• Čo sme podporili

    •  

     Rok 2018

     Duchovná obnova Praha - 3 triedy

     2772,00 €

     Predokenné žalúzie a šatňové skrinky

     3115,00 €
     Učebnice matematika, slovenčina a náboženstvo 2024,50 €
     Ceny a odmeny žiakom

     385,16 €

     Licencia programu Phyton (inf) 245,70 €
     First Trainer W/K

     35,29 €

     Nákup pomôcok na matematiku

     425,50 €

     Nákup kníh do knižnice

     352,58 €

     Odpredaj vyradených PC 60 €
     Spolu:

     9415,73 €

      

     Rok 2017

     Duchovná obnova Praha - 3 triedy

     2343,00 €

     Zatemnenie okien

     500,00 €
     Učebnice GEOgrafia a eUčebnice informatika 244,00 €
     Ceny a odmeny žiakom

     328,25 €

     Nákup kníh do knižnice

     177,81 €

     Filoz. olympiáda celoslov. kolo 2 žiaci 67,80 €
     Spolu:

     3660,86 €

      

     Rok 2016

     Duchovná obnova Praha - 3 triedy 2891,00 €
     Duchovno-poznávací pobyt - Rím 1000,00 €
     ŠvP Bojnice 675,89 €
     Tričká - Globálny deň  394,80 €
     Osvetlenie WC 586,05 €
     Spolu:

     5547,74 €

      

     Rok 2015

     Zosilovač pre zbor GMA

     449,00 €

     Spoluúčasť v projekte ESF - učebné pomôcky 3 741,00 €
     Tulivaky Relaxačka 328,80 €
     ŠvP 2015 - ubytovanie 2 000,00 €
     Duchovná obnova Praha - 3 triedy 3 000,00 €
     Strešné rolety 205,98 €
     Spolu:

     9 724,78 €

      

     Rok 2014

     Nájomné plaváreň 780 €
     Duchovná obnova Praha - 2 triedy 2000 €
     Spoluúčasť v projekte ESF - ŠvP 2761,29 €
     Spolu: 5541,29 €

      

     Rok 2013

     Pochod za život - cestovné 280 €
     Duchovná obnova Praha - 2 triedy 2000 €
     Nájomné plaváreň 442 €
     Nákup kníh a DVD do šk. knižnice 1084,47 €
     Spolu:

     3806,47 €

      

     Rok 2012

     Duchovná obnova Praha 1200 €