• O predmete

        • Predmet Občianska náuka vyučujeme na našej škole od začiatku šk. reformy, t. j. od šk. roku 2008/2009. Tento predmet postupne nahradí vyučovanie terajšieho predmetu Náuka o spoločnosti. Informácie preto zatiaľ nájdete pri našej "NOS-ke".