• PREDMETOVÁ KOMISIA

        • Tak tu sme my matikári: Mgr. Ľubomír Stískal, RNDr. Zuzana Studencová, Mgr. Zuzana Nahliková, RNDr. Ľudmila Matoušková