• Mladý záchranár


    • Každý z nás sa minimálne raz v živote dostane do situácie ohrozujúcej život, alebo takej kde bude treba rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu. Čo má človek robiť za takýchto okolností? Čo má robiť v čase, kým príde záchrana v podobe lekárov, zdravotného personálu, hasičov...? Akým spôsobom, ako máme zachraňovať ľudský život... a čo robiť aby sme  predišli týmto situáciám?


     Dôležité telefónne čísla

     112 - Linka tiesňového volania
     150 - Hasiči
     155 - Rýchla zdravotnícka pomoc
     158 - Polícia
     159 - Mestská polícia

     18 155 - Letecká záchranná služba
     18 300 - Horská záchranná služba

     02 54774166 - Národné toxikologické informačné centrum
     0911 166 066