• Exkurzie

    • Samozrejme k dejepisu ako inak patria aj exkurzie:

     - tradičná exkurzia, ktorá sa koná každý rok pre tretiakov: Myjava- Košariská- Bradlo- Papiernička a samozrejme nezabúdame aj na mladšie ročníky a chystáme pre nich niečo

     - každý rok uskutočňujeme aj jednu zahraničnú exkurziu- v minulých školských rokoch sme navštívili Osviencim, Budapešť. A tento školský rok sa určite tiež vyberieme pozrieť trošku do zahraničia