• Predmetová komisia

   •  
    Náš športový team tvoria :

     

     Mgr. Marián Mihátsch (vedúci PK)
     
     
     
     
    PaedDr. Zuzana Belicová
     
    Mgr. Veronika Veselovská