• Súťaž mladý záchranár

    •                                                                                                                                         
      V júni sa zúčastňujeme 
     súťaže
     Mladý zdravotník
     organizuje ho
     Slovenský červený kríž
     ž územný celok Bratislava