• SJL

    •  

      

     Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázky slovenských hôr

     Vitajte na stránke slovenského jazyka a literatúry GMA,

     ktorá zabezpečuje už niekoľko jarí vzdelanie svojich zverencov

     v ľubozvučnom  rodnom jazyku a literatúre.

      

     V školskom roku 2019/2020 predmetovú komisiu SJ tvoria:

     Mgr. Daniela Baničová - predseda

     sr. Augustína

     Mgr. Silvia Brečková

     PhDr. Dana Hašková

     Mgr. JUDr. Mgr. Ružena Stískalová - sestra Kristína       

     PaedDr. Tatiana Mészárosová            

      

      Rozdelenie tried: 

     sr. Augustína     - S

     p. Baničová        - 1.B, 2.A, 3.B

     p. Brečková        - Ok     

     p. Hašková         - T, Kv, Kv,Sp

     sr. Kristína         - 1.A   

     p. Mészárosová  - Sx, 2.B, 3.A, 4.A, 4.B

         

              

     H O D N O T E N I E 

            

     Písomné práce

      

     Diktáty (18b)

     Školské slohové práce

     100 - 90%

     1

      0 ch

     18b

     1

     Vonkajšia forma

     4b

     Celkové hodnotenie:

       89 - 75%

     2

      1 ch

     17b

     1

     Vnútorná forma

      

     28b

     100%

     1

       74 - 60%

     3

      2 ch

     16b

     2

     Obsah

      

     4b

     27b

     96,40%

     1

       59 - 49%

     4

      3 ch

     15b

     2

     Kompozícia

      

     4b

     26b

     92,90%

     1

       48% a menej

     5

      4 ch

     14b

     2

     Jazyk

      

     4b

     25b

     89,30%

     2

        

      5 ch

     13b

     3

     Pravopis

      

     4b

     24b

     85,70%

     2

        

      6 ch

     12b

     3

     Štýl

      

     4b

     23b

     82,10%

     2

        

      7 ch

     11b

     3

     Celkový dojem

     4b

     22b

     78,60%

     2

        

      8 ch

     10b

     4

      

      

      

     21b

     75%

     2

        

      9 ch

       9b

     4

      

      

      

     20b

     71,40%

     3

        

     10 ch

       8b

     5

      

      

      

     19b

     67,90%

     3

              

      

      

      

     18b

     64,30%

     3

              

      

      

      

     17b

     60,70%

     3

              

      

      

      

     16b

     57,10%

     4

              

      

      

      

     15b

     53,60%

     4

              

      

      

      

     14b

     50%

     4

              

      

      

      

     13b

     46,40%

     5

      

      

     Prehľad  S Ú Ť A Ž Í

      

     Recitačné a autorské súťaže  PK SJL v školskom roku 2019/2020

      

      

     Šaliansky Maťko– recitačná súťaž v prednese slovenských povestí                                         

      

     24. 10. 2019

     Organizácia: p. p. Dana Hašková

     Príprava žiakov: sr. Augustína, p. p. Hašková

     Len pre Prímu a Sekundu.

      

     Olympiáda zo SJL                                                                                                       

      

     8.11.2019 – kategória C

      

     22.11.2019 – kategória A,B

     Organizácia: p. p. Dana Hašková

     Hodnotiaca komisia a príprava žiakov:

     Sr. Augustína, p. p. Daniela Baničová, p. p. Brečková, p. p. Dana Hašková,  p. p. Tatiana Mészárosová

      

     Z každej triedy max. 3 žiaci.

     ... a slovo bolo u Boha                                                                                                  

      

     5.12.2019

     Organizácia: p. p. Dana Hašková

     Hodnotiaca komisia a príprava žiakov: sr. Augustína,p. p. Baničová, p. p. Brečková,p. p. Dana Hašková,  p. p. Tatiana Mészárosová

      

     I. kategória – Príma

     II. kategória – S,T,Kv

     III. kategória – veľké gymnázium

     Hviezdoslavov Kubín                                                                                                  

      

     12.2.2020

     Organizácia: p. p. Dana Hašková

     Hodnotiaca komisia a príprava žiakov: sr. Augustína,p. p. Baničová, p. p. Brečková,p. p. Dana Hašková,  p. p. Tatiana Mészárosová

     II. kategória – Príma, III. kategória – S, T, Kv, IV. kategória – veľké gymnázium

      

     Oddychujme s knihou (NOHA)                                                                           

      

     13-14.3.2020

     Organizácia: p. p. Dana Hašková

     Pedagogický dozor: p. p. Hašková, p. p. Humayová, p.p. Brečková, p. p. Kováčová

      

     Žiaci kvarty pripravia program pre S,T. (cca 80 žiakov).
      

     Výsledky  S Ú Ť A Ž Í
      

     OSJL  C - úspešní riešitelia

     Počet účastníkov: 8

     Školské kolo: K A T E G Ó R I A     C

     Termín: 8.11. 2019

      

     Meno

     Trieda

     Vedomostný test (25)

     Transformácia textu (15)

     Ústna časť (15)

     Max. počet bodov (55)

     1.

     Marková Barbora

     Kvarta

     20

     13

     13

     46

     2.

     Rudolf Michael

     Tercia

     22

     15

     9

     46

     3.

     Volaříková Tatiana

     Tercia

     20

     10

     14

     44

     3.

     Pavlíková Daniela

     Tercia

     19

     15

     10

     44

     4.

     Šátková Doris

     Kvarta

     19

     11

     13

     43

     5.

     Šišoláková Tamara

     Kvarta

     18

     15

     10

     43

     Obvodné kolo: K A T E G Ó R I A     C

      

     Krajské kolo: K A T E G Ó R I A     C

      

      

     OSJL  B - úspešní riešitelia

     Počet účastníkov: 13

     Školské kolo: K A T E G Ó R I A     B

     Termín: 22 .11. 2019

      

     Meno

     Trieda

     Vedomostný test (25)

     Transformácia textu (15)

     Ústna časť (15)

     Max. počet bodov (55)

     1.

     Kamhalová Simona

     Kvinta

     17

     15

     13

     45

     2.

     Vaneková Terézia

     1. B

     14

     15

     15

     44

     3.

     Hackerová Katarína

     Kvi

     17

     12

     14

     43

     3.

     Hudcovská Nicole

     1. B

     16

     11

     15

     42

      

     Roháčová Viktória

     Sx

     19

     11

     13

     43

      

     Šlosiarová Kristína

     Kvi

     13

     11

     14

     40

      

     Kováčiková Zuzana

     2. B

     14

     13

     13

     40

     Krajské kolo: K A T E G Ó R I A     B

      

      

      

      OSJL  A - úspešní riešitelia

     Počet účastníkov: 4

     Školské kolo: K A T E G Ó R I A     A

     Termín: 22 .11. 2019

      

     Meno

     Trieda

     Vedomostný test (25)

     Transformácia textu (15)

     Ústna časť (15)

     Max. počet bodov (55)

     1.

     Sedmáková Gabriela

     Septima

     17

     15

     15

     47

     2.

     Čerňanský Andrej

     Septima

     15

     13

     15

     43

     Krajské kolo: K A T E G Ó R I A     B

      

     ...a Slovo bolo u Boha

      

     Vyhodnotenie:

      

     POÉZIA

      

     PRÓZA

      

     4. kategória (S, T, Kv)

      

     4. kategória (S, T, Kv)

      

      

      

      

      

     1. miesto -  neudelené

      

     1. miesto – Bernadeta Borovská (T)

      

     2. miesto – Tomáš Novotný (T)

      

     2. miesto – Diana Mahútová (S)

      

     3. miesto – neudelené

      

     3. miesto - neudelené

      

      

      

      

      

     5. kategória (4-ročné gymnázium)

      

     5. kategória (4-ročné gymnázium)

      

      

      

      

      

     1.miesto- Natália Kullmanová (Ok)

      

     1. miesto - neudelené

      

     2. miesto - neudelené

      

     2. miesto – Katarína Hackerová (Kvi)

      

     3. miesto - neudelené

      

     3. miesto - Simona Jalčová (Sp)

      

      

      

      

      

     13. 2. 2020 nás budú reprezentovať v krajskom kole v Malackách: Novotný, Borovská, Hackerová, Kullmanová