• ???

    •  

      

      

     Vitajte na stránke slovenského jazyka a literatúry GMA,

     ktorá zabezpečuje už niekoľko jarí vzdelanie svojich zverencov

     v ľúbozvučnom  rodnom jazyku a literatúre.

      

     V školskom roku 2018/2019 predmetovú komisiu SJ tvoria:

     Mgr. Daniela Baničová - predseda

     sr. Augustína

     Mgr. Silvia Brečková

     PhDr. Dana Hašková

      Mgr. JUDr. Mgr. Ružena Stískalová - sestra Kristína       

     PaedDr. Tatiana Mészárosová            


      Rozdelenie tried: 

     sr. Augustína - P

     p. Baničová - 1.A, 2.B, 4.B

     p. Brečková - Sp.      

     p. Hašková - S, T, Kv, Sx,

      sr. Kristína - 4.A, Ok    

     p. Mészárosová - Q, 1.B, 2.A, 3.A, 3.B

         

              

     H O D N O T E N I E 

            

     Písomné práce

      

     Diktáty (18b)

     Školské slohové práce

     100 - 90%

     1

      0 ch

     18b

     1

     Vonkajšia forma

     4b

     Celkové hodnotenie:

       89 - 75%

     2

      1 ch

     17b

     1

     Vnútorná forma

      

     28b

     100%

     1

       74 - 60%

     3

      2 ch

     16b

     2

     Obsah

      

     4b

     27b

     96,40%

     1

       59 - 49%

     4

      3 ch

     15b

     2

     Kompozícia

      

     4b

     26b

     92,90%

     1

       48% a menej

     5

      4 ch

     14b

     2

     Jazyk

      

     4b

     25b

     89,30%

     2

        

      5 ch

     13b

     3

     Pravopis

      

     4b

     24b

     85,70%

     2

        

      6 ch

     12b

     3

     Štýl

      

     4b

     23b

     82,10%

     2

        

      7 ch

     11b

     3

     Celkový dojem

     4b

     22b

     78,60%

     2

        

      8 ch

     10b

     4

      

      

      

     21b

     75%

     2

        

      9 ch

       9b

     4

      

      

      

     20b

     71,40%

     3

        

     10 ch

       8b

     5

      

      

      

     19b

     67,90%

     3

              

      

      

      

     18b

     64,30%

     3

              

      

      

      

     17b

     60,70%

     3

              

      

      

      

     16b

     57,10%

     4

              

      

      

      

     15b

     53,60%

     4

              

      

      

      

     14b

     50%

     4

              

      

      

      

     13b

     46,40%

     5

      

       S Ú Ť A Ž E  

     Recitačné a autorské súťaže  PK SJL v školskom roku 2018/2019

      

     Šaliansky Maťko                                                                        15. 11. 2018

     – recitačná súťaž v prednese slovenských povestí                                            


     Organizácia: p. p. Dana Hašková

     Príprava žiakov: sr. Augustína, p. Hašková

     Len pre Prímu a Sekundu.


     1. miesto - Daniela Pavléková (S)

     2. miesto - Ema Sumbalová (S)

     3. miesto - Tomáš Novotný (S)

                                                                        

     Olympiáda zo SJL                                                                          20. 11. 2018                                                                                                                                           


     Organizácia: p. p. Dana Hašková

     Hodnotiaca komisia a príprava žiakov:

     Sr. Augustína, p. p. Daniela Baničová, p. p. Brečková, p. p. Dana Hašková,  p. p. Tatiana Mészárosová

      

     Z každej triedy max. 3 žiaci.


     ... a Slovo bolo u Boha                                                                    18. 12. 2018                                          


     Organizácia: p. p. Dana Hašková

     Hodnotiaca komisia a príprava žiakov: sr. Augustína, p. p. Baničová, p. p. Brečková,  p. p. Dana Hašková,  p. p. Tatiana Mészárosová

      

     3. kategória – Príma

     4. kategória – S,T,Kv

     5. kategória – veľké gymnázium


     P R Ó Z A - 4. kategória                                            P O É Z I A - 3. kategória

     1. miesto - Katarína Hackerová (Kv)                   

     2. miesto - Veronika Maruniaková (Kv)       2. miesto - Rita Miklošková (P)

     3. miesto - Alžbeta Králiková (T)                       


     P R Ó Z A - 5. kategória                               P O É Z I A - 4. kategória  

     1. miesto - Natália Kullmanová (Sp)                   

     2. miesto - Simona Jalčová (Sx)

     3. miesto - neudelené                                    3. miesto - Tatiana Volaříková (S) 


                                                                           P O É Z I A - 5. kategória

                                                                           1. miesto - Sára Čambalová (3.A)

     Natália Kullmanová obsadila v krajskom kole 2. miesto.


     Hviezdoslavov Kubín                                                                      7. 3. 2019                                                                    

     Organizácia: p. p. Dana Hašková

     Hodnotiaca komisia a príprava žiakov: sr. Augustína, p. p. Baničová, p. p. Brečková,  p. p. Dana Hašková,  p. p. Tatiana Mészárosová


     II. kategória  PRÓZA – Príma

     1. miesto - neudelené

     2. miesto - Júlia Semančíková

     3. miesto - Jonáš Gábor


     III. kategória PRÓZA - S, T, Kv,

     1. miesto - Šimon Slezák (S)


     IV. kategória – veľké gymnázium

     1. miesto - Simona Jalčová (Sx)

      

     Oddychujme s knihou (NOHA)                                                    5. 4. - 6. 4. 2019                                                                       

     Organizácia: p. p. Dana Hašková

     Pedagogický dozor: p. p. Hašková, p. p. Humayová, p.p. Brečková, p. p. Kováčová

      

     Žiaci kvarty pripravia program pre P,S,T. ( 83 žiakov).