• O predmete

    • Občianska náuka uvádza žiakov do základov psychológie, ekonómie, politológie, sociológie, práva a filozofie.

     Pomáha žiakom spoznať a pochopiť seba samých aj ľudí okolo seba, socializovať sa v spoločnosti, demokraticky myslieť a konať, spoznávať a obhajovať svoje práva aj práva ostatných osôb. Umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti a rozvíja ich kritické myslenie.

      

      

     Predmet v školskom roku 2019/20 vyučujú:

     Mgr. Ľubica Szedláková Gažovičová

     Mgr. Silvia Királyová

      

      

     HODNOTENIE

     100% - 90%   výborný

         89% - 75%   chválitebný

     74% - 50%   dobrý

     49% - 30%  dostatočný

     29% - 0%   nedostatočný

      

     MATURANTI (Seminaristi)

     100% - 90%  výborný

     89% - 75%  chválitebný

     74% - 60%   dobrý

     59% - 35%   dostatočný

     34% - 0%  nedostatočný