• Hodnotenie

    • Hodnotenie

               100%- 90%- výborný

             89%- 75%- chválitebný

     74%- 61%- dobrý

            60%- 40%- dostatočný

                   39%- 0- to sa ťa snáď netýka

     Ako si možeš vylepšiť známku:

     referátom, aktivitou....tu môžeš realizovať svoju tvorivosť a fantáziu

     Pozor!Pozor! Takáto možnosť je v priebehu školského roka, mimo obdobia tesne pred polročnou a koncoročnou klasifikáciou...

     Váženie známok:

     ústna odpoveď - 10

     písomné práce - podľa množstva a náročnosti učiva - 5, 10, 15, 20

     aktivitné známky - 5, 10

     projekty- podľa náročnosti- 5, 10, 15