• Mladý záchranár


        • Každý z nás sa minimálne raz v živote dostane do situácie ohrozujúcej život, alebo takej kde bude treba rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu. Čo má človek robiť za takýchto okolností? Čo má robiť v čase, kým príde záchrana v podobe lekárov, zdravotného personálu, hasičov...? Akým spôsobom, ako máme zachraňovať ľudský život... a čo robiť aby sme  predišli týmto situáciám?


          Dôležité telefónne čísla

          112 - Linka tiesňového volania
          150 - Hasiči
          155 - Rýchla zdravotnícka pomoc
          158 - Polícia
          159 - Mestská polícia

          18 155 - Letecká záchranná služba
          18 300 - Horská záchranná služba

          02 54774166 - Národné toxikologické informačné centrum
          0911 166 066