• Hodnotenie

    • Hodnotenie

         100%- 90% - výborný

            89%- 75% - chválitebný

     74%- 50% - dobrý

          49%- 30% - dostatočný

               29%- 0% - nedostatočný

     MATURANTI:

     100% - 90% - výborný

          89% - 75% - chválitebný

                                                                      74% - 60% - dobrý

           59% - 35 % - dostatočný

           34% - 0% - nedostatočný