          Lomenová Sarah

     Septima :      Kopačková Denisa

     Oktáva         Mihalkovičová Ivana

     1A :             Lukšicová Terézia

     2A :            Mertušová Mária

     2.B              Lukscheiderová Simona

     3A :             Valovič Andrej

     4A:             Hledíková Kristína

     4.B:            Škultétyová Vanessa

      

            

              šk.rok 2011/2012
     Vaše otázky a  pripomienky posielajte na mail : studentskarada@gma.sk


      

      

     AKCIE                         v školskom roku 2011/2012

     MESIAC

          DÁTUM                         AKCIA   

      

     September

      
      

      

      

     • -stretnutie,  plán,     6.9.                          
     • -zber papiera   16.9 
     •   vyzbierali sme 1400kg t.j. 320ks  WC papiera
     • -Imatrikulácia primy a 1.A -,23.9      

      

      

      

      

     Október

     •  -púť  do Šaštína    8.10.                
     • -predvolebná kampaň 19.10. - 23.10           
     • -voľby do študentskej rady  25.10.                     

                                   Peter Steigauf Sx.  viceprez.                                              kandidáti Michal Volek ,Daniel Takacs

     •   -sviečka za nenarodené deti  2.11 
     •   -sv.omša za zomrelých študentov,prof.rodičov                             
      

     November

     •  filmotéka 3. - 4.ročník  --presunutá na 2.pol.  
     • protidrogový joncert DK Ružinov   8.11 - 
     • týždeň hudby  na GMA    7.11.-11.11.   
     • maturitna kvapka krvi 
     • sústredenie spevákov 18.11-21.11.
     • stužková oktáva   12.11.               
     • stužková 4. A  16.11. 
     • stužková 4. B  26.11. 
     • venček 2.roč. a sexty DK Vajnorska 27.11. 
     • týždeň červených stužiek - 28.11. -2.12.

      

     December

      

     • fotosúťaž cez Vianoce
     •  duchovná obnova pre rodičov -3.12.   
     •  Mikuláš 6.12. 
     •  Misijný koláč upeč-dones-kúp -7.12.   
                                      Podporíš deti z Rwandy
     •                            nazbierali sme 175,82 Eur Ďakujeme
     • DOD GMA -8.12.
     • DO pre absolventov -10.12. 
     • maratón 24 hod. čítanie z biblie
     • Vianočné želania,prosby
     •  farebný deň na GMA  -13.12.    
     •  medzi školská výmena študentov  -15.-16.12.
     •  LVVK  1.roč. ,kvinta  -15.12.-22.12.
                           
      

     Január

     •  Deň Matky Alexie,DO celej školy -9.1.
     •  reprezentačný ples pre absol. a rodičov -27.1. 
     • rovesnícke vyučovanie - KNIHA -2.2.   
             
     •  11.ples študentov GMA  
     • Deň otvorených dverí GMA      7.2.

               

     .

     Február

      

     •  tematické dni
     •  Valentín   - 14.2.
     •  vlastná tvorba -próza,poézia                                                                                   
      
     Marec

      

     •  tanečná súťaž School Dance 2012 - Diana Puhovichová
     •  BLVK 3.roč. - Sep.-Semmering -3.3. - 8.3.
     • LVVK tercia,kvarta - 17.3.-23.3 
     • deň počatého dieťaťa  -biele stužky 25.3. 
     • beseda so spisovateľom

      

     Apríl

      

      

     •     krížová cesta 4.4.
     •  čítanie z obľúbenej knihy

      

      

      

      

     Máj

      

      

     -rozlúčková  diskotéka  s maturantami              

     -akademický týždeň  14.5.  
     - filmotéka 1. -2. ročník    

     -koncert študenti študentom                   

      

     Jún

      

      

     •  púť do Malaciek - 2.6.   
     •  deň sukní  -8.6.
       
     • cyklopúť    -22.6.                                               
     • Scavenger Hunt    -nebol