• Advent na GMA
    • Advent na GMA

    • Milí priatelia, milí GMA-ci

     V nedeľu sme oslávili sviatok Krista Kráľa a čaká nás hektický predvianočný čas. Začína advent - príležitosť zastaviť sa a načerpať radosť z očakávania príchodu Pána.

     Na GMA nás v advente čakajú tieto Duchovné aktivity:

     • 30. 11. 2019 (sobota) duchovná obnova pre rodičov 
     • 2. 12. 2019 (pondelok) požehnanie adventných vencov.
     • 3. 12. 2019 (utorok) Misijný koláč - študenti, prípadne učitelia napečú a donesú koláčiky, ktoré sa budú predávať cez veľkú prestávku. Zvlášť budú piecť birmovanci v kapucínskej kuchyni. Výťažok bude venovaný projektu „Zachráňme životy“.
     • 5. 12. 2019 (štvrtok) Návšteva relikvií sv. Filomény v školskej v kaplnke o 11.30 h                      (prednáška – o. Ľuboslav Hromják, litánie, ruženec sv. Filomény, požehnanie relikviami)
     • 9. 12. 2019 celoškolská duchovná obnova s otcom biskupom Jozefom Haľkom

     Program zabezpečujú:

     pre starších študentov – o. biskup Jozef Haľko a Braňo Letko,

     pre mladších študentov – kapucíni pod vedením br. Borka (Martina)

     pre spevácky zbor – br. Norbert (provinciál kapucínov)

     o 12.00 h sv. omša v kapucínskom kostole – celebrant o. biskup J. Haľko

                                                                          - možnosť predvianočnej sv. spovede

     • 14. 12. 2019 (sobota) duchovná obnova pre absolventov
     • Denne  o 7,40 h modlitba Ranných chvál
     • Rorátne sv. omše v utorky a na prvý piatok  

     Ak Vám to Vaše životné okolnosti dovolia,  na všetky naše duchovné podujatia ste srdečne pozvaní.

     Želáme Vám požehnaný advent.

   • GMA si uctilo relikvie sv. Filomény
    • GMA si uctilo relikvie sv. Filomény

    • Dnes navštívil Gymnázium Matky Alexie delegát Arcikonfraternity sv. Filomény pre Slovensko HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD., ktorý zo sebou priniesol relikviu sv. Filomény (kúsok z kosti). Predstavil nám život tejto mladej svätice, mučeníčky z prvých storočí Cirkvi, a umožnil nám uctiť si jej relikvie. Zároveň, záujemcovia boli pomazaní olejom sv. Filomény. Stretnutie sme ukončili spoločnou modlitbou.

     Sv. Filoména, panna a mučenica, oroduj za nás, aby sme na tvoj mocný príhovor dosiahli čistotu ducha a srdca, ktorá vedie k dokonalej Božej láske. Amen.

   • Naši druháci sa vo Viedni stali finančne gramotnými
    • Naši druháci sa vo Viedni stali finančne gramotnými

    • Dňa 7. novembra 2019  študenti 2. ročníka navštívili  Erste Financial Life Park vo Viedni. Je to projekt Slovenskej sporiteľne na podporu finančného vzdelávania. Prostredníctvom interaktívnych aktivít, ktoré boli zamerané  na porozumenie významu financií pre plánovanie svojej budúcnosti, boli študenti vtiahnutí do veľmi zaujímavej a poučnej prezentácie. Prehliadka je od začiatku až do konca veľmi pútavá a využíva najmodernejšiu techniku. Každý účastník dostane pri vstupe tablet, tzv. digitálnu peňaženku, ktorá ho sprevádza celou prehliadkou.  FLiP kombinuje vzdelávanie a zábavu. Počas dvojhodinovej prehliadky si študenti osvojili hravou formou na piatich stanovištiach rôzne témy z oblasti financií a podnikania. Venovali sa plánovaniu, rozpočtu, finančným rozhodnutiam a ich dôsledkom. Študenti hodnotili FLiP ako veľmi zaujímavý, inovatívny a poučný a vyjadrili vďačnosť za možnosť zúčastniť sa tejto zaujímavej a poučnej prehliadky.

   • Misijný koláč pomôže sumou 537€
    • Misijný koláč pomôže sumou 537€

    • V prvý adventný utorok sme na GMA ochutnávali náš tradičný Misijný koláč. Birmovanci v kuchyni kapucínov i ďalší študenti a učitelia doma napiekli dobrôt od výmyslu sveta (stoly v zborovni sa až prehýbali) a cez prestavky ich za dobrovoľný príspevok predavali. 

     Vďaka nadšeniu pomôcť sa tento rok na GMA vyzbieralo 537€ Všetkým veľmi pekne ďakujeme za štedrosť, nadšenie a pomoc. Aj táto akcia všetkým ukázala, že byť GMA-kmi nas naozaj bavi! 

     Výťažok bude venovaný projektu „Zachráňme životy“.

     https://www.zachranmezivoty.sk/

   • Posvätenie adventných vencov na GMA
    • Posvätenie adventných vencov na GMA

    • Dnes sme sa na GMA začali pripravovať na príchod Pána Ježiša. O 7:40 sme sa spolu s celou Cirkvou pomodlili ranné chvály a následne, za doprovodu tradičnej piesne "Anjel z neba", br. Michal posvätil adventné sviece a vence, ktoré budú v našich triedach pripmínať, že Pán je už blízko.

      

     Pri tejto príležitosti sme minulý týždeň privítali aj našich priateľov zo zariadenia sociálnych služieb Rosa. Priniesli nám krásny adventný veniec, ale hlavne veľa, veľa lásky. Ďakujeme. Bolo to nádherné stretnutie.

      

       

   • Krajské kolo v aerobiku
    • Krajské kolo v aerobiku

    • V piatok 29.11.2019 našu školu reprezentovalo 13 študentov v krajskom kole v aerobiku. Anna Slodičková z kvarty v kategórii dievčat  skončila na 2. mieste a postupuje na Majstrovstvá Slovenska. V kategórii chlapcov zvíťazil Matej Kozovský zo septimy a na 2. mieste skončil Dominik Marko(septima). Ďakujeme za reprezentáciu.

   • Školské kolo olympiády z FRJ a NEJ
    • Školské kolo olympiády z FRJ a NEJ

    • 26. novembra sa uskutočnilo školské kolo olympiády z FRJ a NEJ. Ďakujeme všetkým za hojnú účasť a blahoželáme výhercom, ktorým držíme palce na krajskom kole v marci 2020.

      

     kategória 1A

     1. miesto Martin Uhlár

     2. miesto Matúš Dujnič

     3. miesto Patrícia Masaryková

      

     kategória 1B

     1. miesto Silvia Froncová

     2. miesto Doris Šátková

     3. miesto Lucia Miklošovičová Mária Mikulová Alžbeta Králiková Katarína Papšová

      

     kategória 2A

     1. miesto Matej Mraffko

     2. miesto Theresa Yungová

     3. miesto Dominika Csóková kategória

      

     2B 1. miesto Zuzana Kertysová

   • RoboCoop
    • RoboCoop

    • Vybraní študenti sekundy sa dňa 25.11.2019 zúčastnili projektu RoboCoop, na ktorom sa dozvedeli  a prediskutovali základné koncepty z oblasti robotiky, kde všade sa s robotmi stretnú, aké sú ich výhody a nevýhody. Taktiež mali možnosť si naprogramovať malého robota a "naučili" robota tancovať. Stretnutie bolo pre študentov veľmi obohacujúce a tešia sa na druhú časť projektu.

     Tancujúci roboti

   • Duchovná obnova pre rodičov a absolventov
    • Duchovná obnova pre rodičov a absolventov

    • Oslávili sme sviatok Krista Kráľa o pár dní budeme mať advent. Na škole nás čaká bohatý duchovný program.

     Najskôr chceme pozvať duchovne sa obnoviť rodičov a absolventov.

     Ste pozvaní: rodičia 30.11.

                   absolventi 14.12.

      

     Začíname ráno o 9.00 hod. v kaplnke modlitbou potom pokračujeme v zborovni prednáškou a diskusiou. O 12.00 hod. budeme sláviť sv. omšu.

      

     Čaká nás hektický predvianočný čas. Doprajte si prepych zastavenia sa aspoň na krátke sobotné doobedie, aby sme dali priestor aj adventnej radosti z prichádzajúceho Pána.

   • Pamätný list sv. Gorazda Elenke Duškovej
    • Pamätný list sv. Gorazda Elenke Duškovej

    • Už viac ako 20 rokov pri príležitosti Dňa študentov odovzdáva ministerstvo školstva Pamätné listy sv. Gorazda - najvyššie rezortné ocenenie pre žiakov a študentov. Zlatí medailisti z domácich aj medzinárodných predmetových olympiád i majstrovstiev Európy a sveta vo viacerých športoch, ako aj ďalších súťaží si toto ocenenie prevzali 22.11.2019 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej.
     Športovkyňa roka Elenka Dušková z oktávy sa stala laureátkou tohto ocenenia. Elenka aktuálne reprezentuje v zahraničí, a preto ocenenie pre ňu prevzala p. profesorka Zuzana Belicová.

   • Týždeň hudby na GMA
    • Týždeň hudby na GMA

    • Minulý týždeň študenti počas veľkých prestávok ukázali svoj hudobný talent na Týždni hudby. Predviedli nám pekné piesne v podaní rôznych interpretov. Keďže záujemcov je veľa, Týždeň hudby pokračuje aj budúci týždeň.

     Tešíme sa.

      

   • Olympiáda zo SJL (kat. A a B)
    • Olympiáda zo SJL (kat. A a B)

    • V piatok 22.11. 2019 sa konalo školské kolo olympiády SJL kategória A a B (veľké gymnázium). Na prvom mieste sa umiestnili a do krajského kola postupujú Gabriela Sedmáková (Septima) a Simona Kamhálová (Kvinta). Výherkyniam  a úspešným riešiteľom blahoželáme.

   • Okresné kolo v basketbale dievčat
    • Okresné kolo v basketbale dievčat

    • Naše dievčatá sa dňa 20.11.2019 zúčastnili okresného kola v basketbale dievčat, na ktorom  obsadili pekné 2. miesto. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   • iBobor 11.- 15. november 2019
    • iBobor 11.- 15. november 2019

    • Naši študenti sa minulý týždeň zapojili do informatickej súťaže iBobor.

     Aj v tomto školskom roku dosiahli vo svojich kategóriách vynikajúce výsledky:

      

     JUNIOR

     SK priemerné %                  52,96%

      

     kvinta     77,66%

     1. A       56,99%

     1. B       60,11%

      

     KADETI

     SK priemerné %                 50,04%

      

     tercia     72,05%

     kvarta    77,63%

      

     BENJAMIN

     SK priemerné %               47,33%

      

     sekunda       72,69%

     Tešíme sa. Blahoželáme!

      

   • Olympiáda zo SJL (kat. C)
    • Olympiáda zo SJL (kat. C)

    • V piatok 8.11. 2019 sa konalo školské kolo olympiády SJL kategória C (tercia a kvarta). Na prvom mieste sa umiestnila a do obvodného kola postúpila Barbora Marková (kvarta). Výherkyni a úspešným riešiteľom blahoželáme.

   • Svätá omša za zosnulých
    • Svätá omša za zosnulých

    • Počas týchto dní si spomíname na našich blízkych, ktorí sú už vo večnosti.

     V utorok 5.11. o 7,15 hod., budeme mať za nich svätú omšu v školskej kaplnke na GMA.

     Bude obetovaná aj za našich študentov a učiteľov, ktorí nás už opustili. Spomeňme si v tieto dni aj na nich.

     Predišli nás:

     Barbora Baránková

     Matúš Rosina

     Mária Motyčková

     Filip Krempaský

     Jela Paukovová

     Monika Šestáková

     p.prof. Perečko

     p.prof. Holíková

     p.prof. Chorvátová

     p.riad. Štellerová

     Od pondelka 4.11. do piatka 8.11., cez veľkú prestávku o 11.30 hod., budeme mať možnosť ísť sa pomodliť do krypty.

   • GMAci zabojovali - MATBOJ
    • GMAci zabojovali - MATBOJ

    • Minulý týždeň sa tri tímy z malého gymnázia zúčastnili matematickej súťaže MATBOJ. V tvrdej konkurencii matematických škôl študenti sekundy Zorka Baloghová, Matúš Dujnič, Lujza Mišíková a Zuzka Srnková obsadili 5. miesto, študenti  tercie Martin Nedeľka, Tomáš Novotný, Monika Oswaldová a Samuel Stanke obsadili 7. miesto, študenti kvarty Alex Lednický, Andrej Lukáč, Barbora Marková a Matej Stríženec obsadili 4. miesto. Gratulujeme!